Felet ”Det går inte att starta programmet (0xc000007b)” visas när du startar Lightroom | Windows

Problem: Felet ”Det går inte att starta programmet (0Xc000007b)”

När du försöker starta Lightroom på din Windows-dator visas följande meddelande lightroom.exe - Programfel:

Programmet går inte att starta korrekt (0xc000007b). Klicka på OK för att stänga programmet.

Meddelande om programfel

Operativsystem

Windows

Lösningar

Prova följande lösningar i den ordning som de listas nedan. När du har genomfört stegen för var och en av lösningarna ska du testa och se om problemet har åtgärdats.

Lösning 1: Hämta och installera ett DLL-paket till installationskatalogen för Lightroom.

  1. Hämta följande zip-paket som innehåller filerna msvcr100.dll och msvcr80.dll:

    Hämta

  2. Extrahera paketets innehåll till följande plats: 

    C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop Lightroom [Version]\

Lösning 2: Avinstallera och ominstallera Lightroom.

Eftersom inget avinstallationsprogram ingår i Lightroom måste du avinstallera det manuellt. Se Avinstallera Lightroom manuellt.

Installera Lightroom på nytt när avinstallationen är klar. Se Hämta och installera Creative Cloud-program.

Lösning 3: Avinstallera och reparera Microsoft Visual C++ Runtime Libraries.

Microsoft Visual C ++ Runtime Libraries kan orsaka konflikter med installationskraven för Lightroom. Följ dessa stegen för att avinstallera och reparera biblioteken:

  1. Utför stegen som listas under Lösning 2: Avinstallera och reparera MS C++ Redistributable-paketen i artikeln Windows Lightroom startar inte

  2. När avinstallation och reparation av biblioteken i Microsoft Visual C++ har slutförts ska du upprepa Lösning 2: Avinstallera och ominstallera Lightroom som finns ovan i den här artikeln.

Lösning 4: Reparera eller ominstallera Windows.

Kontakta Microsoft support om du behöver hjälp med att utföra detta steg.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?