InDesign för Apple silicon

Kör InDesign snabbare i maskineget läge på Apple-datorer med Apple silicon M1-krets.

Från version 16.3 körs InDesign i maskineget läge på Apple-datorer som använder Apple silicon M1-kretsen, och det ger snabbare prestanda än tidigare systemgenerationer.

Kända skillnader och begränsningar

InDesign har små funktionsskillnader när det körs i enhetligt läge eller Rosetta-emuleringsläge. 

Se listan nedan och avgör om du ska öppna InDesign i maskineget läge eller i Rosetta-emuleringsläge. Mer information om Rosetta-emulering finns i Om Rosetta.

Kända problem i M1

Problem

Tillfällig lösning

Äldre plugin-program från tredje man (endast Intel)

Intel-baserade plugin-program fungerar inte i maskineget ARM-läge i InDesign. Kör Intel-baserade plugin-program med InDesign på Rosetta tills plugin-leverantören levererar Apple silicon-kompatibla versioner.

Det är omöjligt att starta eller ansluta till Adobe Bridge från InDesign.

Ingen.


Relaterade ämnen

Kontakta oss

Vi vill gärna att du hör av dig. Säg vad du har på hjärtat till Adobe InDesign-användarna

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?