Obs!

  Typekit har bytt namn till Adobe Fonts och ingår nu i Creative Cloud och andra prenumerationer. Mer information.

Creative_Cloud_mnemonic_RGB_128px

Uppdatering finns för InDesign CC

Mer information finns i Sammanfattning av nya funktioner.


Adobe InDesign CC 9.2 | En översikt

Adobe InDesign CC 9.2 | En översikt
Rufus Deuchler

Integrering av Typekit-teckensnitt för skrivbord

Nyheter i InDesign

Som betalande prenumerant på Creative Cloud får du tillgång till Typekits bibliotek med teckensnitt för webb och skrivbord. I regel använder du appen Creative Cloud för skrivbord för att synka Typekit-teckensnitt på datorn, men nu kan du faktiskt bläddra bland och synka Typekit-teckensnitt inifrån InDesign.

Typekit-teckensnitt för skrivbord är nu helt integrerade med InDesign. Med den här sömlösa integreringen kan du nu enkelt göra följande inifrån InDesign:

 • Söka efter saknade Typekit-teckensnitt i dokument och synka teckensnitten från Typekit.
 • Bläddra och lägga till nya teckensnitt från Typekit-webbplatsen genom att klicka på knappen Lägg till teckensnitt från Typekit på Text-menyn.
 • Hitta dina synkade Typekit-teckensnitt snabbare på Teckensnitt-menyn med det nya Typekit-teckensnittsfiltret.
Typekit-teckensnittsfilter
A. Typekit-teckensnittsfilter B. Bläddra och lägg till teckensnitt från Typekit-webbplatsen C. Indikatorikon för Typekit-teckensnitt

Obs!

Typekit-teckensnitt kan inte paketeras med andra teckensnitt när du skapar en InDesign-paketfil. De kan emellertid skrivas ut och användas i digitala dokument, t.ex. PDF:er eller EPUB:er.

Förbättrat i InDesign CC

I den här utgåvan av InDesign har vi arbetat med att underlätta och förenkla skapandet, redigeringen och hanteringen av hyperlänkar.

Enklare att skapa hyperlänkar

Det är nu mycket enkelt att skapa en hyperlänk i InDesign. Du behöver bara högerklicka för att skapa en hyperlänk. Hyperlänkar har nu ett separat Hyperlänk-teckenformat – blå understruken text. Nu skapas även en markering för objekt som inte är text i InDesign som liknar den för knappar – en prickad linje runt objektramen.

Så här skapar du en hyperlänk:

 1. Högerklicka på den valda texten eller objektet och välj Hyperlänkar > Ny hyperlänk. Dialogrutan Ny hyperlänk visas.

  Dialogrutan Ny hyperlänk
 2. Ange en lämplig mål-URL-adress.

 3. Den valda texten eller objektet får som standard hyperlänksformatet i InDesign. För text kan du enkelt välja ett annat format från listan Format. För objekt som inte är text används en visuell identifierare för länkarna vid designen i InDesign – en prickad linje runt objektet vars färg hämtas från lagerfärgen.

Hyperlänk i text
Teckenformatet läggs till på dokumentets lista med teckenformat. Formatet kan skrivas ut och exporteras.

Visuell identifierare som används för objektlänkar
En prickad textkontur används för de länkade objekten. Det är bara en visuell identifierare och kan inte skrivas ut eller exporteras.


Förenklad redigering av hyperlänkar

Dialogrutan Redigera hyperlänk var tidigare som standard inställd på Delat mål vilket skapade en del förvirring. Nu behöver du bara högerklicka för att få fram funktionen Redigera, och dialogrutan pekar automatiskt på den typ av hyperlänk som du redigerar.

Om du vill redigera en befintlig hyperlänk högerklickar du bara på den valda texten eller objektet och väljer sedan Hyperlänkar > Redigera hyperlänk. En lämplig typ av länk är redan markerad när dialogrutan Redigera hyperlänk visas.

Hantera hyperlänkar på ett enkelt sätt

Vi har gjort om panelen Hyperlänkar så att det ska bli lättare att hantera hyperlänkar med den.

Panelen Hyperlänkar

 

 

 • Trafikljus har lagts till för att snabbt markera och visa om URL-adresser är tillgängliga: grönt anger en giltig URL-adress och rött anger en ogiltig URL-adress. När du klickar på trafikljusikonen kommer du till målet.
 • Sidnummer som de på panelen Länkar har lagts till: om du klickar på ett sidnummer kommer du till den sida där länken finns och länken markeras.
 • Om du klickar på andra ikoner, t.ex. e-post eller ankare, kommer du till målet.
 • Uppdateringskontroll har lagts till så att tillgängligheten för URL-adresser kan uppdateras manuellt.
 • Länkar som pekar på samma mål grupperas tillsammans.

Dessutom har panelen för hyperlänkar och korsreferenser nu delats upp. Mer information om Hyperlänkar (artikel) och Korsreferenser (artikel).

Ytterligare förbättringar

 • Knappen Ta bort alla har ersatts med Ta bort oanvända.
Alternativ för mål för hyperlänk
 • Med Ta bort oanvända mål kan du ta bort mål som lagts till tidigare men som inte längre används.
Alternativ för mål för hyperlänk och ta bort oanvända mål

Mer information om Förenklade hyperlänkar (video)

EPUB-förbättringar

Förbättrat i InDesign CC

Många viktiga förbättringar av EPUB-funktionen har gjorts i InDesign. (En lista över alla ändringar finns i InDesign_EPUB_Changes_CC_9.0_to_9.2.pdf.)

Skapa interaktiva böcker som kan flödas om

Skapa fotnoter som visas i popup-fönster på sidan som du läser

Du har nu en ny kontroll för popup-fotnoter i iBooks Reader – fotnotplaceringsalternativet I ett popup-fönster (EPUB 3) Fotnotplaceringsalternativet i dialogrutan EPUB-exportalternativ har ändrats så att en lista med placeringsalternativ visas.

Fotnotsalternativet I ett popup-fönster

Det här nya alternativet ändrar formateringen för fotnotsreferensen och fotnotsinnehållsomslutningen så att fotnoter i popup-fönster aktiveras i iBooks Reader. Fotnotstexten blir bara synlig när en läsare rör vid fotnotsreferensen.

Mer kontroll över EPUB-export

Korrektare återgivning av färgen på exporterad text, tabeller och kapslade format

Nu kan färgattribut inklusive färgton i styckeformat mappas till CSS-egenskaper i InDesign. Övertoningsfärger har också stöd nu när de används med ett styckeformat.

Formateringen för ett använt cellformat inklusive klassen som är kopplad till formatet kan nu genereras i InDesign. Dessutom kan regionala cellformat, utöver det cellformat som används och åsidosättningar av cellattribut, genereras och exporteras korrekt nu.

Vi har förbättrat stödet för kapslade format och anfanger genom att lösa problem som varit förknippade med dem:

 • Det finns nu fullständigt stöd för kapslade format.
 • Inbäddningen av teckensnitt för anfanger fungerar nu bra. Nu följer dessutom styckeriktningen anfangens svävegenskap.

Förbättrad CSS-hantering av inbyggda InDesign-objekt, bilder och grupper

Omformningar av objekt, t.ex. rotering av ett objekt som innehåller en bild, kan nu mappas till CSS. Mera exakt mappas nu omformningen till den genererade CSS:en för bild-, ljud- och videoobjektinnehåll och grupper i InDesign.

Exempel: Omformningar av en bild och hur den mappas till CSS

Omformning av ett objekt

 

 

 

div._idGenPageitem-2 {

-webkit-transform:translate(0.000px,0.000px) rotate(330.000deg) skew(0.000deg) scale(1.000,1.000);

-webkit-transform-origin:50% 50%;

display:inline-block;

height:173px;

width:230px;

}


Förbättrad hantering av punkter och numrering

Anpassade punkter med GID och teckensnitt har nu ersatts med standardpunktformat. Nu finns det även stöd för teckensnittsinbäddning för anpassade punkter. Nu stöder vi ytterligare CSS-listformattypsvärden för EPUB3-exporter.

Stöd för ytterligare listtyper och textjustering av sista raden i CSS-egenskaper

InDesign stöder nu ytterligare CSS-egenskaper för CJK och ME - listformatstyp(er), justering av sista raden i epub-texter och övertoningar i stycken.

Skapa EPUB för alla marknader

Japanska

InDesign har nu stöd för Pre-Character Ruby och Auto TCY. Med det förbättrade stödet för Ruby och J Vertical-disposition som omfattar TCY och Auto TCY kan du nu skapa EPUB för den japanska marknaden.

Mellanöstern

InDesign har nu stöd för stycke- och teckenriktning genom dir tag-attribut. Detta förbättrar hanteringen av språk som läses från höger till vänster och innebär att du kan skapa EPUB för den arabiska marknaden.


Ändringar av användargränssnittet

Alternativen för objektexport är nu tillgängliga på snabbmenyn.

Alternativen för objektexport som är tillgängliga på snabbmenyn
 • Alternativet Använd originalbild har lagts till i dialogrutan Alternativ för objektexport och dialogrutan EPUB-exportalternativ. Den här nya kontrollen kräver att exporten måste använda den monterade bilden i stället för den rastrerade bilden.
Använd det ursprungliga bildalternativet vid objektexport
Använd det ursprungliga bildalternativet vid EPUB-export

 • Alternativet Inställningarna gäller för förankrade objekt har tagits bort från alternativen för bilder i dialogrutan EPUB-export.

Mer information om EPUB-förbättringar (video)

Övriga förbättringar

Förbättrat i InDesign CC

Sömlös uppdatering

 • Listan över nyligen öppnade dokument rensas inte automatiskt när du uppdaterar.
  Obs! Detta gäller för uppdateringar som gjorts efter InDesign CC 9.2.0.
 • Inställningen för Färgtema återställs inte automatiskt till Medelmörk när du uppdaterar.

Aktiv preflight-profil i dokumentstatusfältet

Nu visas namnet på den för närvarande aktiva preflight-profilen i dokumentstatusfältet så att du kan ändra den därifrån.

”Skydda vid användning av teckensnitt” för latinska teckensnitt

Inställningen Skydda vid användning av teckensnitt gäller nu även latinska teckensnitt.

Förbättring av korsreferenser

Om du har ett dokument med flera korsreferenser till andra dokument kan du i de tidigare versionerna av InDesign uppleva en viss fördröjning när du skriver i det. Det är särskilt vanligt när korsreferenserna pekar på flera dokument och de dokumenten inte är öppna.

Det här problemet är nu löst. Du kommer inte längre märka någon fördröjning när du skriver i ditt dokument, även om inga av de refererade dokumenten är öppna.

Markeringen av text eller färgöverstrykningen har återställts

Markeringen av text eller färgöverstrykningen har återställts till hur den var i ID CS6. Nu används inte högdagerfärgen i systemet (OS) för att markera text. Den här ändringen har bara gjorts för markering av text/färgöverstrykning för layout. Textbehandlaren fungerar fortfarande på samma sätt som i CC.


Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy