Skicka kraschrapporter

Skicka kraschrapporter i händelse av problem med InDesign.

I händelse av problem med InDesign kan du undersöka och skicka kraschrapporter via dialogrutan Adobe Crash Reporter.

Varför skicka kraschrapporter?

Varför skicka kraschrapporter till Adobe med din e-postadress och en beskrivning av vad du gjorde när problemet uppstod?

 • För kända problem kan vi skicka dig en lösning via e-post för att åtgärda problemet.
 • Desto fler rapporter med detaljerade beskrivningar och kontaktinfo som vi får in för okända problem, desto troligare är det att vi kan hitta problemet och komma fram till en lösning.
 • InDesign-teamet uppskattar de användare som skickar in rapporter med e-postkontaktinformation och detaljerade beskrivningar. Informationen har hjälpt oss att förbättra InDesign och göra programmet mer stabilt. 

Så här skickar du in kraschrapporter

Dialogrutan Adobe Crash Reporter visas en liten stund efter att problemet uppstår.

Obs!

Om du inte ser dialogrutan för kraschrapporter kan det hända att du har markerat ett alternativ att inte visa den. Se Så här anger du inställningar för att visa dialogrutan kraschrapport. 

Kraschrapporter för InDesign 15.0.3 och senare versioner

kraschrapport windows 2020
Kraschrapport för Windows InDesign 2021

Kraschrapport macOS InDesign 2020
Kraschrapport för macOS InDesign 2021

kraschrapport windows 2020
Kraschrapport för Windows InDesign 2020

Kraschrapport macOS InDesign 2020
Kraschrapport för macOS InDesign 2020

Kraschrapporter för InDesign 15.0.2 och tidigare versioner

InDesign 2019 dialogruta för kraschrapporter på windows
Kraschrapport för Windows InDesign 2019

Dialogruta med kraschrapporter mac InDesign 2019
Kraschrapport för macOS InDesign 2019

Skicka in kraschrapporter

Följ stegen nedan för att skicka in kraschrapporterna. 

 1. Uppge en detaljerad beskrivning.

  Om du konsekvent kan återskapa problemet med specifika steg, skicka in punktbeskrivning över de stegen. Även om du inte kan de exakta stegen för att konsekvent återskapa problemet, försök att ge så många detaljer som möjligt om vad du höll på med då problemet uppstod: Vilka funktioner använde du dig av när problemet uppstod? Vilken typ av dokument använde du? Använde du nyligen plug in-program? Om problemet är specifikt för en viss fil, var god dela filen via Creative Cloud, Dropbox eller någon annan tjänst för fildelning och infoga en länk till filen i problembeskrivningen.

 2. Inkludera din e-postadress.

  Någon från produktteamet kan kontakta dig för att samla in mer information, eller så kan teamet meddela dig om en lösning eller ett sätt att kringgå problemet via e-post.

 3. Tillhandahåll data relaterade till programanvändning (för InDesign 15.0.2 och tidigare versioner)

  Detta ger oss information om det aktuella arbetsflödet när programmet kraschade och kommer att hjälpa oss att avgöra grundorsaken till problemet.

Ange inställningar för att visa dialogrutan Kraschrapport

Följ stegen nedan för att ange inställningen Visa alltid den här dialogrutan:

macOS

 1. Cmd+klicka på programikonen för InDesign och välj Visa paketinnehåll.
 2. Välj Innehåll > Ramverk > AdobeCrashReporter.framework.
 3. Cmd+klicka på aliasnamnet AdobeCrashReporter och välj Visa original.
 4. Dubbelklicka på Adobe Crash Reporter (den röda programikonen A, inte den svarta körbara AdobeCrashReporter UNIX-filen).
 5. Välj Visa alltid den här dialogrutan och klicka på Klart.

Windows

 1. Öppna Start.
 2. Sök efter Kommandotolk och starta den.
 3. Ange följande kommando:
  • REG ADD HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\CommonFiles\CRLog /v "Never Ask" /t REG_SZ /d 0
 4. Tryck på Retur.
 5. Om du får uppmaningen med Värde frågar aldrig existerar, skriv över (Ja/Nej)? välj Ja.

Mer om Adobe Crash Reporter

Om InDesign skulle krascha kan Adobe Crash Reporter samla in en logg med information om vad programmet gjorde när kraschen inträffade. Den laddar upp informationen i en databas, och teknikerteamet använder informationen för att analysera kraschar och utveckla lösningar.

Adobe Crash Reporter har varit ett oumbärligt verktyg för att hjälpa InDesigns utvecklingsteam med att spåra och åtgärda de flesta kraschbuggarna.

Obs!

Blanda inte ihop Adobe Crash Reporter med Apples eller Microsofts felrapporteringsprogram. De skickar inte någon information direkt till Adobe.

Sekretess för Adobe Crash Reporter

Vi kan garantera att Adobe inte övervakar din aktivitet genom Adobe Crash Reporter. InDesign identifierar kraschar, och vi vet ingenting om dem förrän du skickar rapporten till Adobe. Rapporten kommer från din dator. Om du väljer att skicka en rapport (och vi uppskattar det väldigt mycket om du gör detta), skickas endast icke-personidentifierbar information till Adobe. Detta inkluderar information om vilken del av programmet det var som upptäckte ett problem.

Att lägga till mer information är mycket hjälpsamt för oss när det gäller att diagnosera problemet, t ex vad du gjorde när problemet uppstod. Om du väljer att ange din kontaktinformation, till exempel din e-postadress, kommer Adobe använda den enbart om vi behöver kontakta dig om din krasch eller meddela dig om en korrigering eller en lösning. Personlig information kommer inte att användas för marknadsföringsändamål. Du kan skicka rapporten anonymt om du vill.

Dessa rapporter går direkt till de tekniska grupperna och rapporter är en avsevärd resurs för att hjälpa oss med att förbättra produkten.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?