InDesign 15.0 kraschar vid start | Teckensnittsproblem

Kraschar InDesign 15.0 vid start? Det kan bero på ett teckensnittsrelaterat problem.

Innan du går vidare

 • Se till att du har installerat den senaste versionen på datorn. Mer information finns i Uppdatera Creative Cloud-program.
 • Stäng Adobe InDesign-programmet, om det är öppet.

Upplösning för InDesign | Windows

 1. Hämta CopyPlugin.zip och extrahera innehållet på skrivbordet.

 2. I den extraherade mappen dubbelklickar du på CopyPlugin.vbs.

 3. Bläddra och välj programmappen Adobe InDesign 2020.

 4. Klicka på OK. Om du får ett fel när du kopierar filen, se till att du packar upp den hämtade filen innan du kör plugin-programmet.

 5. Plugin-programmet är installerat och du får följande meddelande när InDesign har uppdaterats.

  Installation slutförd

 6. Starta Adobe InDesign.

Upplösning för InDesign | macOS

Utför följande steg för att hämta och installera plugin-programmet för att lösa problemet i macOS:

 1. Hämta CopyPlugin.zip.

 2. Packa upp den hämtade filen och extrahera innehållet till skrivbordet.

 3. I den extraherade mappen, dubbelklickar du på CopyPlugin.app.

 4. Markera applikationen Adobe InDesign 2020 och klicka på Välj.

 5. Om du får ett fel när du kopierar filen, se till att du packar upp den hämtade filen innan du kör plugin-programmet. Följande meddelande visas när plugin-programmet är installerat och InDesign har uppdaterats.

 6. Starta Adobe InDesign.

Upplösning för InCopy | Windows och macOS

Hämta följande plugin-program för att lösa problemet för Windows och MacOS:

För att installera och köra plugin-programmet, följ samma steg som ovan för InDesign. Se till att du väljer programmappen Adobe InCopy 2020 på Windows och programmet Adobe InCopy 2020 på macOS.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?