Felsöka vanliga fel vid redigering i Lightroom Classic

Felsök snabbt fel i Lightroom Classic när du förbättrar foton med funktionen Redigera i.

Stöter du på fel när du redigerar foton med en extern redigerare i Lightroom Classic? Testa de här enkla felsökningsstegen för att åtgärda vanliga fel med Redigera i.  

Menyn Redigera i i Lightroom Classic där du kan redigera foton i andra redigeringsprogram som Photoshop, Photoshop Elements med flera.
Menyn Redigera i i Lightroom Classic där du kan redigera foton i andra redigeringsprogram som Photoshop, Photoshop Elements med flera.

Kommandot Redigera i är inte valbart. 

Om du ser att kommandot Redigera i inte är valbart i Lightroom Classic kan det bero på något av följande:

 • Du använder inte den senaste versionen av Adobe Photoshop eller Lightroom Classic, eller båda.
 • Om ett foto saknas i Lightroom Classic.
Obs!

Kommadot Redigera i är inte valbart om du arbetar med Smart förhandsgranskning men originalfotot saknas i Lightroom Classic-katalogen. I så fall måste du leta rätt på det saknade fotot.

Lösning

Vi rekommenderar att du avinstallerar och installerar om Adobe Photoshop och Lightroom Classic med den senaste versionen för att åtgärda felet.

Om menyn Redigera i fortfarande inte är valbar kan du försöka hitta det saknade fotot och återställa länkar till Lightroom Classic-katalogen. 


Kommandot Redigera i Photoshop saknas.

Kommandot Redigera i Photoshop saknas även i snabbmenyn när du klickar på en bild. På fliken Extern redigerare i Inställningar är den övre rutan märkt Redigera i Photoshop (hittades inte).

Lösning

Du kan installera den senaste versionen av Lightroom Classic för att felsöka problemet. Följ de här stegen för en mer utförlig metod: 

Lösning 1: Återskapa plist-filen i Photoshop

 1. Avsluta Lightroom Classic.

 2. Navigera till mappen Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/.

 3. Dra com.adobe.Photoshop.plist till papperskorgen.

 4. Starta Photoshop för att återskapa plist-filen.

Obs!

Apple har valt att dölja användarens biblioteksmapp (//Användare/Bibliotek/) som standard i Mac OS X 10.7 och senare. Ytterligare information om hur du kommer åt filer i den dolda biblioteksmappen för felsökning av Adobe-program finns i avsnittet Åtkomst till dolda filer i biblioteksmappar.

Lösning 2: Avinstallera och installera om Adobe Photoshop

Använd avinstallationsprogrammet i mappen Applications/Utilities/Adobe Installers/ om du vill avinstallera Adobe Photoshop. Installera om från originalmedia och installera alla produktuppdateringar.

Lösning 1: Avinstallera och installera om Adobe Photoshop

Denna åtgärd återskapar alla filer och mappar som kan ha skadats sedan Photoshop eller Photoshop Elements installerades.

Lösning 2: Återskapa registernyckeln för programsökvägen till Photoshop.exe

Viktigt:

Denna procedur involverar redigering av Windows-registret. Adobe tillhandahåller inte support för att redigera registret, som innehåller viktig system- och programinformation. Säkerhetskopiera registret innan det redigeras. För mer information om registret se Windows-dokumentationen eller kontakta Microsoft.

 1. Avsluta Adobe Photoshop och Lightroom Classic.

 2. Välj Start > Kör. Om du inte hittar Kör i listan går du till Vad har hänt med kommandot Kör?

 3. Skriv regedit i rutan och klicka på OK för att starta Registereditorn i Windows.

 4. Navigera till följande registernyckel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\.

 5. Högerklicka på mappen för programsökvägar och välj Ny > Nyckel.

 6. Skriv Photoshop.exe som namn på den nya nyckeln och tryck på Retur.

 7. Högerklicka på Photoshop.exe-mappen och välj Ny > Strängvärde. Skriv Path som namn på det nya värdet och tryck på Retur.

 8. Högerklicka på (standard)värdet i den högra rutan i registret och välj Ändra.

 9. Ange platsen för Photoshop.exe-filen i fältet Värde. Inkludera Photoshop.exe i slutet av sökvägen. Om du till exempel installerade Photoshop på standardplatsen anger du C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop \Photoshop.exe. Om du har en annan version av Photoshop, eller har installerat det i en annan katalog, ändrar du sökvägen enligt detta.

 10. Högerklicka på sökvägsvärdet och välj Ändra i den högra rutan i registret. Ange filsökvägen till den plats där Photoshop.exe-filen finns i fältet Värde. Om du till exempel installerade Adobe Photoshop på standardplatsen, anger du C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop\. Om du har en annan version av Photoshop, eller har installerat det i en annan katalog, ändrar du sökvägen enligt detta.

 11. När filen är på rätt plats väljer du OK och stänger registret.


Det går inte att öppna ett foto i Photoshop med kommandot Redigera i

(endast för macOS)

I MacOS öppnar kommandot Redigera i Lightroom Classic en kopia av Adobe Photoshop från en säkerhetskopieringsplats.

En säkerhetskopia skapades till exempel på en extern hårddisk med Carbon Cloner, SuperDuper! eller Time Machine. Detta kan resultera i följande: 

 • macOS visar ett felmeddelande om att programmet har flyttats och sökvägen ändrats. Om du vill uppdatera produktkonfigurationen klickar du på Uppdatera.
 • Adobe Photoshop startar men bilden som har markerats i Lightroom Classic öppnas inte. 

Lösning

Vi rekommenderar att du avinstallerar och installerar om Adobe Photoshop och Lightroom Classic med den senaste versionen för att åtgärda felet.

Du kan även gå till Adobe Lightroom Classic > Inställningar > Extern redigering > Photoshop-version för att välja vilken version av Photoshop du vill använda. 

Obs!

Från och med april 2023-utgåvan av Lightroom Classic (version 12.3) har tillägget ps_picker arkiverats och du kan välja version av Photoshop med alternativet Extern redigering i Lightroom Classic.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?