Textändringar

Nytt pipettverktyg

Använd pipettverktyget om du vill kopiera textformatering från en textmarkering och använda den formateringen på en annan text. Anpassa vilka attribut som ska användas i dialogrutan Inställningar för pipettverktyget. Se Kopiera textattribut (pipett).

Stycken som spänner över spalter

I InCopy CS5 kan du göra så att ett stycke sträcker sig över flera kolumner. Du kan också dela upp ett stycke i flera kolumner inom samma textram. Se Skapa stycken som spänner över eller delar kolumner.

Bildtextvariabler

I InDesign CS5 kan du skapa bildtexter som baseras på bildmetadata på ett flertal sätt. Live-bildtexter använder en ny textvariabel som kallas för Metadatabildtext. Du kan skapa eller redigera bildtextvariabler så att de kan användas i InDesign. Se Definiera bildtextvariabler.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?