När du importerar ett foto till Lightroom Classic skapar du en länk mellan fotot och informationen om fotot i katalogen.

När du importerar arbetar du från vänster till höger i importfönstret. Först identifierar du till vänster vilka filer du vill importera (källfilerna). Sedan, mitt i fönstret, väljer du hur du vill importera dem till katalogen (lägg till, flytta eller kopiera dem). Sedan anger du till höger var du vill spara filerna (destinationsmappen) och gör andra val för de importerade filerna.

Obs!

Viktigt: När du importerar för första gången ska du tänka igenom hur du vill organisera dina foton och var du vill lagra dem innan du börjar importera. Att planera i förväg kan hjälpa till att minimera behovet av att flytta foton senare och riskera att tappa bort dem i katalogen.

 1. Gör något av följande för att öppna importfönstret:

  • Klicka på knappen Importera i nedre vänstra hörnet i modulen Bibliotek.

  • På huvudmenyn väljer du Arkiv > Importera foton och video.

  • Dra en mapp eller enskilda filer från Explorer (Windows) eller Utforskaren (Mac OS) till stödrastervyn och hoppa sedan över steg 2.

  Importfönstret i Lightroom Classic.
  Importfönstret i Lightroom Classic

  A. Förhandsvisningsområde B. Panelen Källa C. Växla till minimal import D. Panelerna Alternativ och Mål 
 2. I övre högra hörnet av importfönstret klickar du på Välj en källa eller Från, eller använder panelen Källa till vänster om importfönstret för att navigera till de filer du vill importera.

  Obs!

  Anslutna nätverk visas i panelen Källa. Om du vill lägga till en nätverksplats klickar du på Från eller Välj en källa, väljer Annan källa och navigerar till nätverksmappen. I Windows klickar du på plusknappen till höger om källpanelsnamnet och väljer Lägg till nätverksvolym.

 3. Ange hur du vill lägga till fotona till katalogen överst i mitten av importfönstret:

  Kopiera som DNG

  Kopierar foton till den mapp du väljer och konverterar eventuella Camera Raw-filer till DNG-format.

  Kopiera

  Fotofilerna kopieras till den mapp du väljer. Dessutom kopieras underordnade filer.

  Flytta

  Fotofilerna flyttas till den mapp du väljer. Dessutom kopieras underordnade filer. Filerna tas bort från den aktuella platsen.

  Lägg till

  Filerna behålls på den aktuella platsen.

 4. Markera de foton som ska importeras från förhandsvisningsområdet i mitten av importfönstret. En bockmarkering i det övre vänstra hörnet av en miniatyrbild innebär att du har valt fotot för import.

  • Välj något av följande för att filtrera foton i förhandsvisningen:

  Alla foton

  Tar bort alla filter.

  Nya foton

  Exkluderar misstänkta dubbletter och tidigare importerade foton.

  Målmappar

  (Endast tillgängligt när du kopierar eller flyttar foton till en katalog) Grupperar foton efter deras målmapp.

  Filtrera foton i förhandsvisningsområdet efter målmappar i Lightroom Classic CC
  Välj målmappar (över förhandsvisningsområdet) för att se foton ordnade efter mapparna där de kommer att sparas. Destinationspanelen (till höger) visar de mappar som kommer att läggas i kursiv stil och det antal foton som sparas på den platsen.

  • Klicka på luppvisningsknappen  i verktygsfältet för att zooma in på ett foto.
  • Klicka på Markera alla eller Avmarkera alla i verktygsfältet för att globalt markera eller avmarkera alla bilder i mappen.
  • Klicka på popup-menyn Sortera i verktygsfältet för att sortera foton efter när de tagits, kontrollerat läge, filnamn eller medietyp (bild eller video).
  • Om du vill justera storleken på miniatyrbilderna i stödrastret drar du i skjutreglaget Miniatyrbilder.
  • Klicka på rutan i det övre vänstra hörnet av en förhandsvisning för att markera eller avmarkera vissa bilder. Eller Alt-klicka var som helst på miniatyren för att markera eller avmarkera foton.
 5. Om du importerar foton genom att flytta eller kopiera dem anger du var de ska läggas. I fönstrets övre högra hörn klickar du på Till och väljer en plats för fotona. Eller så klickar du på en plats i målpanelen och anger andra alternativ:

  Till undermapp

  Importerade foton kopieras eller flyttas till en ny mapp. Skriv namnet på den nya mappen i textfältet.

  Ordna

  Ordna fotona i den nya undermappen på något av tre olika sätt: behåll den ursprungliga mapphierarkin från källmappen, skapa undermappar efter datum eller placera alla foton i en mapp.

  Datumformat

  Välj ett format för datum.

  Panelen Mål i importfönstret i Lightroom Classic CC
  Målpanelen

  Obs!

  Mappnamn som står i kursiv stil i målmappen anger nya mappar som skapas när du importerar. Granska målpanelen noggrant för att se till att du importerar fotona till den plats du vill.

 6. Ange andra alternativ för de importerade filerna med hjälp av panelerna på höger sida i fönstret. Se Ange importalternativ.

 7. Klicka på Importera.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy