Med resursinställningar får en organisation kontroll över hur de anställda delar dess resurser utanför organisationen. IT-administratören kan välja en restriktiv inställning som begränsar de anställdas möjlighet att använda vissa delningsfunktioner i Creative Cloud och Document Cloud. Resursinställningar används tillsammans med andra tillämpningssystem för organisationspolicyer (inte Adobes) för att säkerställa att resurser endast delas med lämpliga externa personer eller organisationer.

Obs!

Resursinställningar gäller bara användare med Enterprise ID eller Federated ID i din organisation.

Det finns tre alternativ i Resursinställningar för att begränsa delning:
 • Inga begränsningar
  • Du kan välja att behålla den här standardinställningen som innebär att användare kan dela offentliga länkar och samarbeta i delade mappar med vem som helst i eller utanför organisationen.
  • Rekommenderas för företag där de anställda är betrodda att ha kontroll över och tillgång till alla funktioner i Creative Cloud och Document Cloud.
 • Ingen delning av offentlig länk
  • Du kan begränsa delning av offentliga länkar och alla andra offentliga publiceringsalternativ (t.ex. Publicera på Behance eller Facebook).
  • Rekommenderas för företag som vill förhindra oavsiktlig offentlig delning utanför organisationen, men ändå vill ha tillgång till vissa samarbetsfunktioner.
 • Endast delning med domänanvändare
  • Du kan begränsa inbjudningsbaserad delning till mottagare i ianspråktagna domänerbetrodda domäner och godkända domäner. När du angett policyn hindras användarna från att dela resurser som ägs av organisationen med externa användare som inte finns med på listan över godkända domäner.
  • Rekommenderas för företag som behöver ha noga kontroll över exakt vilka externa domäner som kan komma åt organisationens resurser.

När delning begränsas med Resursinställningar startas en process som tar tid proportionerligt till antalet användare i organisationen och antalet delningsrelationer som har upprättats. För vissa produkter och tjänster från Adobe innebär det även att göra cachelagrade poster i CDN:er ogiltiga, och att ta bort förhandsvisningsbilder från Slack. Det kan ta upp till 24 timmar innan Resursinställningar har full effekt.

Obs!

Resursinställningar är inte ett DRM-system eller ett komplett resursskyddssystem. Anställda med åtkomst till vissa resurser kan fortfarande kopiera de resurserna och dela med andra utanför organisationen via system som inte kontrolleras eller hanteras av Adobe.

Att tänka på inför distributionen

Innan du aktiverar delningsrestriktioner bör du tänka på vilken inverkan de har på dina slutanvändare. Förutom reducerad funktionalitet i vissa program får slutanvändarna felmeddelanden när de använder den här funktionen. De måste också ha den senaste versionen av InDesign, XD eller Acrobat för att få informativa felmeddelanden när de försöker använda de reducerade funktionerna. Annars visas inkorrekta felmeddelanden för användarna.

När du har valt en inställning kan du inte avbryta eller ångra den följande raderingsprocessen. Om du väljer Ingen delning av offentlig länk tas alla befintliga offentliga länkar bort, och användare med dessa länkar kan inte längre kan komma åt det länkade innehållet. Om du väljer Endast delning med domänanvändare återkallas alla befintliga samarbeten i mappar och dokument.

Nedan finns de publiceringsfunktioner i Creative Cloud och Document Cloud som påverkas när du väljer Ingen delning av offentlig länk eller Endast delning med domänanvändare såsom beskrivs ovan. Undantaget är att samarbete i delade mappar och dokument inte kan inaktiveras för användare i ianspråktagna domänerbetrodda domäner och godkända domäner i en organisation.

Exempel:

 • Om du väljer Inga begränsningar eller Ingen delning av offentlig länk påverkas inte samarbetsfunktioner (som att skicka privata inbjudningar i Adobe XD).
 • Om du väljer Endast delning med domänanvändare kan användarna bara samarbeta med användare som är med i listan över godkända domäner.

Creative Cloud-program

Program Funktioner som påverkas
Creative Cloud Assets Samarbeta, Dela till Slack, Skicka länk
Creative Cloud Libraries Samarbeta, Dela till Slack, Skicka länk
Adobe XD Publiceringstjänster, Inbjudningstjänster
InDesign Publish Online
Spark Publicera
Adobe Color Publicera tema
Capture Dela, Samarbeta
Creative Cloud-mobilapp Skapa länk, Samarbeta
Behance Skapa projekt
Portfolio Publicera

Document Cloud-program

Program Funktioner som påverkas
Acrobat- och Reader-datorprogrammen Dela
Webbtjänster (cloud.acrobat.com)
Dela
Outlook-plugin-programmet Send & Track Dela
Mobilappar (till exempel Acrobat och Scan) Dela länk, Dela Document Cloud-länk

Välj Resursinställningar

Välj en begränsande Resursinställning för din organisation genom att:

 1. Gå till Inställningar > Resursinställningar i Admin Console.

  Delningsalternativ
 2. Du kan välja mellan tre begränsningsnivåer. Om du väljer en mer restriktiv inställning går det inte att stoppa eller ångra förlusten av befintliga offentliga länkar eller delade samarbeten i mappar och dokument.

  Kontrollera att du anger dina godkända domäner om du väljer Endast delning med domänanvändare så att du inte förlorar alla befintliga samarbeten.

  Obs!

  För att använda alternativet Endast delning med domänanvändare med Document Cloud måste du lägga till dina ianspråktagna och betrodda domäner i Godkända domäner.

  Delningsalternativ Begränsningar Påverkan på befintliga länkar och samarbeten
  Inga begränsningar Användare kan skapa offentliga länkar och samarbeta i delade mappar och dokument med vem som helst.
  Ingen påverkan.
  Ingen delning av offentlig länk Hindra användare att skapa offentliga länkar. Tar bort alla befintliga offentliga länkar. När den här processen har startats går det inte att stoppa eller ångra den.
  Endast delning med domänanvändare Hindrar användare att skapa offentliga länkar och begränsar samarbete i delade dokument och mappar till endast användare i betrodda, ianspråktagna eller godkända domäner. Tar bort alla befintliga offentliga länkar och alla befintliga samarbeten i delade dokument eller mappar med användare som inte är i en tillåten domän. När den här processen har startats går det inte att stoppa eller ångra den.
 3. Klicka på Bekräfta.

Om du vill att användarna ska kunna fortsätta dela organisationsägda resurser med vissa externa organisationer eller personer gör du följande.

 • För en extern organisation, till exempel en byrå: Lägg till byråns domän i listan över godkända domäner under Resursinställningar i Adobe Admin Console.
 • För en frilansare: Skapa ett Adobe Enterprise ID eller Federated ID från din organisation för den enskilda personen.

Godkända domäner

Godkända domäner är domäner som är säkra att samarbeta med. Om du har valt Endast delning med domänanvändare kan du lägga till domäner i listan över  Godkända domäner.

Lägga till godkända domäner

 1. Gå till Inställningar Resursinställningar i Admin Console.

 2. Klicka på Lägg till domäner för att lägga till domäner.

 3. Ange domänerna i dialogrutan Lägg till domäner. Du kan lägga till flera domäner avgränsade med kommatecken. Klicka på Lägg till.

  Obs!

  Du kan inte lägga till underdomäner på listan över godkända domäner. Till exempel är west.example.com och east.example.com underdomäner till example.com domänen.

  Lägga till domäner

  Obs!

  För att använda alternativet Endast delning med domänanvändare med Document Cloud måste du lägga till dina ianspråktagna och betrodda domäner i Godkända domäner.

Ta bort godkända domäner

Markera kryssrutan till vänster om domännamnen och klicka på Ta bort domäner om du vill ta bort domäner från listan. Klicka på Ta bort i den följande bekräftelsedialogrutan.

Domännamnet tas bort från Godkända domäner. Om du har valt Endast delning med domänanvändare som delningsalternativ återkallas alla delningar till den borttagna domänen.

Ta bort en godkänd domän

Viktigt:

När du tar bort domäner från listan över godkända domäner tas alla befintliga samarbeten i delade dokument och mappar mellan användare i den domänen och användarna i din organisation bort. När den här processen har startats går det inte att stoppa eller ångra den.

Konsekvenser för användare i flera organisationer

Även om Adobe rekommenderar att alla användare är medlem i endast en organisation är det möjligt för användare att vara medlem i flera organisationer. För användare i flera organisationer kan det uppstå oklarheter kring vilka Resursinställningar som gäller. Dessa oklarheter kan undvikas genom att se till att alla användare är medlemmar i en ianspråktagen domän som är kopplad till någon av organisationerna.

Obs!

Om en användare är medlem i flera organisationer och inte i en ianspråktagen domän, tillämpas inga delningsbegränsningar för den användaren.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy