Begränsade delade länkar är tillgängliga | InDesign och XD

Problem

När administratören återställer Resursinställningarna till Inga begränsningar blir alla länkar tillgängliga igen som var delade i Adobe InDesign eller Adobe XD före begränsningarna tillämpades.

Bakgrund

När administratörer väljer Ingen offentlig länkdelning eller Dela endast med domänanvändare i resursinställningarna blir befintliga offentliga länkar otillgängliga. Användare med dessa länkar kan inte längre komma åt länkat innehåll. Det förväntade beteendet för dessa länkar är att de kan upphöra att fungerar oavbrutet, och inte bli aktiva igen.

Problemet är att de tidigare delade länkarna aktiveras när delade begränsningar tas bort.

Lösning

Adobe känner till problemet och arbetar med att lösa det för båda programmen i en framtida uppdatering.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?