Det går inte att uppgradera Elements Organizer-katalogerna i Lightroom

Problem

När du importerar en Elements Organizer-katalog till Lightroom, uppstår ett problem eller så saknas alternativet Uppgradera Photoshop Elements-katalogen. 

Exempel på fel:

 • "Ett problem upptäcktes i Lightroom när Photoshop Elements-katalogen skulle uppgraderas. Åtgärden kan inte slutföras." 
 • Photoshop Elements säkerhetskopieringsbilder uppgraderades inte.

Lösning 1: Installera den senaste versionen av Lightroom.

Lösning 2: Använd lokala kopior av dina bilder i Elements Organizer-katalogen.

Lightroom 3 känner inte igen bilder som importerats till Elements Organizer-katalogen och sparats på en nätverksplats.

Lösning 3: Kontrollera att Elements Organizer har öppnats minst en gång i systemet.

Lightroom söker efter information om konverterade kataloger i inställningsfilen för Elements Organizer. Filen skapades när Elements Organizer startades. Om du överför Elements Organizer från en dator till en annan, är det möjligt att inställningsfilen inte följer med.

Lösning 4: Återskapa inställningsfilen för både Elements Organizer och Lightroom (endast för Mac OS).

Om inställningsfilen innehåller felaktig information känner Lightroom inte igen de befintliga katalogerna.

 1. Stäng Elements Organizer och Lightroom.
 2. Gå till /Användare/[Din användarmapp]/Bibliotek/Inställningar/.

 3. Flytta följande två filer till skrivbordet: 

  • com.Adobe.Elements Organizer.[Version av Elements Organizer].0.plist 
  • com.adobe.Lightroom[Version av Lightroom].plist.
 4. Starta Elements Organizer och kontrollera att rätt katalog används.

 5. Konvertera Elements Organizer-katalogen i Lightroom.

Viktigt! I Mac OS X 10.7 är användarbiblioteket som standard en dold mapp. Om du behöver åtkomst till filerna i den dolda mappen vid felsökning av Adobe-program finns det ytterligare information i avsnittet Åtkomst till dolda filer i användarbibliotek.

Om problemet kvarstår efter att du har återskapat mappen med programinställningar beror det inte på inställningsfilen. Dra filen som du flyttade i steg 3 till den ursprungliga platsen för att återställa de anpassade inställningarna. Klicka på Ja för att ersätta den nya inställningsfilen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?