Flytta foton från iPhoto- eller Aperture-biblioteket till Lightroom Classic

Flytta över foton från iPhoto- eller Aperture-biblioteket

Från och med maj 2024-versionen av Lightroom Classic (13.3) fungerar import av Aperture- eller iPhoto-biblioteket
till Lightroom Classic på macOS Monterey och senare. När du migrerar biblioteket kan du få se en macOS-dialogruta om Python 3 inte ingår i ett utvecklarverktyg. Välj Installera och försök igen när installationen är klar.

Om funktionen inte fungerar förblir importknappen inaktiverad efter att du har valt Aperture- eller iPhoto-bibliotek. Det här problemet kan uppstå om Python 3 inte är installerat i systemet. I så fall måste du installera Python 3.

Ett popup-fönster för att installera utvecklarverktygen.
Välj installera för att påbörja hämtningen

Så här kan du snabbt flytta över foton från appen Foton eller Aperture i macOS till Lightroom Classic.

 1. Säkerhetskopiera katalogen om du redan har en Lightroom Classic-katalog.

 2. Välj Arkiv > Information om plugin-program i Lightroom Classic i macOS.

  Importera bibliotek från Foton eller Aperture.
  Importera bibliotek från Foton eller Aperture.

 3. Välj Importera från Aperture-bibliotek eller Importera från iPhoto-bibliotek.

  Obs!

  Om du vill flytta över specifika foton från Aperture-biblioteket till Lightroom Classic exporterar du dem till ett nytt Aperture-bibliotek och migrerar sedan det nya biblioteket.

 4. Dina bibliotek identifieras automatiskt.

  Du kan välja ett annat bibliotek, om det är tillämpligt.  Dina bilder kopieras till en ny plats. En standardplats visas, men du kan också välja en annan mapp.

  Klicka på Alternativ om du vill se hur Lightroom Classic fungerar med tillgängliga förhandsvisningar, nyckelord, färgetiketter och högar.

 5. Klicka på Importera.

Vad migreras till Lightroom Classic?

METADATA

 • Flaggor
 • Stjärngraderingar
 • Nyckelord
 • GPS-data
 • Ansikten: Ansiktstaggar kopplas till nyckelord.
 • Ignorerade: Filer som har markerats som ignorerade i Aperture importeras till Samlingar > Från Aperture > Ignorerade foton i Aperture.
 • Metadata från panelen Information som kan anges där (dvs. IPTC).
 • Dolda filer: Filer som har markerats som dolda i Foton importeras till Samlingar > Från iPhoto > Dolda foton i iPhoto.
 • Färgetiketter i Aperture: Färgetiketter kopplas till nyckelord: rött, orange och så vidare, med möjlighet till anpassade etikettnamn.

ORGANISERING

 • Aperture-högar: Information om högar kopplas till nyckelord: Aperture-hög 1, Aperture-hög 2 och så vidare.
 • Hierarkier för projekt/mappar/album i Aperture överförs så exakt som möjligt till samlingsuppsättningar och samlingar i Lightroom Classic.
 • Händelser/mappar/album från Foton överförs så exakt som möjligt till samlingsuppsättningar och samlingar i Lightroom Classic.
 • Aperture-versioner omvandlas till virtuella kopior i Lightroom Classic (utan ändringar).

REDIGERINGAR

 • Du kan importera JPEG-förhandsvisningar i fullständig storlek av dina redigerade bilder från Aperture/Foton om de är uppdaterade. Alternativet är avaktiverat som standard. Lightroom Classic kan automatiskt stapla förhandsvisningen med originalfotot.
  • JPEG-förhandsvisningar i fullständig storlek som genererats från filer med inställningar innehåller inte metadata som har tillämpats på mallsidan (nyckelord, stjärngraderingar, flaggor, GPS-data).
  • JPEG-förhandsvisningar i fullständig storlek dupliceras om de importeras först av samma bibliotek i Foton och sedan från ett bibliotek som uppgraderats från Foton till Aperture (på grund av en skillnad i filnamn).
Obs!

Plugin-programmet har stöd för att flytta både hanterade och refererade bibliotek i Aperture och Foton. 

 • Om dina filer hanteras med Aperture (standard i Aperture) lämnas de kvar där de är och dupliceras till den placering du väljer.
 • Om dina filer refereras i Aperture får du välja i Lightroom Classic om du vill lämna dem på sin aktuella plats eller duplicera dem till en ny plats.

Vad migreras inte till Lightroom Classic?

Vissa funktioner i Foton/Aperture är inte kompatibla med Lightroom Classic. Detta omfattar följande: 

 • Bildjusteringar: Aperture och Lightroom använder olika bildbehandlingsmotorer, så Lightroom kan inte läsa justeringar som gjorts i Aperture. Du kan göra något av följande:
  • Redigera om filen med Lightroom Classic.
  • Använd Aperture för att exportera redigerade foton med full upplösning och lagra dem tillsammans med originalen.
 • Smarta album
 • Ansiktstaggområde: Ansiktstaggar kopplas till nyckelord.
 • Färgetiketter: Valfritt som nyckelord.
 • Högar: Valfritt som nyckelord. Aperture delar högar mellan album, Lightroom gör det inte.
 • Alla typer av projekt (böcker, webbgallerier och så vidare) förutom de samlingar som motsvarar dem.
 • PSD-filer kan bara importeras till Lightroom om de har sparats med Maximera kompatibilitet aktiverat.

Ytterligare information

I juni 2014 meddelade Apple att utvecklingen av Aperture upphör. Sedan dess har Apple släppt fem viktiga uppdateringar för macOS. Av tekniska skäl körs inte Aperture på macOS-versioner efter macOS Mojave. Mer information finns i den här Apple-dokumentationen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?