Synkroniserade samlingar är inte synliga i Lightroom, Lightroom för mobilen

Problem

Du kan inte visa dina synkroniserade samlingar i appen Lightroom för mobilen eller Lightroom på din dator. 

 • Synkroniserade samlingar i Lightroom på datorn visas inte i Lightroom för mobilen även om alternativet Synka med Lightroom Mobile är aktiverat. Sektionen Synka aktivitet i dialogrutan Inställningar (Redigera (Win)/Lightroom (Mac) > Inställningar > fliken Lightroom mobile > Synka aktivitet) visar inte några synkroniseringsfel eller väntande synkroniseringsaktivitet.
 • Samlingar från appen Lightroom för mobilen syns inte i Lightroom på din dator. När du klickar på molnikonen  i mobilappen visar den att allt är uppdaterat och att synkroniseringen lyckades.

Lösning

Följ stegen som listas nedan i ordning för att lösa problemet:

Säkerhetskopiera den synkade katalogen i Lightroom på din dator

 1. Skapa ett ny samling. I dialogrutan Skapa samling som visas ska du göra följande:

  • Ange ett Namn du vill använda.
  • Avmarkera Synkronisera med Lightroom mobile området Alternativ

  För mer information, se Skapa en samling.

 2. I panelen Katalog (modulen Bibliotek) ska du välja Alla synkroniserade bilder. Markera alla foton i hela katalogen Alla synkroniserade bilder från rutnätet och dra dem till den nya samlingen (som du skapade i föregående steg) i panelen Samlingar.   

 3. Anteckna alla samlingar som ställts in för synkronisering med Lightroom mobile. I panelen Samlingar indikeras synkade samlingar med ikonen före samlingens namn.    

  Notera även antalet foton i katalogen Alla synkroniserade bilder.

 4. Stäng och lämna Lightroom.

Ta bort katalogen med Lightroom på webben

 1. Gå till https://lightroom.adobe.com.

  Klicka på Logga in längst upp till höger i fönstret. Logga nu in med ditt Adobe ID.

  Obs!

  När du har loggat in ska du verifiera att alla synkroniserade samlingar och foton från Lightroom på din dator finns tillgängliga i Lightroom på webben.

 2. Klicka på ikonen Lr i det övre vänstra hörnet av fönstret och välj Kontoinformation i listrutan.

  Välj Kontoinformation i Lightroom på webben
  Välj Kontoinformation i Lightroom på webben

 3. På skärmen Lightroom-konto som visas ska du klicka på Ta bort Lightroom-katalog.

  Bekräfta åtgärden Ta bort Lightroom-katalog i Kontoinformation

  Viktigt:

  På skärmen Ta bort katalog ska du se till att fotoantalet som visas här är detsamma som det som visas i katalogen Alla synkroniserade bilder i Lightroom på din dator. 

 4. På skärmen Ta bort katalog ska du skriva in ditt medgivande för att ta bort den synkroniserade katalogen.

  Skriv in den visade strängen för att bekräfta åtgärden att ta bort din synkade Lightroom-katalog

Synkronisera på nytt i Lightroom på datorn

 1. Starta Lightroom.

 2. Markera alla samlingarna, som noterades i Steg 3 av Säkerhetskopiera den synkade katalogen i Lightroom på datorn, för synkronisering med Lightroom mobile på nytt. 

  Om du vill veta hur du väljer samlingar för synkronisering, se Konfigurera samlingar.

 3. I panelen Samlingar ska du markera den nya samlingen som du tidigare skapade i Steg 1 av Säkerhetskopiera den synkroniserade katalogen i Lightroom på datorn.

 4. Från rutnätet ska du markera alla foton i den nya samlingen och dra dem till katalogen Alla synkroniserade bilder i panelen Katalog.

  Tillåt att Lightroom slutför synkroniseringen med Lightroom för mobilen. 

När synkroniseringen är slutförd kontrollerar du om problemet har lösts.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto