Kommandot Redigera i Photoshop saknas

Kommandot Redigera i Adobe Photoshop är nedtonat i Foto > Redigera i-menyn.

Kommandot Redigera i Adobe Photoshop saknas även i snabbmenyn när du klickar på en bild. På fliken Extern redigerare i Inställningar, är den övre rutan märkt Redigera i Photoshop (hittades inte). Om du har installerat Adobe Photoshop Elements, kallas kommandot Redigera i Adobe Photoshop för Redigera i Adobe Photoshop Elements.

Lösning: Installera den senaste versionen av Lightroom

Använd kommandot Sök efter uppdateringar för att hämta och installera den senaste versionen av Lightroom.

Windows

Lösning 1: Avinstallera och installera om Photoshop.

Denna åtgärd återskapar alla filer och mappar som kan ha skadats sedan Photoshop eller Photoshop Elements installerades.

Lösning 2: Återskapa registernyckeln för programsökvägen till Photoshop.exe.

Friskrivningsklausul: Denna procedur innefattar redigering av Windows-registret. Adobe tillhandahåller inte support för att redigera registret, som innehåller viktig system- och programinformation. Säkerhetskopiera registret innan det redigeras. För mer information om registret se Windows-dokumentationen eller kontakta Microsoft.

 1. Avsluta Photoshop och Lightroom.
 2. Välj Starta > Kör. Om du inte hittar Kör i listan går du till Vad har hänt med kommandot Kör?

 3. Skriv regedit i rutan och klicka på OK för att starta Registereditorn i Windows.

 4. Navigera till följande registernyckel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\.
 5. Högerklicka på mappen för programsökvägar och välj Ny > Nyckel.
 6. Skriv Photoshop.exe som namn på den nya nyckeln och tryck på Retur.

 7. Högerklicka på Photoshop.exe-mappen och välj Ny > Strängvärde.
 8. Skriv Path som namn på det nya värdet och tryck på Retur.

 9. Högerklicka på (standard)värdet i den högra rutan i registret och välj Ändra.
 10. Ange platsen för Photoshop.exe-filen i fältet Värde. Inkludera Photoshop.exe i slutet av sökvägen. Om du till exempel installerade Photoshop CS5 på standardplatsen, anger du C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS5\Photoshop.exe.Om du har en annan version av Photoshop, eller har installerat i en annan katalog, ändrar du sökvägen enligt detta.

 11. Klicka på OK.
 12. Högerklicka på sökvägsvärdet och välj Ändra i den högra rutan i registret.
 13. Ange filsökvägen till den plats där Photoshop.exe-filen finns i fältet Värde. (Detta är samma sökväg som du angav i steg 10, förutom att Photoshop.exe utelämnas på slutet.) Om du till exempel installerade Adobe Photoshop CS5 på standardplatsen, anger du C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS5.Om du har en annan version av Photoshop, eller har installerat i en annan katalog, ändrar du sökvägen enligt detta.

 14. Klicka på OK.

 15. Avsluta registret. 

Mac OS

Lösning 1: Återskapa plist-filen i Photoshop.

 1. Stäng Photoshop Lightroom.
 2. Navigera till mappen //Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/.

 3. Dra filen com.adobe.Photoshop.plist till papperskorgen.
 4. Starta Photoshop. Photoshop återskapar plist-filen.

Viktigt! Apple har valt att dölja användarens biblioteksmapp (//Användare/Bibliotek/) som standard i Mac OS X 10.7 och senare. Ytterligare information om hur du kommer åt filer i den dolda biblioteksmappen för felsökning av Adobe-program finns i avsnittet Åtkomst till dolda filer i biblioteksmappar.

Lösning 2: Avinstallera och installera om Photoshop.

Använd ett avinstallationsprogram i mappen //Program/verktyg/Adobe Installers/ för att avinstallera Photoshop. Installera sedan om från originalmedia och installera alla produktuppdateringar.

Ytterligare information

När Photoshop Lightroom startar, söker programmet för att se om Photoshop har installerats. Om programmet inte hittar Photoshop, kontrollerar det om Photoshop Elements har installerats. Om det programmet inte heller finns, inaktiverar Photoshop Lightroom kommandot Redigera i Photoshop. Kommandot Ytterligare extern redigerare påverkas inte. 

Om du avinstallerar en äldre version av Photoshop när du har installerat en nyare version, kan en del data ha tagits bort som krävs för Redigera i Photoshop. Du kan åtgärda detta genom att installera den senaste versionen på nytt.

I Windows söker Photoshop Lightroom efter nycklarna Photoshop.exe eller PhotoshopElementsEditor.exe keys i katalogen HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\ i registret. Dessa nycklar ger sökvägen till programmen.

I Mac OS söker Photoshop Lightroom efter filerna com.adobe.Photoshop.plist eller com.adobe.Photoshop.Elements.plist i mappen med användarinställningar. Dessa filer ger filsökvägen till programmen samt annan OS-relaterad information om programmet. plist-filerna i Mac OS skapas när du startar programmen första gången. Filerna skapas också varje gång programmet startas och filerna inte finns.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?