Användarhandbok Avbryt

Skapa och hantera hyperlänkar

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Toucharbetsytan
   6. Standardkortkommandon
   7. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Sydostasiatiska skript
   4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   5. Skapa text på en bana
   6. Punkter och numrering
   7. Tecken och specialtecken
   8. Textdisposition
   9. Textvariabler
   10. Generera QR-koder
   11. Redigera text
   12. Justera text
   13. Figursätta text runt objekt
   14. Förankrade objekt
   15. Länkat innehåll
   16. Formatera stycken
   17. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Autoformatera text
   3. Arbeta med stilpaket
   4. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument (Beta)
  2. Vanliga frågor om InDesign-molndokument (Beta)
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

Lär dig skapa, formatera, redigera och hantera hyperlänkar.

Du kan skapa hyperlänkar så att en tittare kan välja en länk för att hoppa till andra platser i samma dokument, andra dokument eller webbplatser. Exportera ditt InDesign-dokument till formaten Adobe Interactive PDF, ePub eller HTML för att visa och välja hyperlänkar.

Testa appen!

Följ med i ett projekt och lär dig skapa och arbeta med hyperlänkar.

Innan du går vidare är här några vanliga termer och information som hjälper dig i gång:

 • Källa: Hyperlänkad text, textram eller grafikram.
 • Ett mål är en webbadress, e-postadress, en ankarpunkt i text eller en delad plats som öppnas när hyperlänken väljs.
 • En källa kan bara leda till ett mål, men ett obegränsat antal källor kan leda till samma mål.
 • Om du vill generera källtexten från måltexten ska du infoga en korsreferens.

Du kan skapa hyperlänkar till sidor, URL-adresser, textankarpunkter, e-postadresser och filer. Om du skapar en hyperlänk till en sida eller en textankarpunkt i ett annat dokument måste du exportera InDesign-filerna till i samma mapp.

Du kan hyperlänka till en extern plats som en webbadress, en fil eller en e-postadress. När du anger en webbadress kan du välja att använda de giltiga Internet-protokollen: http://, file://, ftp:// eller mailto://.

När du skapar en hyperlänk till en fil och väljer hyperlänken i den exporterade Adobe Interactive PDF-, ePub- eller HTML-filen öppnas filen i ursprungsprogrammet. Se till att du delar den angivna filen med den exporterade PDF-, ePub- eller HTML-filen.

 1. Markera lite text, en ram eller en bild.

 2. Välj Text > Hyperlänkar och korsreferenser > Ny hyperlänk.

 3. Följ proceduren på panelen Ny hyperlänk:

  URL

  • Länka till: Välj URL på rullgardinsmenyn.
  • Mål: Ange webbadressen.

  Du kan även använda Knappar för att länka till webbsidor.

  Fil

  • Länka till: Välj Fil på rullgardinsmenyn.
  • Sökväg: Ange filens lagringsplats.

  E-postadress

  • Länka till: Välj E-postadress på rullgardinsmenyn.
  • Adress: Ange e-postadressen.
  • Ämnesrad: Ange ämnet för e-postmeddelandet.
 4. Välj Delat hyperlänksmål om du vill spara webbadressen, filen eller e-postadressen på panelen Hyperlänkar så att den blir enkel att återanvända.

  Du kan ställa in eller ändra formateringen av din hyperlänktext på fliken Utseende och ange den alternativa texten på fliken Tillgänglighet.

 5. Välj OK.

 1. Markera lite text, en ram eller en bild.

 2. Välj Text > Hyperlänkar och korsreferenser > Ny hyperlänk.

 3. Följ proceduren på panelen Ny hyperlänk:

  Sida

  • Dokument: Välj dokumentet på rullgardinsmenyn.
  • Sida: Ange sidnumret.
  • Zoominställning: Välj mellan Fast, Aktuell vy, Anpassa till fönster, Anpassa efter bredd, Anpassa efter höjd, Anpassa efter synligt eller Ärv zoom.

  Du kan även använda Knappar för att länka till webbsidor.

  Textankarpunkt

  • Dokument: Välj dokumentet på rullgardinsmenyn.
  • Textankare: Välj en ankarpunkt på rullgardinsmenyn.

  Delat mål

  • Dokument: Välj dokumentet på rullgardinsmenyn.
  • Namn: Välj en ankarpunkt eller en sparad webbadress, fil eller e-post på rullgardinsmenyn.
 4. Välj Delat hyperlänksmål om du vill spara webbadressen, filen eller e-postadressen på panelen Hyperlänkar så att den blir enkel att återanvända.

  Du kan ställa in eller ändra formateringen av din hyperlänktext på fliken Utseende och ange den alternativa texten på fliken Tillgänglighet.

 5. Välj OK.

Vill du formatera hyperlänktext? Du kan ändra hyperlänkens eller korsreferensens utseende i den exporterade PDF-, ePub- eller HTML-filen.

Teckenformat: Välj ett teckenformat som ska användas för hyperlänkskällan. Den valda texten eller objektet får som standard hyperlänksformatet i InDesign. För text kan du enkelt välja ett format i listrutan Format i dialogrutan Ny hyperlänk. För objekt som inte är text används en visuell identifierare för länkarna vid designen i InDesign – en prickad linje runt objektet vars färg hämtas från lagerfärgen.

Du kan också ange följande alternativ för att ytterligare anpassa utseendet på hyperlänkskällan:

Text

Välj Synlig rektangel eller Osynlig rektangel.

Färgöverstrykning

Välj Invertera, Textkontur, Indrag eller Ingen. Dessa alternativ avgör utseendet på hyperlänken när du klickar på den i PDF-, ePub- eller HTML-filen.

Färg

Välj en färg för den synliga hyperlänkens rektangel.

Bredd

Markera Tunn, Mellan eller Tjock för att bestämma tjockleken på hyperlänkens rektangel.

Format

Markera Helfylld eller Streckad för att ange formatet på hyperlänkens rektangel.

Du kan hitta och konvertera webbadresser i ditt dokument till hyperlänkar.

 1. Välj Text > Hyperlänkar och korsreferenser > Konvertera URL-adresser till hyperlänkar.

 2. Ange följande alternativ på panelen Konvertera URL-adresser till hyperlänkar:

  • Omfång: Ange om du vill konvertera webbadresser i dokumentet, berättelsen eller markeringen.
  • Tillämpa på hyperlänk: Markera och välj Teckenformat på rullgardinsmenyn.
 3. Välj Sök för att hitta nästa webbadress och sedan Konvertera eller Konvertera alla.

Använd panelen Hyperlänkar för att redigera, ta bort, återställa och leta upp hyperlänkar. Du kan endast hantera hyperlänkar i InCopy om artikeln är utcheckad för redigering.

 1. Välj Fönster > Interaktivt > Hyperlänkar för att få fram panelen Hyperlänkar.

 2. Välj en hyperlänkskälla på listan och välj panelmenyn Hyperlänkar ikonen   > Redigera hyperlänk.

 3. Gör ändringar i avsnittet Mål, Utseende eller Tillgänglighet och välj sedan OK.

 1. Välj Fönster > Interaktivt > Hyperlänkar för att få fram panelen Hyperlänkar.

 2. Markera objekten du vill ta bort och välj sedan ikonen Radera  .

  När du tar bort en hyperlänk lämnas källan (text eller bild) kvar.

När du ändrar namn på hyperlänkskällan ändras även hur den kommer att visas på panelen Hyperlänkar.

 1. Välj Fönster > Interaktivt > Hyperlänkar för att få fram panelen Hyperlänkar.

 2. Välj en hyperlänkskälla på listan och välj panelmenyn Hyperlänkar ikonen   > Ändra namn på hyperlänk.

 3. Ange det nya namnet i dialogrutan Ändra namn på hyperlänk.

 1. Välj Fönster > Interaktivt > Hyperlänkar för att få fram panelen Hyperlänkar.

 2. Välj en hyperlänkskälla på listan och välj panelmenyn Hyperlänkar ikonen   > Alternativ för mål för hyperlänk.

 3. Uppdatera Mål och Text på rullgardinsmenyn och ange namnet för att redigera hyperlänksmålet.

  Välj Ta bort eller Ta bort oanvända för att ta bort hyperlänksmålet.

Du kan infoga ytterligare text, en textram eller en grafikram i en befintlig hyperlänk.

 1. Markera det textintervall, den textram eller den bildram som du vill använda som ny hyperlänkkälla.

 2. Välj Fönster > Interaktivt > Hyperlänkar för att få fram panelen Hyperlänkar.

 3. Välj en hyperlänkskälla på listan och välj panelmenyn Hyperlänkar ikonen  .

  • Välj Återställ hyperlänk för att hyperlänka all markerad text.

  • Välj Uppdatera hyperlänk för att uppdatera hyperlänkar till externa dokument.

 1. Välj Fönster > Interaktivt > Hyperlänkar för att få fram panelen Hyperlänkar.

 2. Välj en hyperlänkskälla på listan och välj panelmenyn Hyperlänkar ikonen  .

  • Välj Gå till källa för att hitta hyperlänkstexten i dokumentet.

  • Välj Gå till mål:

   • Du hoppar till platsen om målet är en sida eller en textankarpunkt om målet finns i dokumentet
   • Om målet är externt startas eller aktiveras webbläsaren via InDesign för att målet ska kunna visas.

När du importerar ett Microsoft Word-dokument med hyperlänkar till InDesign ser du en ruta eller ram visas runt hyperlänkarnas webbadresser. InDesign-dokumentet ärver en blå färgruta och dokumentet ärver teckenformatet Hyperlänk med understruken text och blå färg.

Du kan radera enskilda färgrutor och byta ut dem mot andra.

Vill du radera rutan runt hyperlänkarna som importeras från Microsoft Word?

 1. Välj Fönster > Interaktivt > Hyperlänkar för att få fram panelen Hyperlänkar.

 2. Välj en hyperlänkskälla på listan och välj panelmenyn Hyperlänkar ikonen   > Redigera hyperlänk.

 3. Välj fliken Utseende och Osynlig rektangel på rullgardinsmenyn Text.


Relaterade resurser

Kontakta oss

Vi vill gärna att du hör av dig. Säg vad du har på hjärtat till Adobe InDesign-användarna

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto