Viktig information för alla plattformar

 • Filerna och filsökvägarna som anges här är standardinställningar. Vissa av dessa sökvägar går att anpassa i dialogrutan för inställningar eller kataloginställningar i Lightroom.
 • Byt namn på filer medan du felsöker, om det är möjligt, istället för att ta bort dem.
 • Säkerhetskopiera om möjligt kataloger på en annan hårddisk eller volym än disken där katalogen finns. Mer information om säkerhetskopiering i Lightroom finns i Säkerhetskopiera en katalog i Hjälp om Lightroom. Se även instruktionsvideon Säkerhetskopiera katalogen. (Videon togs fram för Lightroom 4 men gäller även senare versioner av Lightroom.)

Filsökvägar i macOS

OBS: Biblioteksmappen döljs som standard i Mac OS X 10.7 och senare. Tryck på Alternativ och välj Gå > Bibliotek i Finder för tillfällig åtkomst till användarens biblioteksfil.

Lightrooms programfil /Applications/Adobe Lightroom/Adobe Lightroom.app

Inställningar

 • Lightroom Classic: /Användare/[username]/Bibliotek/Inställningar/com.adobe.LightroomClassicCC7.plist
 • Lightroom 6: /Users/[username]/Library/Preferences/com.adobe.Lightroom6.plist

På Mac OS 10.9.x eller senare ska du starta om din Macintosh för att återställa Lightrooms inställningar efter att du har raderat ovanstående fil. Dessutom ska du, med början från Mac OS 10.9 och för att helt och hållet återställa Lightroom-inställningarna, omedelbart trycka på Skift + alternativtangenterna när du har startat om Lightroom och välja Återställ inställningar i den resulterande dialogrutan.

Katalog  /Users/[användarnamn]/Pictures/Lightroom/Lightroom Catalog.lrcat

Cache för förhandsvisning  /Users/[användarnamn]/Pictures/Lightroom/Lightroom Catalog Previews.lrdata

Cache för smart förhandsvisning  /Users/[användarnamn]/Pictures/Lightroom/Lightroom Catalog Smart Previews.lrdata

Låsfil till katalogen  /Users/[användarnamn]/Pictures/Lightroom/Lightroom Catalog.lrcat.lock

OBS: Låsfilen förhindrar att katalogen skrivs över då den används.

Journalfil till katalogen  /Users/[användarnamn]/Pictures/Lightroom/Lightroom Catalog.lrcat-journal

Öppna kataloger använder journalfilen för att söka efter ofullständiga databasposter. Ta inte bort journalfilen såvida du inte även tar bort katalogen som förknippas med den.

Säkerhetskopiering av katalog  /Users/[användarnamn]/Pictures/Lightroom/Backups/[datum och tid för säkerhetskopieringen]/Lightroom Catalog.lrcat

Förinställningar och mallar

 • (.lrtemplate) Förinställningar och mallar i formatet .lrtemplate lagras på: /Users/[användarnamn]/Library/Application Support/Adobe/Lightroom/[förinställt eller mallmapp]/[förinställt eller mallfilnamn.lrtemplate]
 • (XMP) Med början på Lightroom Classic CC v7.3 konverteras de befintliga förinställningarna i formatet .lrtemplate automatiskt till ett nytt XMP-förinställningsformat.Efter konvertering sparas de nya XMP-förinställningarna på: ~/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/Settings
 • (Förinställningar sparas med katalogen): Om du har aktiverat alternativet Lagra förinställningar med den här katalogen i inställningarna för Lightroom Classic, så sparas förinställningarna och mallarna på: MacHD/[katalogplats]/[namn på katalogmapp]/Lightroom Settings/Settings

Serienummerregistrering  /Users/[användarnamn]/Library/Application Support/Adobe/Lightroom/Lightroom 6.0

Filsökvägar i Windows

Obs: Vissa av de mappar du letar efter kan vara dolda. För att visa dem, välj Start > Kontrollpanelen > Utseende och anpassning > Mappalternativ. I den avancerade sektionen under fliken Visning, se till att Visa dolda filer och mappar har markerats och klicka på OK.

Lightrooms programfil  C:\Program Files\Adobe\Adobe Lightroom\Lightroom.exe

Inställningar  

 • Lightroom Classic: C:\Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\Preferences\Lightroom Classic CC 7 Preferences.agprefs
 • Lightroom 6: C:\Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\Preferences\Lightroom 6 Preferences.agprefs

För att återställa dina inställningar i Windows ska du starta om Lightroom från programikonen på Startskärmen och omedelbart trycka på tangenterna Skift+Alt. I den resulterande Dialogrutan Återställ inställningar ska du ange att du vill återställa dina inställningar.

Katalog  C:\Users\[användarnamn]\Pictures\Lightroom\Lightroom Catalog.lrcat

Cache för förhandsvisning  C:\Users\[användarnamn]\Pictures\Lightroom\Lightroom Catalog Previews.lrdata

Cache för smart förhandsvisning  C:\Users\[användarnamn]\Pictures\Lightroom\Lightroom Catalog Previews.lrdata

Låsfil till katalogen  C:\Users\[användarnamn]\Pictures\Lightroom\Lightroom Catalog.lrcat.lock

OBS: Låsfilen förhindrar att katalogen skrivs över då den används.

Journalfil till katalogen  C:\Users\[användarnamn]\Pictures\Lightroom\Lightroom Catalog.lrcat-journal

OBS: Öppna kataloger använder journalfilen för att söka efter ofullständiga databasposter. Ta inte bort journalfilen såvida du inte även tar bort katalogfilen som förknippas med den.

Säkerhetskopiering av katalog  C:\Users\[användarnamn]\Pictures\Lightroom\Backups\[datum och tid för säkerhetskopieringen]\Lightroom Catalog.lrcat

Förinställningar och mallar  

 • (.lrtemplate) Förinställningar och mallar i formatet .lrtemplate lagras på: C:\Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\[förinställt eller mallmapp]\[förinställt eller mallfilnamn.lrtemplate]
 • (XMP) Med början på Lightroom Classic CC v7.3 konverteras de befintliga förinställningarna i formatet .lrtemplate automatiskt till ett nytt XMP-förinställningsformat. Efter konvertering sparas de nya XMP-förinställningarna på: C:\Users\[user name]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Settings
 • (Förinställningar sparas med katalogen): Om du har aktiverat alternativet Lagra förinställningar med den här katalogen i inställningarna för Lightroom Classic, så sparas förinställningarna och mallarna på: C:\Users\[användarnamn]\[katalogplats]\[namn på katalogmapp]\Lightroom Settings\Settings

Serienummer  C:\Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\Lightroom 6.0 Registration.lrreg

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy