PDF-exporten misslyckas vid nedsampling av stora bilder.

Problem

Felmeddelandet ”Det gick inte att exportera till PDF” visas när nedsampling är aktiverat för InDesign-dokument.

Orsak

När du monterar bilder eller grafik och ändrar deras skala mycket ökar upplösningen. Exempel: Om du monterar en bild på 600 dpi utan skalanpassning förbrukar den en stor mängd tillgängligt minne på datorn. Så det normala är att ändra skalan på en bild i 600 dpi till 50 % för att få en effektiv upplösning och exportera. Sådana PDF-filer går inte att exportera på grund av nedsamplingen av bilderna.

För PDF-exportfel som beror på annat än nedsampling finns mer information här.

Lösning 1: Använd Acrobat för att nedsampla bilderna efter att du exporterat.

 1. Välj Arkiv > Exportera och välj PDF som format, välj en plats och klicka på Spara.

 2. Inaktivera alternativen för nedsampling av bilder i dialogrutan Exportera PDF.

 3. Öppna PDF-filen som skapas i Acrobat.

 4. Välj Avancerat > PDF-optimering.

 5. Ställ in önskade alternativ för nedsampling i rutan Bildinställningar.

 6. Inaktivera alla alternativ som du inte behöver.

 7. Klicka på OK och ange den information som krävs för att spara filen.

Lösning 2: Använd Photoshop för att nedsampla bilderna innan du exporterar.

 1. Högerklicka på bilden i layouten eller i länkpanelen och välj Redigera original.

 2. Välj Bild > Bildstorlek i Photoshop.

 3. Se till att Sampla om bild och Bibehåll proportioner är aktiverade.

 4. Justera värdena för dokumentstorleken enligt det färdiga resultatets bildupplösning och layoutens behov.

 5. Spara och stäng bilden.

 6. Gå tillbaka till InDesign och uppdatera länken om det behövs.

Kontakta oss

Vi vill gärna att du hör av dig. Säg vad du har på hjärtat till Adobe InDesign-användarna

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?