Användbarhet och produktivitet

Förbättrade lager

Panelen Lager i InCopy ger dig större kontroll över dokumenten. Du kan dölja och låsa enskilda sidobjekt i ett lager. Se Använda lager.

Prestandaförbättringar för Spara

Du kan stänga dokumenten och spara ändringarna i flera artiklar snabbare än tidigare tack vare flertrådstekniken. Använd panelen Bakgrundsuppgifter (Fönster > Verktyg > Bakgrundsuppgifter) om du vill visa förloppet för pågående processer.

Panelen Verktygstips

I panelen Verktygstips visas alla dolda beteenden för modifierartangenter som finns för det valda verktyget. Se Visa verktygstips.

Community Help

I Adobe Community Help finns fullständig dokumentation om Adobes produkter, utbildningsinnehåll som användarna har skapat samt annat utbildningsinnehåll på Adobe.com. Adobe Community Help omfattar ett AIR-baserat visningsprogram som visar den senaste direkthjälpen eller den lokala versionen av hjälpen när ingen Internetanslutning finns.

Community Help omfattar också expertmodererade kommentarer och användarnas betyg på Adobe-dokumentation, kunskapsartiklar, självstudiekurser och annat innehåll.

Redigera original för flera markerade objekt

Om du markerar flera monterade bilder på sidan eller i länkpanelen, kan du välja kommandot Redigera original för att öppna bilderna i respektive redigeringsprogram. Se Redigera originalbilder.

Andra förbättringar

Zooma från dialogrutor

Nu kan du använda kortkommandon om du vill zooma in och ut i dokumentet när en modal dialogruta är öppen i layoutvyn. Tryck på Ctrl+- eller Ctrl+= (Windows) eller Kommando +- eller Kommando +=.

Kryssrutor för förhandsvisning av fästisar

InCopy kommer nu ihåg om kryssrutan Förhandsvisa har markerats i en dialogruta efter att du har avslutat och startat om.

Alternativet Sortera

Dialogrutan Skriv ut innehåller alternativet Sortera så att du inte behöver sortera utskriften manuellt.

Nytt standardteckensnitt

Standardteckensnittet har ändrats från Times (Mac) och Times New Roman (Windows) till OpenType-versionen av Minion Pro Regular som kan användas i båda operativsystemen.

Komprimera flera länkar till samma källa

I InCopy CS5 komprimeras länkar till bilder som har monterats flera gånger i ett dokument till en enda rad i länkpanelen. Du kan nu avaktivera den här komprimeringen med ett nytt alternativ i dialogrutan Panelalternativ.

Menykommandon som har ändrats eller flyttats

Följande menykommandon finns på nya platser.

Tips! Välj Fönster > Arbetsyta > [Nyheter i CS5] om du vill att menykommandona för nya och förbättrade funktioner ska markeras.

InCopy CS4-kommando

InCopy CS5-kommando

Visa > Visa/Dölj ramkanter, Visa/Dölj tilldelade ramar, Visa/Dölj hyperlänkar

Visa > Extrafunktioner > Visa/Dölj ramkanter, Visa/Dölj tilldelade ramar, Visa/Dölj hyperlänkar

Fönster > Text och tabeller > Cellformat / Teckenformat / Styckeformat > Tabellformat

Fönster > Format > Cellformat / Teckenformat / Styckeformat / Tabellformat

Fönster > Märkord

Fönster > Verktyg > Märkord

Fönster > Skript

Fönster > Verktyg > Skript

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online