Användarhandbok Avbryt

Inställningar för extern redigering

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
  11. Justeringar med Linsoskärpa
  12. Redigera och exportera i HDR
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon
 20. Felsökning 
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

I inställningarna för Extern redigering anger du filformat och andra inställningar för att redigera Camera Raw- och DNG-filer i Photoshop Elements och andra externa bildredigeringsprogram, där det inte går att hantera de mosaikkänsliga data som finns i Camera Raw-filer. De alternativ du anger i inställningarna för extern redigering kommer även att användas i Photoshop när du sparar Camera Raw- eller DNG-filer från Lightroom Classic i Photoshop. Du kan slutligen i Extern redigering även välja vilket externt bildredigeringsprogram som ska användas.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) respektive Lightroom Classic > Inställningar (macOS).

 2. Klicka på Extern redigering.

Göra inställningar för att arbeta med Camera Raw-filer i externa redigerare

Camera Raw och DNG-filer öppnas direkt i Photoshop CS3 (10.0.1) eller senare. Till Photoshop Elements och till andra externa redigerare, där det inte går att läsa Camera Raw-data, skickas filerna som TIFF- eller PSD-kopior av Camera Raw- och DNG-filerna. I Extern redigering anger du filformatet, färgrymden, bitdjupet och komprimeringen för de TIFF- och PSD-filer som skickas till de här redigeringsprogrammen. Du bör skicka filerna som 16-bitars ProPhoto RGB för att behålla de flesta färgdetaljerna. Om du öppnar Camera Raw-filer från Lightroom Classic direkt i Photoshop och sparar dem där kommer de inställningar du har gjort i Extern redigering i Lightroom Classic att användas i Photoshop för att spara filerna.

 1. Välj alternativ på följande menyer i dialogrutan Extern redigering:

  Photoshop-version

  Du kan välja en viss version av Photoshop när du använder ett externt redigeringsprogram för att redigera dina foton. 

  Format

  Spara Camera Raw-bilder antingen som TIFF- eller PSD-bilder. Se Filformat som stöds.

  Färgrymd

  Konverterar foton till sRGB-, AdobeRGB- eller ProPhoto RGB-färgrymder. Dessutom märks fotona med färgprofilen. Se Hantering av färg i Lightroom Classic.

  Bitdjup

  Sparar foton med ett bitdjup på 8 eller 16 bitar per färgkanal (röd, grön och blå). 8-bitars filer är mindre och mer kompatibla med andra program, men har inte samma tonala detaljer som 16-bitars filer.

  Komprimering

  (Endast TIFF) Antingen används ZIP-komprimering av fotona eller ingen komprimering över huvud taget. ZIP-komprimering är en icke förstörande metod som är mycket effektiv för bilder där stora områden innehåller en enda färg.

  Mall

  Det mallnamn du anger kommer att användas för att namnge filen. Markera en mall och skriv en egen text eller ett startlöpnummer för filnamnen. Se Redigeraren för filnamnsmall och Textmallsredigeraren.

Välja en extern redigerare

I dialogrutan Extern redigering kan du välja vilket program som ska användas som externt redigeringsprogram. Sedan du valt ett program kan du gå tillbaka till dialogrutan för att välja ett annat program.

 1. Klicka på Välj i området Extra extern redigerare i Extern redigering.
 2. Navigera till och markera programmet som du vill använda och klicka sedan på Öppna (Windows) eller på Välj (Mac OS).
  Obs!

  Du kan även välja ett externt redigeringsprogram genom att i modulerna Bibliotek eller Framkalla välja Foto > Redigera i annat program. Du ska sedan navigera till och markera programmet som du vill använda. När du valt ett externt redigeringsprogram kommer programmets namn att visas i Redigera i [Programnamnet] på menyn Foto.

Obs!

I Windows visas olika versioner av en produkt med samma huvudversion bara en gång. Om till exempel Adobe Photoshop 2023 (beta) och Adobe Photoshop 2023 är installerade i systemet visas Adobe Photoshop 2023 i listrutan med inställningar.
I det här fallet är lösningen att välja Inställningar > Extern redigering > Andra externa redigeringsprogram och välja önskad version.

Skapa en extern redigeringsförinställning

I dialogrutan Extern redigering kan du skapa förinställningar för externa redigeringsprogram. I dessa förinställningar kan du ange flera program som externa redigeringsprogram och skapa olika fotohanteringsalternativ för flera användningsområden för ett eller flera redigeringsprogram.

 1. Välj ett program och ange Camera Raw-alternativen i Extern redigering.
 2. Välj Förinställning > Spara aktuella inställningar som ny förinställning.
 3. Skriv namnet på förinställningen och klicka sedan på Skapa.

  En ny förinställning läggs till på menyn Förinställning i Lightroom Classic

Redigera en extern redigeringsförinställning

 1. Välj en förinställning för ett externt redigeringsprogram på menyn Förinställning i Extern redigering.
 2. Ändra alternativen för programmet eller Camera Raw-filen.

  Ordet "(edited)" läggs till efter förinställningsnamnet.

 3. Gör något av följande:
  • Välj Förinställning > Spara aktuella inställningar som ny förinställning för att skapa en ny förinställning. Skriv namnet på den nya förinställningen och klicka på Skapa.

  • Välj Förinställning > Uppdatera förinställningen ”[förinställningsnamn]” för att skriva över den befintliga förinställningen med dina ändringar.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online