Uppdaterades i oktober 2017-versionen av Photoshop Lightroom Classic

Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

När du har valt de foton du vill importera (se Importera foton från en mapp på en hårddisk och Importera foton från en kamera eller kortläsare) använder du panelerna Filhantering, Filnamnändring och Använd under import på den högra sidan av importfönstret till att ange alternativ för de foton du vill importera till din Lightroom Classic-katalog.

Säkerhetskopiera foton vid import

Om du kopierar eller flyttar foton till katalogen kan du skapa engångskopior eller säkerhetskopior av originalfotofiler. Markera "Skapa en andra kopia att" i panelen Filhantering på den högra sidan av importfönstret och ange en plats.

Obs!

Du måste fortfarande regelbundet säkerhetskopiera dina foton och din katalog. Mer information om hur du säkerhetskopierar Lightroom Classic finns i Säkerhetskopiera en katalog.

Ignorera dubbletter vid import

När du importerar till Lightroom Classic anses ett foto som en dubblett av ett annat foto i katalogen om det ursprungliga fotot har samma filnamn, samma EXIF-datum och -tid och samma filstorlek. Du kan ange att Lightroom Classic ska ignorera dubblettfiler vid import.

 1. Markera Importera inte misstänkta dubbletter i panelen Filhantering på den högra sidan av importfönstret.

Ange ursprungliga förhandsvisningar

Du kan i samband med att fotona importeras välja att förhandsvisa fotots inbäddade förhandsvisning omedelbart eller förhandsvisa dem högupplöst medan programmet återger dem. Inbäddade förhandsvisningar skapas på kameran och är inte färghanterade, vilket innebär att inbäddade förhandsvisningar inte överensstämmer med hur Camera Raw-filer tolkas i Lightroom Classic De förhandsvisningar som återges i Lightroom Classic tar längre tid att generera men är färghanterade.

 1. Välj ett alternativ på menyn Återge förhandsvisningar i panelen Filhantering på den högra sidan av importfönstret:

  Minimal

  Visa foton omedelbart med hjälp av de minsta förhandsvisningarna som är inbäddade i fotona. I Lightroom Classic återges förhandsvisningar i standardstorlek om det behövs.

  Inbäddade och underordnade

  Visa de största tillgängliga förhandsvisningarna som är tillgängliga från kameran. Detta alternativ kan ta längre tid än den minimala förhandsvisningen, men det går ändå fortare än att återge en förhandsvisning i standardstorlek. Mer information finns i Arbeta med inbäddade förhandsvisningar.

  Standard

  Visa förhandsvisningar när de har återgetts i Lightroom Classic För förhandsvisningar med standarstorlek används färgrymden Adobe RGB, vilket överensstämmer med zoomnivån Anpassa i vyn Lupp. Ange standardstorleken för förhandsvisningar i dialogrutan Kataloginställningar. Se Anpassa kataloginställningar.

  1:1

  Visa förhandsvisningar som är 100 % visning av aktuella pixlar.

 1. Om du vill skapa smarta förhandsvisningar för dina importerade foton väljer du Skapa smarta förhandsvisningar.

  Med smarta förhandsvisningar kan du redigera foton som inte är fysiskt anslutna till datorn. Filer med smarta förhandsvisningar är ett komprimerat och mindre filformat som är baserat på filformatet DNG med förstörande komprimering. Mer information finns i Smarta förhandsvisningar.

Arbeta med inbäddade förhandsvisningar

Inbäddade förhandsvisningar genereras när du anger alternativet Skapa förhandsvisningar till Inbäddad och underordnad på menyn Filhantering längst upp till höger i importfönstret. 

Alternativet Inbäddad och underordnad i importfönstret
Alternativet Inbäddad och underordnad i importfönstret

När du väljer det här förhandsvisningsalternativet kan du bläddra bland en stor uppsättning med foton i modulen Bibliotek snabbare och även utföra 1:1-zoomingar snabbare. Återgivningen av inbäddade förhandsvisningar prioriteras för den mapp du visar. Om du till exempel importerar och lägger till foton i flera mappar kan du börja bläddra bland fotona när de läggs till.

Inbäddade förhandsvisningar visas med ikonen  i stödrastervyn och med övertäckningstexten Inbäddad förhandsvisning i luppvyn enligt nedan.

Identifiera inbäddade förhandsvisningar i modulen Bibliotek.
(Vänster) Ikon för inbäddad förhandsvisning längst upp till vänster på fotominiatyrbilden i stödrastervyn. (Right) Övertäckningstexten "Inbäddad förhandsvisning" längst ned till höger på fotot i luppvyn.

Ersätta inbäddade förhandsvisningar med standardförhandsvisningar

Inbäddade förhandsvisningar sparas i modulen Bibliotek tills du redigerar dem eller tills du genererar andra förhandsvisningar. Det finns en inställning i inställningarna för Lightroom Classic som du kan använda till att automatiskt ersätta inbäddade förhandsvisningar med standardförhandsvisningar när datorn är inaktiv. Så här väljer du den här inställningen:

 1. Välj Redigera (Windows)/Lightroom (macOS) > Inställningar på menyraden. 
 2. Dialogrutan Inställningar visas. Klicka på fliken Allmänt.
 3. Markera Ersätt inbäddade förhandsvisningar med standardförhandsvisningar när datorn är inaktiv i avsnittet Importalternativ. Som standard är att det här alternativet inte markerat.

Ändra namn på foton vid import

När du kopierar eller flyttar foton till en katalog vid import kan du ange hur filerna ska namnges.

 1. Välj Ändra namn på filer i panelen Filnamnändring på den högra sidan av importfönstret.
 2. Välj ett namngivningsalternativ på snabbmenyn Mall. Se Namngivningsalternativ för beskrivningar av alternativen. Om du väljer ett alternativ med ett eget namn anger du namnet i fältet Egen text.

 3. (Valfritt) (Om du inte vill att ett eget löpnummer ska börja med "1" anger du ett värde i fältet Startnummer.

Använda framkallningsinställningar på foton under import

Du kan använda framkallningsinställningsförinställningar på foton när du importerar dem. Detta kan var speciellt användbart när du använder framkallningsförinställningar på foton från en kamera som du skapat en framkallningsförinställning för.

 1. Välj en inställning på menyn Framkallningsinställningar i panelen Använd vid import på den högra sidan av importfönstret.

Använda metadata och nyckelord på foton vid import

 1. Välj en inställning på menyn Metadata i panelen Använd vid import på den högra sidan av importfönstret:
  • Välj Ingen om du inte vill använda metadata under importen.

  • Välj en metadataförinställning som du sparat på menyn för att använda den som en mall.

  • Välj Ny och skriv informationen i dialogrutan Ny metadataförinställning om du vill använda en ny uppsättning metadata för fotona under importen.

  Obs!

  När du lägger till metadata till foton, kommer informationen inte att användas för Camera Raw-filer, men däremot för de underordnade XMP-filerna.

 1. Om du vill lägga till nyckelord till foton när du importerar anger du nyckelorden i textrutan Nyckelord. Använd kommatecken för att separera nyckelorden.

Namngivningsalternativ

Samma namngivningsalternativ används i Lightroom Classic för att importera, ändra namn på och exportera foton.

Eget namn (x av y)

Namnger foton med ett anpassat namn. Namnet följs av ett löpnummer i relation till det totala antalet foton som importeras. Exempel: 1 av 10, 2 av 10, 3 av 10 osv.

Eget namn – Ursprungligt filnummer

Namnger foton med ett namn som du väljer. Namnet följs av originalfotots numeriska del av filnamnet.

Eget namn – Sekvens

Namnger foton med ett namn som du väljer. Namnet följs av ett löpnummer som börjar med det nummer som du anger.

Eget namn

Namnger foton med ett namn som du väljer.

Datum – Filnamn

Namnger med ett namn som utgår från det datum det togs. Namnet följs sedan av originalfotots fullständiga filnamn.

Filnamn – Sekvens

Namnger foton med originalfotots filnamn. Namnet följs av ett löpnummer som börjar med det nummer som du anger.

Filnamn

Namnger foton med originalfotots filnamn.

Motivnamn - originalets filnummer

(Import) Namnger foton med namnet på fotot, följt av originalfotots numeriska del av filnamnet.

Motivnamn - sekvens

(Import) Namnger foton med namnet på fotot, följt av ett löpnummer som börjar med det nummer som du anger.

Sessionsnamn - sekvens

(Direktfångstimport) Namnger foton med namnet på sessionen, följt av ett löpnummer som börjar med det nummer som du anger.

Redigera

Namnger foton med alternativ du anger i Redigerare för filnamnsmall. Se Redigeraren för filnamnsmall och Textmallsredigeraren.

Importera med hjälp av förinställningar

Om du har importalternativ som du använder ofta kan du snabba upp importprocessen genom att spara dem som förinställningar.

 • Om du vill skapa en importinställning anger du importalternativ och sedan väljer du Importera förinställning > Spara aktuella inställningar som ny förinställning längst ned i importfönstret.
 • Om du vill använda en importförinställning väljer du den på menyn Importförinställning längst ned i importfönstret och sedan klickar du på Importera.
 • Om du vill ta bort, uppdatera eller ändra namn på en importförinställning väljer du den på menyn Importera förinställning och sedan väljer du ett kommando på menyn Importera förinställning.

Importera foton med färre alternativ

Du kan importera mappar med foton med hjälp av ett förenklat importfönster med snabb åtkomst till huvudimportalternativ, som förinställningar. Inga miniatyrbildsförhandsvisningar visas i det minimala importfönstret.

 1. Klicka på Visa färre alternativ i det nedre vänstra hörnet av importfönstret.
 2. Om du vill välja sökväg för de foton du vill importera klickar du på Välj en källa på den vänstra sidan av fönstret.
 3. Välj om du vill kopiera fotona med DNG-format, kopiera fotona, flytta fotona eller lägga till fotona i katalogen i mitten av importfönstret.
 4. Klicka på Till på den vänstra sidan av fönstret och ange ett mål.
 5. (Valfritt) Använd en metadataförinställning, lägg till nyckelord och ange alternativ för målundermapp.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy