Systemkrav | November 2018-versionen (14.0) av InDesign CC Server

Windows

 • Intel® Pentium® 4- eller AMD Athlon® 64-processor (dubbel kärna eller snabbare)
 • Microsoft® Windows Server 2008 R2 (64 bit) och Windows Server 2016.*
 • 4 GB RAM-minne (8 GB rekommenderas); 2–8 GB per instans som läggs till
 • 1,6 GB ledigt hårddiskutrymme för installationen. Ytterligare ledigt utrymme krävs under installationen (Windows växlingsfil för virtuellt minne ökar med 2 GB för varje instans av InDesign Server)
 • 1024 × 768 i skärmupplösning (1280 × 800 rekommenderas) med 16-bitars grafikkort
 • Adobe® Flash® Player 10 krävs för export av SWF-filer.
 • Programvaran fungerar inte utan aktivering. Internetanslutning och registrering krävs för programvaruaktivering, validering av medlemskap och åtkomst till onlinetjänster.

* Stöds inte på Windows 2012.

Mac OS

 • Multicore Intel®-processor
 • Mac OS X-server v10.12 och v10.13.
 • 4 GB RAM-minne (8 GB rekommenderas); 2–8 GB per instans som läggs till
 • 1,8 GB ledigt hårddiskutrymme för installation. Ytterligare ledigt utrymme krävs under installationen (det går inte att installera på skiftlägeskänsliga UFS-, ZFS- eller HFS-formaterade volymer eller partitioner).
 • 1024 × 768 i skärmupplösning (1280 × 800 rekommenderas) med 16-bitars grafikkort
 • Adobe® Flash® Player 10 krävs för export av SWF-filer.
 • Programvaran fungerar inte utan aktivering. Internetanslutning och registrering krävs för programvaruaktivering, validering av medlemskap och åtkomst till onlinetjänster.

Systemkrav | Mars 2018-versionen (13.1) av InDesign CC Server

Windows

 • Intel® Pentium® 4- eller AMD Athlon® 64-processor (dubbel kärna eller snabbare)
 • Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (64 bitar), Windows Server 2012 R2 (64 bitar), Windows Server 2016.
 • 4 GB RAM-minne (8 GB rekommenderas); 2–8 GB per instans som läggs till
 • 1,6 GB ledigt hårddiskutrymme för installationen. Ytterligare ledigt utrymme krävs under installationen (Windows växlingsfil för virtuellt minne ökar med 2 GB för varje instans av InDesign Server)
 • 1024 × 768 i skärmupplösning (1280 × 800 rekommenderas) med 16-bitars grafikkort
 • Adobe® Flash® Player 10 krävs för export av SWF-filer.
 • Programvaran fungerar inte utan aktivering. Internetanslutning och registrering krävs för programvaruaktivering, validering av medlemskap och åtkomst till onlinetjänster.

Mac OS

 • Multicore Intel®-processor
 • Mac Os X-server v10.11, v10.12 och v10.13.
 • 4 GB RAM-minne (8 GB rekommenderas); 2–8 GB per instans som läggs till
 • 1,8 GB ledigt hårddiskutrymme för installation. Ytterligare ledigt utrymme krävs under installationen (det går inte att installera på skiftlägeskänsliga UFS-, ZFS- eller HFS-formaterade volymer eller partitioner).
 • 1024 × 768 i skärmupplösning (1280 × 800 rekommenderas) med 16-bitars grafikkort
 • Adobe® Flash® Player 10 krävs för export av SWF-filer.
 • Programvaran fungerar inte utan aktivering. Internetanslutning och registrering krävs för programvaruaktivering, validering av medlemskap och åtkomst till onlinetjänster.

Systemkrav | November 2017-versionen (13.0) av InDesign CC Server

Windows

 • Intel® Pentium® 4- eller AMD Athlon® 64-processor (dubbel kärna eller snabbare)
 • Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (64 bitar), Windows Server 2012 R2 (64 bitar), Windows Server 2016.
 • 4 GB RAM-minne (8 GB rekommenderas); 2–8 GB per instans som läggs till
 • 1,6 GB ledigt hårddiskutrymme för installationen. Ytterligare ledigt utrymme krävs under installationen (Windows växlingsfil för virtuellt minne ökar med 2 GB för varje instans av InDesign Server)
 • 1024 × 768 i skärmupplösning (1280 × 800 rekommenderas) med 16-bitars grafikkort
 • Adobe® Flash® Player 10 krävs för export av SWF-filer.
 • Programvaran fungerar inte utan aktivering. Internetanslutning och registrering krävs för programvaruaktivering, validering av medlemskap och åtkomst till onlinetjänster.

Mac OS

 • Multicore Intel®-processor
 • Mac Os X-server v10.11, v10.12 och v10.13.
 • 4 GB RAM-minne (8 GB rekommenderas); 2–8 GB per instans som läggs till
 • 1,8 GB ledigt hårddiskutrymme för installation. Ytterligare ledigt utrymme krävs under installationen (det går inte att installera på skiftlägeskänsliga UFS-, ZFS- eller HFS-formaterade volymer eller partitioner).
 • 1024 × 768 i skärmupplösning (1280 × 800 rekommenderas) med 16-bitars grafikkort
 • Adobe® Flash® Player 10 krävs för export av SWF-filer.
 • Programvaran fungerar inte utan aktivering. Internetanslutning och registrering krävs för programvaruaktivering, validering av medlemskap och åtkomst till onlinetjänster.

Systemkrav för InDesign CC 2017 Server

Windows

 • Intel® Pentium® 4- eller AMD Athlon® 64-processor (dubbel kärna eller snabbare)
 • Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (64-bitars) eller Windows Server 2012 R2 (64 bitar)
 • 4 GB RAM-minne (8 GB rekommenderas); 2–8 GB per instans som läggs till
 • 1,6 GB ledigt hårddiskutrymme för installationen. Ytterligare ledigt utrymme krävs under installationen (Windows växlingsfil för virtuellt minne ökar med 2 GB för varje instans av InDesign Server)
 • 1024 × 768 i skärmupplösning (1280 × 800 rekommenderas) med 16-bitars grafikkort
 • Adobe® Flash® Player 10 krävs för export av SWF-filer.
 • Programvaran fungerar inte utan aktivering. Internetanslutning och registrering krävs för programvaruaktivering, validering av medlemskap och åtkomst till onlinetjänster.

Mac OS

 • Multicore Intel®-processor
 • Mac OS X Server v10.10, V10.11, V10.12
 • 4 GB RAM-minne (8 GB rekommenderas); 2–8 GB per instans som läggs till
 • 1,8 GB ledigt hårddiskutrymme för installation. Ytterligare ledigt utrymme krävs under installationen (det går inte att installera på skiftlägeskänsliga UFS-, ZFS- eller HFS-formaterade volymer eller partitioner.)
 • 1024 × 768 i skärmupplösning (1280 × 800 rekommenderas) med 16-bitars grafikkort
 • Adobe® Flash® Player 10 krävs för export av SWF-filer.
 • Programvaran fungerar inte utan aktivering. Internetanslutning och registrering krävs för programvaruaktivering, validering av medlemskap och åtkomst till onlinetjänster.

Systemkrav för InDesign CC 2015 Server

Windows

 • Intel® Pentium® 4- eller AMD Athlon® 64-processor (dubbel kärna eller snabbare)
 • Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (64-bitars) eller Windows Server 2012 R2 (64 bitar)
 • 4 GB RAM-minne (8 GB rekommenderas); 2–8 GB per instans som läggs till
 • 1,6 GB ledigt hårddiskutrymme för installationen. Ytterligare ledigt utrymme krävs under installationen (Windows växlingsfil för virtuellt minne ökar med 2 GB för varje instans av InDesign Server)
 • 1024 × 768 i skärmupplösning (1280 × 800 rekommenderas) med 16-bitars grafikkort
 • Adobe® Flash® Player 10 krävs för export av SWF-filer.
 • Programvaran fungerar inte utan aktivering. Internetanslutning och registrering krävs för programvaruaktivering, validering av medlemskap och åtkomst till onlinetjänster.

Mac OS

 • Multicore Intel®-processor
 • Mac OS X Server v10.10
 • 4 GB RAM-minne (8 GB rekommenderas); 2–8 GB per instans som läggs till
 • 1,8 GB ledigt hårddiskutrymme för installation. Ytterligare ledigt utrymme krävs under installationen (det går inte att installera på skiftlägeskänsliga UFS-, ZFS- eller HFS-formaterade volymer eller partitioner.)
 • 1024 × 768 i skärmupplösning (1280 × 800 rekommenderas) med 16-bitars grafikkort
 • Adobe® Flash® Player 10 krävs för export av SWF-filer.
 • Programvaran fungerar inte utan aktivering. Internetanslutning och registrering krävs för programvaruaktivering, validering av medlemskap och åtkomst till onlinetjänster.

Systemkrav för InDesign CC 2014 Server

Windows

 • Intel® Pentium® 4- eller AMD Athlon® 64-processor (dubbel kärna eller snabbare)
 • Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (64 bitar) eller Windows Server 2012 R2 (64 bitar)
 • 4 GB RAM-minne (8 GB rekommenderas); 2–8 GB per instans som läggs till
 • 1,6 GB ledigt hårddiskutrymme för installationen. Ytterligare ledigt utrymme krävs under installationen (Windows växlingsfil för virtuellt minne ökar med 2 GB för varje instans av InDesign Server)
 • 1024 × 768 i skärmupplösning (1280 × 800 rekommenderas) med 16-bitars grafikkort
 • Adobe® Flash® Player 10 krävs för export av SWF-filer.
 • Programvaran fungerar inte utan aktivering. Internetanslutning och registrering krävs för programvaruaktivering, validering av medlemskap och åtkomst till onlinetjänster.

Mac OS

 • Multicore Intel®-processor
 • Mac OS X Server v10.9
 • 4 GB RAM-minne (8 GB rekommenderas); 2–8 GB per instans som läggs till
 • 1,8 GB ledigt hårddiskutrymme för installation. Ytterligare ledigt utrymme krävs under installationen (det går inte att installera på skiftlägeskänsliga UFS-, ZFS- eller HFS-formaterade volymer eller partitioner.)
 • 1024 × 768 i skärmupplösning (1280 × 800 rekommenderas) med 16-bitars grafikkort
 • Adobe® Flash® Player 10 krävs för export av SWF-filer.

Programvaran fungerar inte utan aktivering. Internetanslutning och registrering krävs för programvaruaktivering, validering av medlemskap och åtkomst till onlinetjänster.

Systemkrav för InDesign CC Server

Du hittar systemkrav för samtliga versioner på Adobe-webbplatsen http://www.adobe.com/products/indesignserver/systemreqs/

Systemkrav för InDesign CS6 Server

Windows

 • Intel® Pentium®- eller AMD Athlon® 64-processor (med två eller fler kärnor)
 • Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (64-bitars)
 • 2 GB RAM; 750 MB per ytterligare instans
 • 1,6 GB ledigt hårddiskutrymme, ytterligare ledigt utrymme krävs under installationen (storleken på växlingsfilen för Windows® virtuella minne måste ökas 2 GB för varje instans av InDesign Server)
 • Bildskärm på 1024 x 768 (1280 x 800 rekommenderas) med 16-bitars grafikadapter
 • DVD-ROM-enhet

Mac OS

 • Multicore Intel®-processor
 • Mac OS X Server v10.6.8 eller Mac OS X v10.7 (med v10.7-server)
 • 2 GB RAM; 750 MB per ytterligare instans
 • 1,8 GB ledigt hårddiskutrymme. Ytterligare ledigt utrymme krävs vid installationen. (Det går inte att installera på skiftlägeskänsliga UFS-, ZFS- eller HFS-formaterade volymer eller partitioner.)
 • Bildskärm på 1024 x 768 (1280 x 800 rekommenderas) med 16-bitars grafikadapter
 • DVD-ROM-enhet

*Produkten kan eventuellt integreras med eller tillåta åtkomst till vissa onlinetjänster som Adobe eller tredje part är värd för (”Onlinetjänster”). Onlinetjänster får endast användas av personer från 13 år och uppåt och kräver godkännande av separata villkor och Adobes onlinesekretesspolicy. Onlinetjänster är inte tillgängliga i alla länder eller på alla språk, kan kräva användareregistrering och kan avbrytas eller ändras helt eller delvis utan föregående meddelande. Avgifter eller abonnemangskostnader kan tillkomma.

Systemkrav för InDesign CS5.5 Server

Windows

 • Intel® Pentium® 4- eller AMD Athlon® 64-processor
 • Microsoft® Windows Server® 2003 med Service Pack 2 (32- eller 64-bitarsversion) eller Windows Server 2008 (32- eller 64-bitarsversion) eller Windows 2008 Server R2
 • 2 GB RAM + 256 MB per ytterligare instans
 • 1,6 GB ledigt hårddiskutrymme, ytterligare ledigt utrymme krävs under installationen (växlingsminnesfilens storlek i Windows måste ökas 2 GB för varje instans av InDesign Server)
 • Bildskärm på 1024 x 768 (1280 x 800 rekommenderas) med 16-bitars grafikadapter
 • DVD-ROM-enhet
 • Adobe Flash® Player 10 krävs för export av SWF-filer

Mac OS

 • Multicore Intel®-processor
 • Mac OS X Server v10.5.7 eller 10.6.5 (10.6.5 är minimikrav för Snow Leopard)
 • 2 GB RAM + 256 MB per ytterligare instans
 • 1,8 GB ledigt hårddiskutrymme. Ytterligare ledigt utrymme krävs vid installationen. (Det går inte att installera på skiftlägeskänsliga UFS-, ZFS- eller HFS-formaterade volymer eller partitioner.)
 • Bildskärm på 1024 x 768 (1280 x 800 rekommenderas) med 16-bitars grafikadapter
 • DVD-ROM-enhet
 • Adobe Flash® Player 10 krävs för export av SWF-filer

Systemkrav för InDesign CS5 Server

Windows

 • Intel® Pentium® 4- eller AMD Athlon® 64-processor
 • Microsoft® Windows Server® 2003 med Service Pack 2 (32- eller 64-bitars); Windows Server 2008 (32- eller 64-bitars); eller Windows Server 2008 R2
 • 2 GB RAM-minne plus 256 MB per ytterligare instans
 • 1,6 GB ledigt hårddiskutrymme. Ytterligare ledigt utrymme krävs under installationen. (Växlingsfilen för Windows® virtuella minne ökar med 2 GB för varje instans av Adobe® InDesign® Server)
 • Bildskärm på 1024 x 768 (1280 x 800 rekommenderas) med 16-bitars grafikadapter
 • DVD-ROM-enhet
 • Onlinetjänster kräver Internetanslutning via bredband*

Mac OS

 • Multicore Intel®-processor
 • Mac OS X Server v10.5.7 eller 10.6.5 (10.6.5 är minimikrav för Snow Leopard)
 • 2 GB RAM-minne plus 256 MB per ytterligare instans
 • 1,8 GB ledigt hårddiskutrymme. Ytterligare ledigt utrymme krävs vid installationen. (Det går inte att installera på skiftlägeskänsliga UFS-, ZFS- eller HFS-formaterade volymer eller partitioner.)
 • Bildskärm på 1024 x 768 (1280 x 800 rekommenderas) med 16-bitars grafikadapter
 • DVD-ROM-enhet
 • Onlinetjänster kräver Internetanslutning via bredband*

* Om du har en bredbandsanslutning kan du eventuellt utöka den här produkten med funktioner som tillhandahålls via Internet, till exempel Adobe CS Live-tjänster ("onlinetjänster"). Det är inte säkert att onlinetjänsterna, eller vissa av funktionerna som ingår i dessa, är tillgängliga i alla länder, på alla språk eller med alla valutor. De kan också avbrytas – helt eller delvis – utan att detta meddelas i förväg. Användning av onlinetjänsterna regleras av användarvillkoren och onlinesekretesspolicyn. Åtkomst till vissa tjänster kräver registrering. Vissa onlinetjänster, inklusive sådana som till en början erbjuds utan kostnad, kan senare komma att avgiftsbeläggas och kräva prenumeration. Mer information om användarvillkoren och integritetspolicyn finns på: www.adobe.com/se.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy