Synkroniserade samlingar är inte synliga i Lightroom, Lightroom för mobilen

Problem

Du kan inte visa dina synkroniserade samlingar i appen Lightroom för mobilen eller Lightroom på din dator. 

 • Synkroniserade samlingar i Lightroom på datorn visas inte i Lightroom för mobilen även om alternativet Synka med Lightroom Mobile är aktiverat. Sektionen Synka aktivitet i dialogrutan Inställningar (Redigera (Win)/Lightroom (Mac) > Inställningar > fliken Lightroom mobile > Synka aktivitet) visar inte några synkroniseringsfel eller väntande synkroniseringsaktivitet.
 • Samlingar från appen Lightroom för mobila enheter syns inte i Lightroom på din dator. När du klickar på molnikonen  i mobilappen visar den att allt är uppdaterat och att synkroniseringen lyckades.

Lösning

Följ stegen som listas nedan i ordning för att lösa problemet:

Säkerhetskopiera den synkade katalogen i Lightroom på din dator

 1. Skapa en ny samling. I dialogrutan Skapa samling som visas ska du göra följande:

  • Ange ett Namn du vill använda.
  • Avmarkera Synkronisera med Lightroom mobile området Alternativ

  För mer information, se Skapa en samling.

 2. I panelen Katalog (modulen Bibliotek) ska du välja Alla synkroniserade bilder. Markera alla foton i hela katalogen Alla synkroniserade bilder från rutnätet och dra dem till den nya samlingen (som du skapade i föregående steg) i panelen Samlingar.   

 3. Anteckna alla samlingar som ställts in för synkronisering med Lightroom mobile. I panelen Samlingar indikeras synkade samlingar med ikonen före samlingens namn.    

  Notera även antalet foton i katalogen Alla synkroniserade bilder.

 4. Stäng och lämna Lightroom.

Ta bort katalogen med Lightroom på webben

 1. Gå till https://lightroom.adobe.com.

  Klicka på Logga in längst upp till höger i fönstret. Logga nu in med ditt Adobe ID.

  Obs!

  När du har loggat in ska du verifiera att alla synkroniserade samlingar och foton från Lightroom på din dator finns tillgängliga i Lightroom på webben.

 2. Klicka på ikonen Lr i det övre vänstra hörnet av fönstret och välj Kontoinformation i listrutan.

  Välj Kontoinformation i Lightroom på webben
  Välj Kontoinformation i Lightroom på webben

 3. På skärmen Lightroom-konto som visas ska du klicka på Ta bort Lightroom-katalog.

  Ta bort Lightroom-katalog
  Bekräfta åtgärden Ta bort Lightroom-katalog i Kontoinformation

  Viktigt:

  På skärmen Ta bort katalog ska du se till att fotoantalet som visas här är detsamma som det som visas i katalogen Alla synkroniserade bilder i Lightroom på din dator. 

 4. På skärmen Ta bort katalog ska du skriva in ditt medgivande för att ta bort den synkroniserade katalogen.

  Ta bort Lightroom-katalog
  Skriv in den visade strängen för att bekräfta åtgärden att ta bort din synkade Lightroom-katalog

Synkronisera på nytt i Lightroom på datorn

 1. Starta Lightroom.

 2. Markera alla samlingarna, som noterades i Steg 3 av Säkerhetskopiera den synkade katalogen i Lightroom på datorn, för synkronisering med Lightroom mobile på nytt. 

  Om du vill veta hur du väljer samlingar för synkronisering, se Konfigurera samlingar.

 3. I panelen Samlingar ska du markera den nya samlingen som du tidigare skapade i Steg 1 av Säkerhetskopiera den synkroniserade katalogen i Lightroom på datorn.

 4. Från rutnätet ska du markera alla foton i den nya samlingen och dra dem till katalogen Alla synkroniserade bilder i panelen Katalog.

  Tillåt att Lightroom slutför synkroniseringen med Lightroom för mobilen. 

När synkroniseringen är slutförd kontrollerar du om problemet har lösts.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?