Öppna InDesign-dokument i tidigare versioner

På grund av det sätt som InDesign-dokumenten har versionnummer, är det inte möjligt att öppna dem direkt i tidigare versioner av InDesign, InCopy eller InDesign Server. Ett dokument som skapats i InDesign 2015 kan till exempel inte öppnas direkt i InDesign 2014 eller CS6.

Det finns två tekniker som du kan använda för att dela filer när dokumentskaparen har en senare version av InDesign.

 

1) Kunder med CS6 (specifikt 8.1.0) eller högre, med tillgång till Creative Cloud-tjänster, kan använda Simple Saveback-tjänsten som låter dem öppna dokument som skapats av någon som använder en högre version av InDesign. Det finns ytterligare information om denna funktion här:

https://helpx.adobe.com/se/indesign/using/whats-new-2014.html#main-pars_header_27

http://indesignsecrets.com/cs6-update-opening-newer-cc-files.php

 

2) Skaparen kan spara dokumentet till IDML-formatet och distribuera det till användaren med den tidigare versionen. Mer information om detta finns här:

https://helpx.adobe.com/se/indesign/kb/save-indesign-files-previous-versions.html

 

Obs: innehåll som skapats med hjälp av funktioner som är specifika för en viss version
av InDesign ändras ibland eller utelämnas om dokumentet öppnas i en
tidigare version. Granska dokument som öppnas i tidigare versioner noggrant.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?