Redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements

Med Lightroom Classic kan du öppna och redigera foton i Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements eller andra fotoredigeringsprogram. I Lightroom Classic används automatiskt Photoshop eller Photoshop Elements som externt redigeringsprogram om något av de programmen är installerade på datorn. Du kan även ange ett externt redigeringsprogram i inställningarna för Lightroom Classic

När du öppnar ett foto från Lightroom Classic direkt i Photoshop CS3 eller senare så har du flera alternativ. Du kan redigera fotot i sitt nuvarande format eller öppna det som ett smart objekt. Du kan även slå samman en serie bilder till en panoramabild, slå samman till HDR eller öppna två eller flera foton som enlagersbilder i Photoshop. När du sparar redigeringar i ett foto i Photoshop importeras det nya fotot automatiskt till Lightroom Classic-katalogen.

Om du vill redigera ett foto i Photoshop eller Photoshop Elements från Lightroom Classic måste ett av programmen vara installerat på datorn. Gör sedan så här:

1. Ställ in eller kontrollera din externa redigerare.

  1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) respektive Lightroom Classic > Inställningar (macOS) i Lightroom Classic
  2. Klicka på fliken Extern redigering.

    Om Photoshop eller Photoshop Elements är installerat på din dator så visas det som den angivna externa redigeraren.

  3. Om du vill kan du klicka på Välj under Extra extern redigerare och välja ett program.

Se Inställningar för extern redigering för fler alternativ i den här dialogrutan.

Lightroom Classic CC: Inställningar för extern redigering
I fönstret med alternativ för extern redigering kan du ange Photoshop, Photoshop Elements eller ett annat redigeringsprogram som extern redigerare.

2. Markera ett foto som ska redigeras.

I Lightroom Classic-biblioteket eller modulen Framkalla markerar du ett eller flera foton och gör något av följande:

  • Foto > Redigera i > Redigera i Adobe Photoshop [versionsnummer]
  • Foto > Redigera i > Redigera i Adobe Photoshop Elements [versionsnummer]
Lightroom Classic CC: Menyn Redigera i
Välj Foto > Redigera i, och sedan den externa redigerare du vill använda.

Om du öppnar en Camera Raw-fil i Photoshop CS3 eller senare kommer den att öppnas direkt.

Om du öppnar en TIFF-, JPEG- eller PSD-fil öppnar du en kopia av fotot med aktuella Lightroom Classic-justeringar eller en kopia av det ursprungliga fotot.

Lightroom Classic CC: Alternativ för Redigera i
Välj hur du vill öppna en TIFF-, JPEG-, eller PSD-fil i Photoshop.

3. Redigera i Photoshop eller Photoshop Elements.

Ditt foto öppnas i Photoshop eller Photoshop Elements.

Gör de ändringar du vill i det programmet och klicka på Arkiv > Spara när du är klar.

4. Gå tillbaka till Lightroom Classic

Växla tillbaka till Lightroom Classic. I bibliotekets stödrastervy visas en ny version av fotot intill originalet. Det nya fotot innehåller de redigeringar du gjort i Photoshop eller Photoshop Elements. Originalfotot påverkas inte.

Obs!

När du sparar foton från Photoshop eller Photoshop Elements måste du välja alternativet Maximera kompatibilitet för att det ska gå att läsa fotot i Lightroom Classic I Photoshop CS3 eller senare sparas PSD-filer från Lightroom Classic automatiskt med maximal kompatibilitet.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto