Användarhandbok Avbryt

Resursinställningar

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   3. Integrering med Canvas LMS
   4. Integrering med Blackboard Learn
   5. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   6. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   7. Lägg till användare via kontaktregistersynkronisering
   8. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   9. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera användare
   1. Översikt
   2. Administrativa roller
   3. Tekniker för användarhantering
    1. Hantera användare enskilt   
    2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
    3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Google Federation Sync
   4. Ändra användarens identitetstyp
   5. Hantera användargrupper
   6. Hantera kataloganvändare
   7. Hantera utvecklare
   8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
   9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
  2. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  3. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 6. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 7. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 8. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 9. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 10. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 11. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Resursinställningar ger en organisation kontroll över hur dess resurser delas utanför organisationen. Systemadministratören kan välja en restriktiv inställning som begränsar de anställdas möjlighet att använda vissa delningsfunktioner i Creative Cloud och Document Cloud. Resursinställningar används tillsammans med andra tillämpningssystem för organisationspolicyer från tredje part för att säkerställa att resurser endast delas med lämpliga externa enheter.

Du kan välja mellan tre policyer för delningsbegränsning:
 • Du kan välja att behålla den här standardinställningen som innebär att användare får dela offentliga länkar, publicera inlägg i sociala medier och samarbeta om delade mappar med vem som helst i eller utanför organisationen.
 • Rekommenderas för företag där de anställda är betrodda att ha kontroll över och tillgång till alla funktioner i Creative Cloud och Document Cloud.
 • Du kan begränsa offentlig länkdelning och många alternativ för offentlig publicering. Se tabellerna under Distributionsalternativ för mer information.
 • Rekommenderas för företag som vill förhindra offentlig delning men ändå vill tillåta delning via inbjudningar med vem som helst i och utanför organisationen.
 • Du kan begränsa inbjudningsbaserad delning till mottagare i din organisation, ianspråktagna domänerbetrodda domäner och godkända domäner. När du angett policyn hindras användarna från att dela resurser som ägs av organisationen med externa användare som inte är medlemmar i organisationen eller finns med på listan över godkända domäner.
 • Rekommenderas för företag som behöver ha god kontroll över exakt vilka externa domäner som kommer åt organisationens resurser.

Den tid det tar att begränsa delning via Resursinställningar är proportionell mot antalet användare i organisationen och antalet delningsrelationer mellan dem. För vissa produkter och tjänster från Adobe innebär det även att göra cachelagrade poster i CDN:er ogiltiga, och att ta bort förhandsvisningsbilder från Slack. Om resursinställningen ändras kan det ta upp till 24 timmar innan de träder i kraft.

Du kan även välja mellan två policyer för åtkomstbegäran:

Använd den här standardinställningen för att tillåta att användare som saknar behörighet kan komma åt mappar eller dokument genom att begära åtkomst till dem.

Du kan använda den här inställningen för att få utökad säkerhet och hindra användare från att begära åtkomst till dokument som inte delats med dem.

Obs!

Resursinställningar är inte ett DRM-system eller ett komplett resursskyddssystem. Anställda med åtkomst till vissa resurser kan fortfarande kopiera och dela dem med andra utanför organisationen via system från tredje part.

Att tänka på inför distributionen

Innan du aktiverar delningsrestriktioner bör du tänka på vilken inverkan de har på dina slutanvändare.

När du har valt en inställning kan du inte avbryta eller ångra den följande raderingsprocessen. Om du väljer Ingen delning av offentliga länkar tas alla befintliga offentliga länkar bort, och användare med dessa länkar kan inte längre komma åt det länkade innehållet. Om du väljer Delningen begränsad till organisationsmedlemmar och betrodda användare förlorar alla aktuella externa medarbetare som inte ingår i organisationen eller ianspråktagna, betrodda eller godkända domäner åtkomsten till innehåll som tidigare delats med dem. Användarna kommer inte längre åt Schemaläggaren för innehåll i Adobe Express, och schemalagda inlägg i sociala medier pausas.

Nedan finns de delnings- och publiceringsfunktioner i Creative Cloud och Document Cloud som påverkas när du väljer Ingen delning av offentlig länk eller Delningen begränsad till organisationsmedlemmar och betrodda användare.

Program

Funktioner som påverkas

Program

Funktioner som påverkas

Adobe Comp

Dela, Skicka till Behance

Adobe XD

Inbjudningar, Dela länk

Adobe Express

Dela på sociala medier och använd Schemaläggaren för innehåll

After Effects

Bjud in till teamprojekt, Bjud in till bibliotek

Aero (mobil)

Publicera länk, Lägg upp på Behance

Behance

Skapa eller uppdatera projekt eller pågående arbeten, Inbjudningar

Animate

Delning i sociala medier

Creative Cloud (dator och mobil)

Hämta länk, Inbjudningar

Capture

Dela, Inbjudningar

Creative Cloud Libraries

Hämta länk, Inbjudningar, Dela till Slack

Creative Cloud Assets

Hämta länk, Inbjudningar, Dela till Slack

Fresco

Hämta länk, Inbjudningar

Dimension

Generera offentliga länkar

InDesign

Publicera online, Dela för granskning

Illustrator och Illustrator Draw

Länka till projekt, Inbjudningar

Photoshop (dator)

Inbjudningar

Lightroom

Inte aktuellt

Photoshop Sketch

Länka till projekt

Photoshop (mobil)

Dela i sociala medier

Premiere Pro

Bjud in till Team Projects

Portfolio

Åtkomst till Portfolio-webbplats, skapa utkast och publicera

Obs!

Du kan inte aktivera eller inaktivera Lightroom-delning och Frame.io-delning i Admin Console.

Läs mer om att aktivera och inaktivera tjänster.

Program

Funktioner som påverkas

Program

Funktioner som påverkas

Acrobat- och Reader-datorprogrammen

Dela

Adobe Document Cloud för Microsoft Outlook

Dela

Mobilappar (till exempel Adobe Scan och Acrobat)

Dela länk, Dela Document Cloud-länk

Webbtjänster (cloud.acrobat.com)

Dela

Välj delningsalternativ

Välj en begränsande Resursinställning för din organisation på följande sätt:

 1. Gå till Inställningar > Resursinställningar i Admin Console.

  Policy för delningsbegränsning

 2. Välj en policy för delningsbegränsningar.

  Du kan välja mellan tre begränsningsnivåer. Om du väljer en mer restriktiv inställning går det inte att stoppa eller ångra förlusten av befintliga offentliga länkar, delade mappar eller dokumentsamarbeten. Användarna kommer inte längre åt Schemaläggaren för innehåll i Adobe Express, och schemalagda inlägg i sociala medier pausas. 

  Om du väljer Delningen begränsad till organisationsmedlemmar och betrodda användare måste du se till att du definierar dina godkända domäner. Alla aktuella externa medarbetare som inte ingår i organisationen eller ianspråktagna, betrodda eller godkända domäner förlorar åtkomsten till innehåll som tidigare delats med dem.

  Obs!

  Om du vill använda alternativet Delningen begränsad till organisationsmedlemmar och betrodda användare med Document Cloud måste du lägga till dina ianspråktagna och betrodda domäner i Godkända domäner.

  Delningsalternativ

  Begränsningar

  Påverkan på befintliga länkar och samarbeten

  Inga begränsningar

  Användare kan skapa offentliga länkar, publicera inlägg i sociala medier och samarbeta om delade mappar och dokument med vem som helst.

  Ingen påverkan.

  Ingen delning av offentliga länkar

  Förhindrar användare från att skapa offentliga länkar och göra inlägg i sociala medier.

  Tar bort alla befintliga offentliga länkar. När den här processen har startats går det inte att stoppa eller ångra den. Användarna kommer inte längre åt Schemaläggaren för innehåll i Adobe Express, och schemalagda inlägg i sociala medier pausas.

  Delningen begränsad till organisationsmedlemmar och betrodda användare

  Hindrar användare från att skapa offentliga länkar, göra inlägg i sociala medier
  och begränsar samarbetet om delade dokument och mappar till endast användare i din organisation, betrodda, ianspråktagna eller godkända domäner.

  Tar bort alla befintliga offentliga länkar och alla befintliga samarbeten i delade dokument eller mappar med användare som inte ingår i organisationen eller en tillåten domän. När den här processen har startats går det inte att stoppa eller ångra den. Användarna kommer inte längre åt Schemaläggaren för innehåll i Adobe Express, och schemalagda inlägg i sociala medier pausas.  

 3. Klicka på Bekräfta.

  Om du vill att användarna ska kunna fortsätta dela organisationsägda resurser med vissa externa organisationer eller personer gör du följande.

  • För en extern organisation, till exempel en byrå: Lägg till byråns domän i listan över godkända domäner under Resursinställningar i Adobe Admin Console.
  • För frilansare: Utfärda ett Enterprise ID eller Federated ID till personen från din organisation. Eller lägg till användaren som en användare av typen Business ID i din organisation via Admin Console.
  Obs!

  Vi uppdaterar organisationer (team och företag) till Enterprise-lagringsmodellen för att ge företagslagring och andra funktioner på företagsnivå till Adobe ID-användare.

  Du kommer att få ett meddelande om när din organisation ska uppdateras. Efter uppdateringen flyttas Adobe ID-användarna till företagslagring och organisationen kontrollerar deras företagsprofiler direkt.

 4. Välj en policy för åtkomstbegäran och klicka på Bekräfta.

  Som standard tillåts åtkomstbegäranden.

  En användare med en länk till en delad resurs men utan behörighet att visa den kan alltså begära åtkomst. Användare med delningsbehörighet för dokumentet får meddelanden för varje åtkomstbegäran och kan välja om de vill bevilja eller neka åtkomst.

  Den som gör en begäran får ett meddelande när åtkomst beviljas eller nekas.

  Policy för åtkomstbegäran

  Obs!

  Om du valt en policy för delningen begränsad till organisationsmedlemmar och betrodda användare tillämpas den begränsningen när användare försöker bevilja åtkomst till någon som inte hör till organisationen. 

Godkända domäner

Godkända domäner är domäner som är säkra att samarbeta med. Om du har valt Delningen begränsad till organisationsmedlemmar och betrodda användare, kan du lägga till domäner i listan över Godkända domäner.

Lägg till godkända domäner

 1. Gå till Inställningar Resursinställningar > Godkända domäner i Admin Console.

 2. Klicka på Lägg till domäner.

 3. Ange domänerna i dialogrutan Lägg till domäner. Du kan lägga till flera domäner avgränsade med kommatecken. Klicka på Lägg till.

  Obs!

  Du kan inte godkänna underdomäner. Till exempel är west.example.com och east.example.com underdomäner till example.com domänen.

  Obs!

  Om du vill använda alternativet Delningen begränsad till organisationsmedlemmar och betrodda användare med Document Cloud måste du lägga till dina ianspråktagna och betrodda domäner i Godkända domäner.

Ta bort godkända domäner

Markera kryssrutan till vänster om domännamnen och klicka på Ta bort domäner om du vill ta bort domäner från listan. Klicka sedan på Ta bort för att bekräfta.

Domännamnet tas bort från Godkända domäner. Om delningsalternativet är Delningen begränsad till organisationsmedlemmar och betrodda användare återkallas alla delningar till den borttagna domänen.

Ta bort en godkänd domän

Viktigt:

När du tar bort domäner från listan över godkända domäner tas alla befintliga samarbeten i delade dokument och mappar mellan användare i den domänen och användarna i din organisation bort. När den här processen har startats går det inte att stoppa eller ångra den.

Konsekvenser för användare i flera organisationer

Adobe rekommenderar varmt att en användare bara är medlem i en organisation. Om användare måste vara medlemmar i flera organisationer bör alla ha samma delningspolicy och tillåtelselistor konfigurerade.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto