ISO-anpassade förinställningar

Från och med Lightroom Classic 9.3 och Adobe Camera Raw 12.3 kan du Skapa ISO-anpassade förinställningar som justerar framkallningsinställningar baserat på dina RAW-fotons ISO-värden.

ISO-anpassade förinställningar gör det enklare än någonsin tidigare att snabbt justera framkallningsinställningar, till exempel reducering av luminansbrus, skärpa, klarhet osv. för ett stort antal ISO-värden. Du behöver inte ange inställningar för varje ISO-nivå som i tidigare versioner av Lightroom Classic och ACR. I stället kommer den här förinställningen att anpassa dina framkallningsjusteringar efter ISO-värden mellan två definierade inställningar så att du inte behöver göra det manuellt.

Du kan till exempel skapa en ISO-anpassad förinställning med två bilder som har följande inställningar:

  • ISO 400            Reducering av luminansbrus 0
  • ISO 1600            Reducering av luminansbrus 10

När du använder den här förinställningen på en bild med ISO 800 kommer luminansbrusreducering att vara inställd på 5. Det sparar mycket tid, särskilt om du filmar med olika ISO-hastigheter eller vill använda den automatiska ISO-funktionen på kameran.

Skapa en ISO-anpassad förinställning

Om du vill skapa en ISO-anpassad förinställning behöver du minst två bilder för att definiera de höga och låga ISO-punkterna. Du kan däremot definiera inställningar för andra punkter mellan dem. Om du väljer fler bilder (redan bearbetade) med de olika ISO-hastigheterna under skapandet så justeras och anpassas förinställningen mellan de värden du definierat.

ISO-anpassade förinställningar i Lightroom Classic
Skapa en ISO-anpassad förinställning i Lightroom Classic

ISO-anpassade förinställningar i Adobe Camera Raw
Skapa en ISO-anpassad förinställning i Adobe Camera Raw

Mer information om hur du skapar en ISO-anpassad förinställning finns i

Ange en ISO-anpassad förinställning som standardinställning för Raw

När du har skapat en ISO-anpassad förinställning kan du ange den som standard för dina foton med Raw-format. Du kan också använda någon av de exempelstandardinställningar som visas under Standardvärden i panelen Förinställningar.

Standardförinställningar i Lightroom Classic
Standardförinställningar i Lightroom Classic

Standardförinställningar i Adobe Camera Raw
Standardförinställningar i Adobe Camera Raw

Obs!

Förinställningarna i Standardinställningar är avsedda att användas som stöd för dina redigeringar. Om du använder de här förinställningarna på en redan redigerad bild återställs de andra reglagen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto