Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

Olika typer av samlingar

Samlingar används för att gruppera foton på ett ställe så att det går enkelt att visa och utföra olika uppgifter. Du kan till exempel sätta samman foton i en samling till ett bildspel, en kontaktkarta eller ett webbfotogalleri. Efter att du har skapat en samling visas den i panelen Samlingar i varje modul. Du kan välja dem närhelst du vill använda dem. Du kan skapa så många samlingar som du anser dig behöva.

Normal samling En grupp med de foton du väljer att placera i samma grupp.

Smart samling En samling som är baserad på regler som du har definierat. Du kan till exempel skapa en smart samling av alla foton som har klassificerats med fem stjärnor och en röd färgetikett. De foton som uppfyller villkoren läggs automatiskt till i den smarta samlingen.

Snabbsamling Du kan använda en snabbsamling till att tillfälligt gruppera foton för olika uppgifter. I motsats till normala eller smarta samlingar får det bara finnas en enda snabbsamling i taget i katalogen.

Tänk på följande när du arbetar med samlingar:

 • Du måste veta skillnaden mellan kataloger och samlingar: samlingar är grupper med foton i en katalog.

 • Foton kan tillhöra flera samlingar.

 • Du kan stapla foton i en samling, men du kan inte stapla foton som tillhör olika samlingar eller foton från samlingar och mappar. En hög som du har skapat i en samling visas endast när du visar samlingen.

 • Du kan ändra sorteringsordning för foton i en vanlig samling, men i en smart samling kan du inte sortera med Användarordning eller dra foton för att ändra ordning på dem.

 • När du tar bort ett foto från en samling kommer det inte att tas bort från katalogen eller skickas till papperskorgen.

 • Du kan skapa samlingsuppsättningar för att organisera dina samlingar.

 • Du kan spara bildspels-, utskrifts- och webbmodulsinställningar som utdatasamlingar. Se Spara bildspelsinställningar som en bildspelssamling, Spara utskriftsinställningar som en utskriftssamling och Spara webbinställningar som en webbsamling.

Obs!

Om du vill visa en videofilm om hur du använder nyckelord till att ordna dina foton går du till Nyckelordsöversikt.

Arbeta med samlingar och samlingsuppsättningar

Skapa en samling

Obs!

Om du snabbt vill skapa en samling drar du en mapp från panelen Mappar till panelen Samlingar.

 1. Gör något av följande i stödrastervyn:
  • Välj Bibliotek > Ny samling.

  • Klicka på plusikonen (+) i panelen Samlingar och välj Skapa samling.

 2. Skriv i dialogrutan Skapa samling ett namn i rutan Samling.
 3. Välj på menyn Ange om du vill att samlingen ska vara en del av en samlingsuppsättning. I annat fall väljer du Ingen.

 4. Markera alternativet Inkludera valda foton.

 5. Om du vill att den här samlingen ska vara tillgänglig i Lightroom på olika enheter väljer du alternativet Synkronisera med Lightroom .

 6. Klicka på Skapa.

Samlingen visas i panelen Samlingar med en fotoutskriftsikon (). För foton som är en del av en samling visas ikonen Fotot finns i samlingen i stödrastervyn och i bildbandet.

Skapa en samlingsuppsättning

En samlingsuppsättning är en behållare som kan innehålla en eller flera samlingar. Du kan använda samlingsuppsättningar till att ordna och hantera dina foton på ett flexibelt sätt. En samlingsuppsättning behöver inte innehålla några foton. Den innehåller endast samlingar som vanliga samlingar, smarta samlingar och utdatasamlingar. En samlingsuppsättning har en arkivlådeikon .

 1. Gör något av följande på modulen Bibliotek:
  • Välj Bibliotek > Ny samlingsuppsättning.

  • Klicka på plusikonen (+) i panelen Samlingar och välj Skapa samlingsuppsättning.

 2. I dialogrutan Skapa samlingsuppsättning skriver du namnet på samlingsuppsättningen.
 3. Välj en befintlig uppsättning på menyn Ange om du vill att den nya uppsättningen ska ingå som en del av en befintlig. I annat fall väljer du Ingen.

 4. Klicka på Skapa.

 5. Dra i panelen Samlingar en samling till samlingsuppsättningsmappen om du vill lägga till den i samlingen.

Ta bort en samling eller samlingsuppsättning

När du tar bort en samling tas inga foton bort från katalogen eller från disken.

 1. Gör något av följande på panelen Samlingar:
  • Markera en samling eller samlingsuppsättning och klicka på minusikonen (-).

  • Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (OS X) på en samling eller samlingsuppsättning och välj Ta bort.

Lägga till foton i en samling

 1. Dra foton från stödrastervyn till en samling i panelen Samlingar.

Identifiera foton i en samling

 • För foton som är en del av en samling visas ikonen Fotot finns i samlingen i stödrastervyn och i bildbandet. Om du vill visa vilka samlingar fotot är del av klickar du på ikonen.

  Obs! Smarta samlingar visas inte.

 • Ctrl-klicka (OS X) eller högerklicka (Windows) på ett foto i en samling och välj Gå till mappen i biblioteket om du vill gå till den mapp som innehåller fotot.

Ta bort foton från en samling

 1. Markera en samling i panelen Samlingar.
 2. Markera fotona i stödrastervyn och välj sedan Foto > Ta bort från samling alternativt så trycker du på Delete.

Kopiera eller flytta foton mellan samlingar

 1. Markera en samling i panelen Samlingar i modulen Bibliotek.
 2. Markera foton i stödrastervyn.
 3. Om du vill kopiera de markerade fotona drar du dem till samlingen i panelen Samlingar där du vill lägga till dem.
 4. Om du vill flytta markerade fotona tar du bort dem från den ursprungliga samlingen när du har dragit dem till den nya samlingen.

Sortera samlingar

 • I panelen Samlingar klickar du på plusikonen (+) och gör sedan något av följande:
  • Välj Sortera efter namn om du vill sortera samlingarna i bokstavsordning.

  • Välj Sortera efter typ om du vill sortera samlingarna efter typ.

Ändra namn på en samling eller samlingsuppsättning

 1. Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (OS X) på en samling eller samlingsuppsättning i panelen Samlingar och välj Ändra namn på menyn.

 2. Skriv över samlingens namn.

Ange en målsamling

En målsamling använder du för att åsidosätta en tillfällig snabbsamling. Med en målsamling kan du göra så att en permanent samling kan hanteras som en snabbsamling så länge som den används. Målsamlingar är ett enkelt sätt att gruppera foton som sedan ska bearbetas.

 1. På panelen Samlingar markerar du samlingen som du vill använda som målsamling.

  Obs!

  En samlingsuppsättning kan inte vara mål.

 2. Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (OS X) och välj sedan Ange som målsamling.

  En vit plusikon intill samlingsnamnet indikerar att det är en målsamling.

 3. Om du vill lägga till ett foto i en målsamling markerar du fotot i en modul och sedan trycker du på B.

 4. Om du vill ta bort ett foto från en målsamling markerar du målsamlingen, markerar fotot i stödrastervyn och sedan trycker du på B.

 5. Om du vill avaktivera målet markerar du samlingen, högerklickar (Windows) eller Ctrl-klickar (OS X) och sedan avmarkerar du Ange som målsamling.

Arbeta med snabbsamlingen

Du kan använda snabbsamlingen till att skapa en tillfällig fotogrupp som du vill arbeta med i en modul. Du kan visa snabbsamlingen i bildbandet och i stödrastervyn, och du kan även konvertera snabbsamlingen till en permanent samling.

Videosjälvstudiekurs: Snabbsamlingar

Videosjälvstudiekurs: Snabbsamlingar
video2brain

Lägga till foton i snabbsamlingen

 1. Markera en eller flera foton på bildbandet eller i stödrastervyn.
 2. Välj Foto > Lägg till i snabbsamling i modulen Bibliotek eller Framkalla. Välj Redigera > Lägg till i snabbsamling i modulen Bildspel, Skriv ut eller Webb.

  Obs!

  Markera ett foto i någon av modulerna och tryck på B. Du kan också flytta pekaren över en miniatyrbild och klicka på cirkeln i det övre högra hörnet.

Visa foton i snabbsamlingen

 • Markera Snabbsamling i panelen Katalog i modulen Bibliotek.
 • Välj Snabbsamling på källindikatormenyn för bildbandet.

Ta bort foton från eller rensa snabbsamlingen

 1. Visa snabbsamlingen på bildbandet eller i stödrastervyn.
 2. Välj ett eller flera foton i samlingen.
 3. Välj Foto > Ta bort från snabbsamling i modulen Bibliotek eller Framkalla. Välj Redigera > Ta bort från snabbsamling i modulen Bildspel, Skriv ut eller Webb.

  Obs!

  Markera ett foto i någon av modulerna och tryck på B. Du kan också flytta pekaren över en miniatyrbild och klicka på cirkeln i det övre högra hörnet.

Konvertera snabbsamlingen till en samling

En snabbsamling kan sparas som en samling. Du kan välja att rensa snabbsamlingen sedan du sparat den.

 1. Välj Arkiv > Spara snabbsamling i någon av modulerna.

 2. Skriv i dialogrutan Spara snabbsamling ett namn i rutan Samlingsnamn.
 3. Välj någon av följande åtgärder:
  • Markera Rensa snabbsamling efter spara om du vill rensa snabbsamlingen när den har sparats i en samling.

  • Avmarkera Rensa snabbsamling efter spara om du vill behålla snabbsamlingen när den har sparats i en samling.

 4. Klicka på Spara.

Arbeta med smarta samlingar

En smart samling är en samling som baseras på de metadatavillkor som du anger. I smarta samlingar inkluderas automatiskt alla foton som uppfyller villkoren. Du behöver inte manuellt lägga till och ta bort foton från en smart samling.

I Lightroom Classic finns fem fördefinierade smarta samlingar: Rödfärgad, Fem stjärnor, Senaste månaden, Nyligen ändrad och Utan nyckelord.

 

Skapa en smart samling

 1. Gör något av följande i modulen Bibliotek:
  • Välj Bibliotek > Ny smart samling.

  • Klicka på plusikonen (+) i panelen Samlingar och välj Skapa smart samling.

 2. I dialogrutan Skapa smart samling skriver du namnet på den smarta samlingen.
 3. Välj en uppsättning på menyn Ange om du vill att den smarta samlingen ska ingå som en del av en befintlig. I annat fall väljer du Ingen.

 4. Ange regler för den smarta samlingen genom att välja alternativ på snabbmenyerna.

  Obs!

  Reglerna som används för att definiera villkor för sökbar text för smarta samlingar är desamma som de regler som används för att söka efter text i fältet Biblioteksfilter. Definitioner finns i Söka efter foton med hjälp av textfiltret.

 5. (Valfritt) Om du vill lägga till ytterligare villkor klickar du på plusikonen (+). Om du vill ta bort villkor klickar du på minusikonen (-).

 6. (Valfritt) Om du vill öppna kapslade villkor som du kan använda till att förfina villkoren Alt-klickar du på plusikonen (+).

 7. Välj på menyn Matcha att alla villkor eller att något av villkoren ska passa.
 8. Klicka på Skapa.

Den smarta samlingen läggs till panelen Samlingar, tillsammans med alla foton i katalogen som uppfyller de angivna reglerna. Smarta samlingar visas med en fotoutskriftsikon och ett kugghjul i det nedre högra hörnet.

Redigera smarta samlingar

Du kan när som helst ändra villkoren och reglerna för en smart samling.

 1. Höger- (Windows) respektive Ctrl-klicka (macOS) på en smart samling () i panelen Samlingar och välj Redigera smart samling.

 2. Välj nya regler och alternativ i dialogrutan Redigera smart samling.
 3. Klicka på Spara.

Obs!

I en smart samling kan du inte använda Användarordning eller dra fotona för att sortera om dem.

Inställningar för Dela smart samling

Du kan dela smarta samlingar genom att exportera inställningarna och sedan importera dem till en annan katalog. Filtillägget .lrsmcol läggs till till filen med inställningarna för den smarta samlingen.

När du exporterar en smart samling är det reglerna för den smarta samlingen som exporteras. Fotona som finns i den smarta samlingen exporteras inte.

När du importerar reglerna för en smart samling skapas den smarta samlingen i panelen Samlingar och fotona läggs till i katalogen som uppfyller villkoren för den smarta samlingen.

 • Om du vill exportera en smart samling högerklickar (Windows) eller Ctrl-klickar (OS X) du på samlingen i panelen Samlingar och väljer Exportera inställningarna för en smart samling. Ange namn och plats för inställningsfilen för den exporterade smarta samlingen och klicka sedan på Spara.
 • Om du vill importera en smart samling högerklickar (Windows) eller Ctrl-klickar (OS X) du på samlingen i panelen Samlingar och väljer Importera inställningarna för en smart samling. Navigera till och markera en lrsmcol-inställningsfil för smarta samlingar och klicka på Importera.

Arbeta med samlingen Alla synkroniserade foton

Introducerades i Lightroom CC 2015.7/Lightroom 6.7

Samlingen Alla synkroniserade foton i panelen Katalog
Samlingen Alla synkroniserade foton i panelen Katalog

Alla foton som synkroniseras med Lightroom Classic-klienter för mobila enheter visas i samlingen Alla synkroniserade foton i panelen Katalog i modulen Framkalla. Det innebär att de foton som visas i vyn Alla foton i Lightroom på webben, vyn Alla foton i Lightroom för mobila enheter (iOS) och vyn Lightroom-foton i Lightroom för mobila enheter (Android) är desamma som Alla synkroniserade foton i Lightroom Classic för datorer.

Lägga till foton i samlingen Alla synkroniserade foton

Du kan synkronisera ett foto med alla Adobe Photoshop Lightroom-klienter för mobila enheter genom att dra fotot direkt till samlingen Alla synkroniserade foton i panelen Katalog i modulen Framkalla - även om det fotot inte är del av någon synkroniserad samling.

Obs!

Om du vill lägga till foton i samlingen Alla synkroniserade foton måste du ange alternativet Synkronisera med Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter till På. Om du vill ha mer information om hur du synkroniserar läser du i Synkronisera Lightroom Classic mellan datorer och mobila enheter.

Ta bort foton från samlingen Alla synkroniserade foton

När du tar bort foton från samlingen Alla synkroniserade foton tas de bort på alla Adobe Photoshop Lightroom-klienter för mobila enheter, men inte från Lightroom Classic för datorer.

 1. Markera Alla synkroniserade foton i panelen Katalog i modulen Framkalla.

 2. Markera fotona i stödrastervyn och välj sedan Foto > Ta bort från Alla synkroniserade foton, alternativt så trycker du på Delete.

Obs!

När du tar bort en synkroniserad samling, avbryter synkroniseringen för en synkroniserad samling eller tar bort foton från en synkroniserad samling tas inte fotona bort från samlingen Alla synkroniserade foton. Om du vill sluta synkronisera ett foto med dina Adobe Photoshop Lightroom-klienter för mobila enheter tar du bort det från Alla synkroniserade foton.

Exportera en samling som en katalog

Du kan exportera en samling med foton som en ny katalog. När du skapar en katalog från en samling med foton, exporteras fotoinställningarna till den nya katalogen.

Obs!

När du exporterar en smart samling som en katalog läggs foton i den smarta samlingen till i den nya katalogen. Däremot exporteras inte reglerna eller villkoren för den smarta samlingen.

 1. Markera samlingen eller den smarta samlingen som du vill använda för att skapa en katalog.
 2. Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (OS X) på samlingsnamnet och välj Exportera den här samlingen som en katalog.

 3. Ange namnet, platsen och andra inställningar för katalogen och klicka sedan på Spara (Windows) eller Exportera katalog (OS X).

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy