Användarhandbok Avbryt

Leta efter saknade foton

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
  11. Justeringar med Linsoskärpa
  12. Redigera och exportera i HDR
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon
 20. Felsökning 
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

Om du lägger till, tar bort, flyttar eller byter namn på bildfiler eller mappar som innehåller bildfiler i Finder (macOS) eller Utforskaren (Windows) bryts länken mellan filerna och katalogen i Lightroom Classic. När det inte går ett hitta ett foto visas ikonen Foto saknas () för i bildceller i stödrastervyn och på bildbandet.

Foto saknas
Ikonen Foto saknas i en bildcell

 I modulen Framkalla anges om det inte går att hitta ett foto, om ett foto är offline eller om ett foto saknas.

Det gick inte att hitta filen
Meddelande om att filen inte gick att hitta i modulen Framkalla när länken från katalogen till fotot är trasig

Lösning

Söka efter bilder och mappar som saknas i Lightroom Classic

 

Om du vill leta rätt på dina saknade foton och återställa länkarna till katalogen följer du stegen nedan.

Obs!

Länkarna mellan en katalog och fotona i katalogen kan även brytas om du har lagrat fotona på en extern enhet som är offline. Om enheten är offline sätter du på den. Om du har ändrat enhetsbokstav för enheten ändrar du tillbaka den till den förväntade.

 1. (Valfritt) Om du vill visa saknade filer i stödrastervyn väljer du Bibliotek > Leta efter saknade foton i modulen Bibliotek.

 2. Klicka på ikonen Foto saknas ( eller ) i en miniatyrbildscell i stödrastervyn.

  Obs!

  Ikonen Foto saknas visas även längst ned i panelen Histogram. Om du vill kan du klicka där i stället.

  En dialogruta öppnas och visar senast kända plats för det saknade fotot.

  Leta reda på
  En fråga om du vill leta rätt på det saknade fotot visas, tillsammans med information om var det ursprungliga fotot fanns.

 3. Klicka på knappen Sök, navigera till den plats där fotot finns och klicka på Markera.

 4. (Valfritt) I dialogrutan Leta rätt på kan du markera Sök efter närliggande saknade foton om du även vill söka efter andra saknade foton i mappen och återansluta dem också.

  Sök efter närliggande saknade foton
  Sök efter närliggande saknade foton

  Obs!

  Om en hel mapp med foton saknas - mappen är nedtonad i panelen Mappar och har en frågeteckenikon () – kan du länka om alla fotona samtidigt genom att högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (OS X) på mappen och välja Sök efter saknade mappar på snabbmenyn. Mer information finns i Leta rätt på saknade mappar

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?