Användarhandbok Avbryt

Ange importalternativ

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
  11. Justeringar med Linsoskärpa
  12. Redigera och exportera i HDR
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon
 20. Felsökning 
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

När du har valt de foton du vill importera (se Importera foton från en mapp på en hårddisk och Importera foton från en kamera eller kortläsare) använder du panelerna Filhantering, Filnamnändring eller Använd vid import på höger sida av importfönstret till att ange alternativ för de foton du vill importera till din Lightroom Classic-katalog.

Säkerhetskopiera foton vid import

Om du kopierar eller flyttar foton till katalogen kan du skapa engångskopior eller säkerhetskopior av ursprungliga fotofiler. Markera Skapa en andra kopia i i panelen Filhantering på den högra sidan av importfönstret och ange en plats.

Skapa en andra kopia i

Obs!

Du måste fortfarande regelbundet säkerhetskopiera dina foton och din katalog. Mer information om hur du säkerhetskopierar Lightroom Classic finns i Säkerhetskopiera en katalog.

Ignorera dubbletter vid import

När du importerar till Lightroom Classic anses ett foto som en dubblett av ett annat foto i katalogen om det ursprungliga fotot har samma filnamn, samma EXIF-datum och -tid och samma filstorlek. Du kan ange att Lightroom Classic ska ignorera dubblettfiler vid import.

 1. Markera Importera inte misstänkta dubbletter i panelen Filhantering på den högra sidan av importfönstret.

  Importera inte misstänkta dubbletter

Ange ursprungliga förhandsvisningar

Du kan i samband med att fotona importeras välja att Lightroom Classic ska visa fotots inbäddade förhandsvisning omedelbart eller förhandsvisa dem högupplösta samtidigt som programmet ritar upp dem. Inbäddade förhandsvisningar skapas på kameran och är inte färghanterade, vilket innebär att inbäddade förhandsvisningar inte överensstämmer med hur Camera Raw-filer tolkas i Lightroom Classic. De förhandsvisningar som återges i Lightroom Classic tar längre tid att generera men är färghanterade.

 1. Markera ett alternativ på menyn Skapa förhandsvisningar i panelen Filhantering på den högra sidan av importfönstret:

  Minimal

  Visa foton omedelbart med hjälp av de minsta förhandsvisningarna som är inbäddade i fotona. I Lightroom Classic återges förhandsvisningar i standardstorlek om det behövs.

  Inbäddade och underordnade

  Visa de största tillgängliga förhandsvisningarna som är tillgängliga från kameran. Detta alternativ kan ta längre tid än den minimala förhandsvisningen, men det går ändå fortare än att återge en förhandsvisning i standardstorlek. Mer information finns i Arbeta med inbäddade förhandsvisningar.

  Standard

  Visa förhandsvisningar när de har återgetts i Lightroom Classic. För förhandsvisningar med standardstorlek används färgrymden Adobe RGB, vilket överensstämmer med zoomnivån Anpassa i vyn Lupp. Ange standardstorleken för förhandsvisningar i dialogrutan Kataloginställningar. Se Anpassa kataloginställningar.

  1:1

  Visa förhandsvisningar som är 100 % visning av aktuella pixlar.

  Skapa förhandsvisningar

 2. Om du vill skapa smarta förhandsvisningar för dina importerade foton väljer du Skapa smarta förhandsvisningar.

  Med smarta förhandsvisningar kan du redigera foton som inte är fysiskt anslutna till datorn. Filer med smarta förhandsvisningar är ett komprimerat och mindre filformat som är baserat på filformatet DNG med förstörande komprimering. Mer information finns i Smarta förhandsvisningar.

  Skapa smarta förhandsvisningar

Arbeta med inbäddade förhandsvisningar

Inbäddade förhandsvisningar genereras när du anger alternativet Skapa förhandsvisningar till Inbäddad och underordnad på menyn Filhantering längst upp till höger i importfönstret. 

Alternativet Inbäddad och underordnad i importfönstret
Alternativet Inbäddad och underordnad i importfönstret

När du väljer det här förhandsvisningsalternativet kan du bläddra bland en stor uppsättning med foton i modulen Bibliotek snabbare och även utföra 1:1-zoomningar snabbare. Återgivningen av inbäddade förhandsvisningar prioriteras för den mapp du visar. Om du till exempel importerar och lägger till foton i flera mappar kan du börja bläddra bland fotona när de läggs till.

Inbäddade förhandsvisningar visas med ikonen  i stödrastervyn och med övertäckningstexten Inbäddad förhandsvisning i luppvyn enligt nedan.

Identifiera inbäddade förhandsvisningar i modulen Bibliotek.
(Vänster) Ikon för inbäddad förhandsvisning längst upp till vänster på fotominiatyrbilden i stödrastervyn. (Höger) Övertäckningstext för inbäddad förhandsvisning längst ned till höger på fotot i luppvyn.

Ändra namn på foton vid import

När du kopierar eller flyttar foton till en katalog vid import kan du ange hur filerna ska namnges.

 1. Välj Ändra namn på filer i panelen Filnamnändring på den högra sidan av importfönstret.

 2. Välj ett namngivningsalternativ på snabbmenyn Mall. Se Namngivningsalternativ för beskrivningar av alternativen. Om du väljer ett alternativ med ett anpassat namn anger du namnet i fältet Anpassad text.

  Filnamnändring

 3. (Valfritt) Om du inte vill att ett anpassat löpnummer ska börja med ”1” anger du ett värde i fältet Startnummer.

Använda framkallningsinställningar på foton under import

Du kan använda framkallningsinställningsförinställningar på foton när du importerar dem. Detta kan vara extra användbart när du använder framkallningsförinställningar på foton från en kamera som du har skapat en framkallningsförinställning för.

 1. Välj en inställning på menyn Framkallningsinställningar i panelen Använd vid import på den högra sidan av importfönstret.

  Använd vid import

Använda metadata och nyckelord på foton vid import

 1. Välj en inställning på menyn Metadata i panelen Använd vid import på den högra sidan av importfönstret:

  • Välj Ingen om du inte vill använda metadata under importen.

  • Välj en metadataförinställning som du sparat på menyn för att använda den som en mall.

  • Välj Ny och skriv informationen i dialogrutan Ny metadataförinställning om du vill använda en ny uppsättning metadata för fotona under importen.

  Metadata

  Obs!

  När du lägger till metadata till foton, kommer informationen inte att användas för ursprungliga Camera Raw-filer, men däremot för underordnade XMP-filer.

 2. Om du vill lägga till nyckelord till foton när du importerar anger du nyckelorden i textrutan Nyckelord. Använd kommatecken för att separera nyckelorden.

Namngivningsalternativ

Samma namngivningsalternativ används i Lightroom Classic för att importera, ändra namn på och exportera foton.

Anpassat namn (x av y)

Namnge foton med ett anpassat namn. Namnet följs av ett löpnummer i relation till det totala antalet foton som importeras. Exempel: 1 av 10, 2 av 10, 3 av 10 osv.

Anpassat namn – Ursprungligt filnummer

Namnge foton med ett anpassat namn. Namnet följs av den numeriska delen av filnamnet på det ursprungliga fotot.

Anpassat namn - Sekvens

Namnge foton med ett namn som du väljer. Namnet följs av ett löpnummer som börjar med det nummer som du anger.

Eget namn

Namnge foton med ett namn som du väljer.

Datum – Filnamn

Namnge foton med ett namn som utgår från det datum det togs. Namnet följs sedan av det fullständiga filnamnet på det ursprungliga fotot.

Filnamn – Sekvens

Namnge foton med filnamnet på det ursprungliga fotot, följt av ett löpnummer som börjar med det nummer som du anger.

Filnamn

Namnge foton med filnamnet på det ursprungliga fotot.

Motivnamn – Filnummer för det ursprungliga fotot

(Import) Namnge foton med namnet på fotot, följt av den numeriska delen av filnamnet på det ursprungliga fotot.

Motivnamn – sekvens

(Import) Namnge foton med namnet på fotot, följt av ett löpnummer som börjar med det nummer som du anger.

Sessionsnamn – sekvens

(Direktfångstimport) Namnge foton med namnet på sessionen, följt av ett löpnummer som börjar med det nummer som du anger.

Redigera

Namnge foton med alternativ som du anger i Redigerare för filnamnsmall. Se Redigeraren för filnamnsmall och Textmallsredigeraren.

Importera med hjälp av förinställningar

Om du har importalternativ som du använder ofta kan du snabba upp importprocessen genom att spara dem som förinställningar.

 • Om du vill skapa en importinställning anger du importalternativ och sedan väljer du Importera förinställning > Spara aktuella inställningar som ny förinställning längst ned i importfönstret.
 • Om du vill använda en importförinställning väljer du den på menyn Importförinställning längst ned i importfönstret och sedan klickar du på Importera.
 • Om du vill ta bort, uppdatera eller ändra namn på en importförinställning väljer du den på menyn Importera förinställning och sedan väljer du ett kommando på menyn Importera förinställning.
Importera förinställning

Importera foton med hjälp av färre alternativ

Du kan importera mappar med foton med hjälp av ett förenklat importfönster med snabb åtkomst till huvudimportalternativ, som förinställningar. Inga miniatyrbildsförhandsvisningar visas i det minimala importfönstret.

 1. Klicka på knappen Visa färre alternativ i det nedre vänstra hörnet av importfönstret.

 2. Om du vill välja sökväg för de foton du vill importera klickar du på Välj en källa på den vänstra sidan av fönstret.

 3. Välj om du vill kopiera fotona med DNG-format, kopiera fotona, flytta fotona eller lägga till fotona i katalogen i mitten av importfönstret.
 4. Klicka på Till på den vänstra sidan av fönstret och ange ett mål.

 5. (Valfritt) Använd en metadataförinställning, lägg till nyckelord och ange alternativ för målundermapp.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online