Med oktober 2017-versionen (version 13.0) av InDesign CC är OpenType SVG-färgteckensnitt nu kompatibla med InDesign. Den här funktionen är tillgänglig för dig som en del av förhandsgranskningsprogrammet för teknik.

Teknikförhandsgranskningar är tjänster och funktioner i Creative Cloud med begränsad funktionalitet som gör det möjligt att prova funktionerna och ge produktteamen feedback. De här funktionerna är eventuellt inte fullständigt redo för produktion än så använd dem med försiktighet.

Begränsningar i förhandsgranskning av teknik för OpenType-SVG-färgteckensnitt

Även om du kan använda OpenType-SVG-färgteckensnitt i InDesign CC finns det några begränsningar i den här förhandsgranskningsfunktionen:

  • Disposition: Disposition av OpenType-SVG-färgteckensnitt tar bort alla färgegenskaper i texten och skapar en svart text med kontur.
  • Exportera: Dokument som är designade med CID-nyckelbaserade OpenType-SVG-färgteckensnitt kan inte exporteras som en PDF-fil. Du får felet Det gick inte att exportera pdf-fil när du försöker exportera dokumentet med pdf-format

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy