InDesign och macOS Catalina (10.15)

ExtendScript Toolkit öppnas inte

Problem

ExtendScript Toolkit visas när du redigerar ett JavaScript med Skriptpanelen i InDesign (Fönster > Verktyg > Skript) i macOS 10.14 eller tidigare versioner. Verktygssetet är ett 32-bitars program. Med macOS 10.15 (Catalina), som bara stöder 64-bitars program, öppnas dock inte ExtendScript Toolkit.

Lösning

ExtendScript Toolkit har ersatts av ExtendScript Debugger 1.1.0.

För att redigera och felsöka JavaScripts i macOS 10.15 eller senare versioner:

  • Hämta och installera Visual Studio Code i mappen /Program.
  • Installera ExtendScript-tillägget (ESTK) som finns under Tillägg i Visual Studio Code-programmet.

Plugin-program hittades inte eller kan inte verifieras

I macOS 10.15 returnerar plugin-program i karantän ett av följande fel:

  • InDesign: Felet Det gick inte att hitta filen 
  • OS: Plugin-program kan inte öppnas eftersom utvecklaren inte kan verifieras

Detta händer med plugin-program som inte är bestyrkta och som hämtas från webben eller installeras via andra metoder, som t.ex. dra-och-släpp.

  • Kunder som redan har plugin-program installerade och sedan uppdaterar till macOS 10.15 bör inte få detta problem.
  • Kunder som uppgraderar till macOS 10.15 och sedan försöker hämta och installera ett plugin-program kan uppleva detta fel.

Lösning

Skaffa uppdaterade plugin-program från tredjepartsutvecklare som är bestyrkta för macOS 10.15. InDesign kommer att läsa in plugin-program som har bestyrkts av Apple.

 

Lösning

För äldre plugin-program som inte är bestyrkta kan kunder med administratörsbehörighet ta bort karantänflaggan med hjälp av följande kommando om plugin-programmet är installerat i InDesign-applikationens mapp för plugin-program:

sudo xattr -r -d com.apple.quarantine /Applications/Adobe\ Indesign\ 2019/Plug-ins/<namn_på_plugin>

 

Avgöra om ett plugin-program är i karantän

Kunder kan avgöra om ett plugin-program är i karantän genom att använda terminalen.

Exempel om plugin-programmet finns i InDesign-applikationens mapp för plugin-program:

% ls -l@ /Applications/Adobe\ Indesign\ 2019/Plug-ins/<namn_på_plugin>/

 Obs: ersätt <plugin-programmets namn> med det faktiska namnet på plugin-programmet som du behöver korrigera

Vilket ger följande resultat:

totalt 0 drwxr-xr-x@ 6 <användarnamn> Wheel 192 Sep 26 15:11 Innehåll com.Apple.Quarantine 22

”com.apple.quarantine 22” betyder att plugin-programmet är i karantän.

För tredjeparts plugin-programutvecklare

Utveckling och felsökning av plugin-program från tredje man stöds inte på macOS 10.15 (Catalina). För att utveckla plugin-program med macOS bör du uppfylla följande systemkrav:

  • Xcode 9.2
  • macOS 10.13 eller 10.14

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online