Versionsinformation | December 2019-utgåvan av InDesign Server (15.0)

Välkommen till december 2019-utgåvan av Adobe® InDesign® Server. Det här dokumentet innehåller den senaste produktinformationen samt uppdateringar och felsökningstips som inte fanns med i dokumentationen för InDesign Server.

Lägsta systemkrav

Den aktuella listan med systemkrav finns i Systemkrav | InDesign Server

Licensavtal

En internetanslutning, ett Adobe ID och ett godkännande av licensavtalet krävs för att aktivera och använda den här produkten. Produkten kan integreras med eller ge åtkomst till vissa onlinetjänster från Adobe eller tredje part. Adobes tjänster är bara tillgängliga för användare som är 13 år eller äldre och kräver godkännande av extra användningsvillkor och Adobes policy för onlinesekretess (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Programmen och tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder eller på alla språk, och kan ändras eller stoppas utan föregående meddelande. Extra avgifter eller abonnemangsavgifter kan tillkomma.

Övriga installationsscenarier

InDesign Server måste aktiveras före användning. Om datorn är online sker aktiveringen automatiskt i samband med installationen. 

Använda Admin Console

Förutsättning

 • Om du flyttar från serienummerbaserad installation till Admin Console installerar du om InDesign Server och tar bort den tidigare installerade versionen.

Rekommendation

 • Installation via Admin Console är kanske inte optimalt för virtuella miljöer och därför rekommenderas det inte.

Anvisningar om hur du installerar InDesign Server 15.0 från Admin Console finns i Skapa paket med Admin Console.

Använda serienummer

Om du vill installera med hjälp av ett serienummer följer du stegen nedan för att aktivera och serialisera programvaran. 

Du måste ange ditt Adobe ID och serienumret när du uppmanas till det av installationsprogrammet. Om programmet inte aktiveras visas ett fel, ”Adobe InDesign Server har inte rätt licens och kommer nu att avslutas.” Om datorn inte är ansluten till internet ska du hämta och installera APTEE (Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition). Du kan serialisera och aktivera programmet med hjälp av APTEE.

Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition för CC (Windows)
Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition för CC (Mac)

Obs!

Programvaran inaktiveras inte under en avinstallation offline. Datorn måste vara online under avinstallationen för att inaktiveras. Annars förlorar du en aktivering.

Aktivera utvärderingsversion med APTEE

Om du vill aktivera utvärderingsversionen hämtar och installerar du APTEE (Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition). Du kan använda utvärderingsversionen under 90 dagar.

 1. Öppna ett terminal- eller konsolfönster och kör följande kommando:

  Windows:

  adobe_prtk --tool=StartTrial --leid=V7{}InDesignServer-15-Win-GM

  Mac:

  adobe_prtk --tool=StartTrial --leid=V7{}InDesignServer-15-Mac-GM

  Obs!

  Kontrollera att du har administratörsbehörighet för att köra följande kommando.

 2. Om utvärderingsversionen aktiveras utan fel visas följande meddelande:

  StartTrial Successful

  Return Code = 0

Serialisera med APTEE (online)

Om datorn som kör InDesign Server är online kan du serialisera och aktivera programmet med hjälp av följande procedur:

 1. Öppna ett terminal- eller konsolfönster och kör följande kommando:

  Windows:

  adobe_prtk --tool=Serialize --leid=V7{}InDesignServer-15-Win-GM --serial=<serienummer> --adobeid=<e-post>

  Mac:

  adobe_prtk --tool=Serialize --leid=V7{}InDesignServer-15-Mac-GM --serial=<serienummer> --adobeid=<e-post>

  Obs!

  Kontrollera att du har administratörsbehörighet för att köra följande kommando.

 2. Om serialiseringen lyckas visas följande meddelande:

  Return Code = 0

Serialisera med APTEE (offline)

Om datorn som kör InDesign Server är offline kan du serialisera och aktivera programmet med hjälp av följande procedur:

 1. Öppna ett terminal- eller konsolfönster på en dator som är ansluten till internet och kör följande kommando:

  Windows:

  adobe_prtk--tool = VolumeSerialize--generate--serial = {serienummer}--leid = V7 {} InDesignServer-15-Win-GM--provfilepath = {absolut sökväg där du har skrivrättigheter, eller lämna tomt för att skriva till katalogen som innehåller adobe_prtk}

  Mac:

  adobe_prtk--tool = VolumeSerialize--generate--serial = {serienummer}--leid = V7 {} InDesignServer-15-Mac-GM--provfilepath = {absolut sökväg där du har skrivrättigheter, eller lämna tomt för att skriva till katalogen som innehåller adobe_prtk}

  Obs!

  Kontrollera att du har administratörsbehörighet för att köra följande kommando.

 2. När ovanstående kommando har slutförts visas följande meddelande i terminalen eller konsolen:

  Return Code = 0

  Dessutom skapas en prov.xml-fil på sökvägen som angavs i --provfilepath-argumentet i kommandot.

 3. Kopiera prov.xml-filen till en mapp på datorn som kör InDesign Server och kör följande kommando:

  Windows/Mac:

  adobe_prtk--tool = VolumeSerialize--provfile = {absolut sökväg till prov.xml-filen på måldatorn}

Kända fel

Gå till Adobe Support http://www.adobe.com/go/customer_support_se om du vill ha den senaste informationen och läsa om kända fel i samtliga Creative Cloud-program.

Kundtjänst

Kundtjänst

Adobes kundtjänst hjälper till med produktinformation, försäljning, registrering och andra icke-tekniska frågor. Om du vill veta hur du kan nå Adobes kundtjänst besöker du Adobe.com för ditt land och klickar på Kontakt.

Alternativ för supportplaner och tekniska resurser 

Om du behöver teknisk hjälp med din produkt, till exempel information om kostnadsfria och avgiftsbelagda supportplaner eller felsökningsresurser, kan du hitta mer information på http://www.adobe.com/go/support_se/. Om du vill kontakta kundtjänst går du till http://www.adobe.com/go/intlsupport_se/.

Några exempel på kostnadsfria felsökningsresurser är Adobes kunskapsbas för support, Adobes användarforum, Adobe Support Advisor m.fl.  Vi publicerar kontinuerligt nya verktyg och information på internet för att erbjuda dig flexibla alternativ som hjälper dig att lösa problem så effektivt som möjligt.

Support för installation och aktivering

Om du vill ha support för installation och aktivering och inte hittar svar på vår hjälpsida kan du kontakta ecs@adobe.com.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto