Fråga

Markerad text i ett InDesign CC-dokument visas inte om textfärgen och markeringsfärgen i operativsystemet är likadana.

Om till exempel både textfärgen och markeringsfärgen är svart visas inte den valda eller markerade texten.

Texten visas inte
Markerad text visas inte

Lösning

Uppdatera till InDesign CC version 9.2 (lanserades den 16 januari 2014).

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy