Versionsinformation om InDesign CC 9.1.0

Systemkrav

Information om de senaste systemkraven finns på http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_se.

En lista med de senaste systemkraven för andra Creative Cloud-produkter finns på http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Nyheter

Synkronisera inställningar med Adobe Creative Cloud

Den nya funktionen Synkronisera inställningar gör det möjligt för enskilda användare att synkronisera sina inställningar med Creative Cloud. Om du använder två datorer, till exempel en i hemmet och en på din arbetsplats, gör funktionen Synkronisera inställningar det enkelt för dig att synkronisera samtliga dessa inställningar mellan de två datorerna. Och om du har bytt ut din gamla dator mot en ny och har installerat InDesign igen kan du snabbt konfigurera programmet med alla dina inställningar genom att trycka på en knapp.

Mer information finns i Synkronisera inställningar med Adobe Creative Cloud.

Utvärderingsversion

Utvärderingsversioner för Creative Cloud är ”try and buy”, vilket betyder att du kan utvärdera enskilda produkter eller utgåvor och sedan omvandla den installerade utvärderingsversionen till en fullständig version. Du kan när som helst omvandla utvärderingsversionen till en fullständig version genom att registrera en prenumeration. Om du köper en prenumeration måste du vara online och logga in med ett Adobe ID för att kunna börja använda den fullständiga versionen.

Licensavtal

En internetanslutning, ett Adobe ID och ett godkännande av licensavtalet krävs för att aktivera och använda den här produkten. Produkten kan integreras med eller ge åtkomst till vissa onlinetjänster från Adobe eller tredje part. Adobes tjänster är bara tillgängliga för användare som är 13 år eller äldre och kräver godkännande av extra användningsvillkor och Adobes policy för onlinesekretess (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Programmen och tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder eller på alla språk, och kan ändras eller stoppas utan föregående meddelande. Extra avgifter eller abonnemangsavgifter kan tillkomma.

Installation av teckensnitt

Installationsprogram för vissa Adobe-produkter installerar teckensnitt i en standardkatalog för teckensnitt. Om installationsprogrammet hittar äldre versioner av dessa teckensnitt i standardkatalogen för systemteckensnitt kommer programmet att avinstallera de äldre versionerna och spara dem i en ny katalog. Mer information finns på http://www.adobe.com/products/type/creative-cloud-fonts.html.

Om du vill ha mer information om hur du installerar ytterligare teckensnitt går du till installationssidan på http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_se.

Lösta problem

Besök Adobe Support http://www.adobe.com/go/customer_support_se om du vill ha den senaste informationen och läsa om kända fel i alla Creative Cloud-program.

Endast InDesign

 • När ett nytt dokument öppnas med alternativet Förhandsgranskning aktiverat kan inte den primära textramens kolumnnummer synkroniseras med layoutens kolumnnummer. (#3554328)
 • Den överordnade dialogrutan Dokumentformat stängs när varningsmeddelandet för sidstorlek är mindre än de anropade kolumnerna och marginalerna. Detta gör också att programmet kraschar när dialogrutan Dokumentformat används igen. (#3554324)
 • InDesign kraschar om du ändrar metod och sedan klickar på OK om alternativet Förhandsgranskning inte har valts. (#3554322)
 • Om du öppnar dialogrutan Nytt dokument med en dokumentförinställning som har motstående sidor inaktiverat och antalet kolumner är större än 1, och du aktiverar eller inaktiverar alternativet Förhandsgranska och klickar på OK, kraschar InDesign. (#3565795)
 • InDesign kraschar om du inaktiverar alternativet Motstående sidor och ändrar antalet kolumner efter att alternativet Förhandsgranskning i dialogrutan Nytt dokument har inaktiverats. (#3554323)
 • InDesign kraschar om du inaktiverar alternativet Förhandsgranskning och sedan ändrar metoden med anpassat antal kolumner och modifierade marginaler. (#3568108)

InDesign och InCopy

 • Mac: InDesign kraschar när du klickar på en widget på någon CSXS-tilläggspanel medan någon annan panel är i Inline-redigeringsläget. (#3554318)
 • Specialtecken som ? eller = som används i länkar konverteras till ogiltiga tecken, vilket leder till trasiga länkar i den exporterade PDF-filen. (#3554342)
 • Om du markerar text med musen i en fotnot i vänstra kolumnen i en bildram med två kolumner försvinner texten. (#3554333)
 • Sökresultat för teckensnitt är felaktiga när alternativet Visa endast favoritteckensnitt är markerat. (#3554337)
 • Om alternativet Visa endast favoritteckensnitt är markerat på menyn Teckensnitt kraschar InDesign när ett dokument med dokumentteckensnitt stängs. (#3554334)
 • InDesign kraschar när du markerar textverktyget om det finns specifika teckensnitt i systemet. (#3567444)
 • InDesign kraschar om du väljer en rad eller en kolumn med skugga. (#3577944)
 • Teckensnitt med ogiltiga Postscript-tecken i namnen gör att programmet kraschar. (#3585880)
 • Det finns inget enkelt sätt att se om en aktiv version av InDesign CC i Windows är 64-bitars eller 32-bitars. (#3554339)
 • En felaktig markör visas när dra-och-släpp används för text och en ny ruta skapas. (#3574244)
 • Ett Flash-spelarobjekt läsas inte in i ScriptUI. (#3590770)
 • Windows: en användare kan inte skriva text i ett makrotextfält på panelen Textmakron. (#3580114)

Onlineresurser

Adobes allmänna community finns på https://community.adobe.com.

Om du vill hitta hjälp om hämtning, installation och hur du kommer igång med program går du till http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Produkthjälp och communitybaserade anvisningar, inspiration och support finns på http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_se.

Kundsupport

Om du behöver hjälp med produktinformation, försäljning, registrering eller andra frågor kan du gå till http://www.adobe.com/go/customer_support_se.

Gå till http://www.adobe.com/go/intlsupport_se om du vill kontakta kundtjänsten.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online