Användarhandbok Avbryt

Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
  11. Justeringar med Linsoskärpa
  12. Redigera och exportera i HDR
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon

Läs om hur du konfigurerar Lightroom Classic för datorer för synkronisering av foton med Lightroom-appar.

Konfigurera Lightroom Classic för synkronisering

Viktigt:

Hantera tredjepartstjänster för onlinelagring och synkronisering med Lightroom Classic 

När du synkroniserar med tjänster som Microsoft OneDrive eller Apple iCloud Drive i Lightroom Classic ska du vara medveten om att du oavsiktligt använder onlinelagring. Du kan exkludera platsen för Lightroom-ekosystemets foton i synkroniseringsklientens inställningar eller ange en annan mapplacering i Lightroom Classics synkroniseringsinställningar om du vill undvika överföring till synkroniseringstjänstens onlinelagring.

 1. Starta Lightroom Classic. Ange ditt Adobe ID och lösenord på inloggningsskärmen om du uppmanas till det, och klicka sedan på Logga in.

  Obs!

  På inloggningsskärmen finns det eventuellt ett alternativ som du kan använda till att växla mellan ett privat konto och ett företagskonto. Mer information finns i Logga in med ett Enterprise-id.

 2. Se till att du använder den senaste versionen av Lightroom Classic. Om du vill uppdatera till den senaste versionen klickar du på HjälpUppdateringar. Mer information finns i Håll Lightroom uppdaterat.

 3. Om du vill börja synkronisera Lightroom Classic-foton med Lightrooms ekosystem klickar du på synkroniseringsikonen  i det övre högra hörnet och sedan på Starta synkronisering.

  Börja synkronisera
  Börja synkronisera med Lightrooms ekosystem

Konfigurera samlingar

Om du vill synkronisera Lightroom Classic-foton med Adobe Photoshop Lightroom-program måste fotona vara synkroniserade samlingar eller finnas i samlingen Alla synkroniserade foton. Foton i en synkroniserad samling är automatiskt tillgängliga i Lightroom för datorer, i Lightroom CC för mobila enheter och i Lightroom CC på webben. Mer information om samlingar finns i Arbeta med fotosamlingar.

 1. När du skapar samlingar i Lightroom Classic markerar du kryssrutan Synkronisera med Lightroom i dialogrutan Skapa samling.

  Alternativet Synkronisera med Lightroom i dialogrutan Skapa samling
  Konfigurera en ny samling för synkronisering med Lightroom

 2. Om du har befintliga samlingar kan du konfigurera dem så att de synkroniseras med Lightroom.

  Synkroniseringsikonen i panelen Samling i Lightroom Classic CC
  Om du vill se till att bilderna i samlingarna synkroniseras med enheten klickar du på synkroniseringsikonen

  A. Samling som inte synkroniseras B. Synkroniserad samling (ikon med dubbelriktad pil) 

  Obs!

  Du kan även högerklicka på en befintlig samling och välja Synkronisera med Lightroom på snabbmenyn.

 3. Om du vill avbryta synkroniseringen av en samling med enheten gör du något av följande i panelen Samlingar:

  • Klicka på synkroniseringsikonen bredvid namnet på samlingen.
  • Högerklicka på en samling och avmarkera Synkronisera med Lightroom på snabbmenyn.

Ange synkroniseringsinställningar för Lightroom

På fliken Lightroom-synkronisering i dialogrutan Inställningar kan du ange inställningarna för synkronisering av foton mellan Lightroom Classic och Lightroom-appar. Om du vill få åtkomst till synkroniseringsinställningarna i Lightroom Classic väljer du Redigera (Windows)/Lightroom Classic (macOS) > Inställningar och klickar sedan på fliken Lightroom-synkronisering.

Inställningar för Lightroom-synkronisering
Inställningar för Lightroom-synkronisering

Konto

I avsnittet Konto kan du visa information om ditt konto: Adobe ID-id, namn, status, prenumeration, slutdatum, överföringar. Klicka på Mer kontoinformation online om du vill få åtkomst till ditt Adobe ID-konto online och logga in med ditt Adobe ID-id (din e-postadress) och ditt lösenord.

Ta bort all synkroniserad data tar bort alla fotodata och synkroniserad information från Creative Cloud, inklusive förhandsvisningar, metadata och framkallningsinställningar. De ursprungliga fotona på datorn påverkas inte. Alla samlingar bevaras också, men deras synkroniseringsinställningar återställs.

Alternativ

Om du inte vill att datorn ska växlas till viloläget när du synkroniserar foton i Lightroom Classic för datorer med Lightroom Classic-ekosystemet väljer du Förhindra att systemet sätts i viloläge under synkronisering.

Plats

Som standard synkroniseras dina foton från Lightroom Classic-ekosystemet till följande mapp:

 • (Windows) C:\Users\<användarnamn>\Pictures 
 • (macOS) /Users/<användarnamn>/Pictures

Du kan använda följande alternativ till att välja en plats för dina foton för Lightroom-ekosystemet och även till att ange en mappstruktur.

Ange plats för foton för Lightroom-ekosystemet

Välja en sökväg för hämtning av foton från Lightroom-ekosystemet.

Använd undermappar som är formaterade med bildtagningsdatumet

Välj det här alternativet om du vill välja ett undermappsformat för hämtning av foton från Lightroom-ekosystemet på den plats du har angett ovan.  

Åtkomst till Lightroom-foton i appen Adobe Creative Cloud för mobila enheter

Foton i synkroniserade samlingar i Lightroom Classic på datorn är automatiskt tillgängliga i appen Adobe Creative Cloud för mobila enheter.

Gör så här om du vill få åtkomst till synkroniserade Lightroom Classic-samlingsfoton i Adobe Creative Cloud-appen för mobila enheter:

 1. Aktivera alternativet Synkronisera med Lightroom i Lightroom Classic för datorer.

  Mer information finns i Konfigurera Lightroom Classic för synkronisering.  

 2. Gå till panelen Samlingar och aktivera alternativet Synkronisera med Lightroom för de samlingar du vill synkronisera.

  Mer information finns i Konfigurera samlingar.   

 3. Öppna appen Adobe Creative Cloud på din mobila Android- eller iOS-enhet och logga in med ditt Adobe ID-id.

 4. I Adobe Creative Cloud-appen för mobila enheter trycker du på Ditt arbete och går till fliken Lr-foton

  Välj Mina resurser i appen Creative Cloud för mobila enheter

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?