Användarhandbok Avbryt

Säkerhetskopiera en katalog

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
  11. Justeringar med Linsoskärpa
  12. Redigera och exportera i HDR
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon
 20. Felsökning 
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

Planera din strategi för säkerhetskopiering

Du kan schemalägga katalogsäkerhetskopieringar med regelbundna intervall när du avslutar Lightroom Classic I säkerhetskopieringar som du utför i Lightroom Classic inkluderas endast katalogfilen. Du måste säkerhetskopiera dina redigerade foton och allt som exporteras från Lightroom Classic separat.

Att ofta och regelbundet göra säkerhetskopior av kataloger är bara en del av vad som bör vara en omfattande strategi för säkerhetskopiering. Så här formulerar du en säkerhetskopieringsstrategi:

 • Ju oftare du säkerhetskopierar katalog och foton desto mindre data kan du förlora om en datakrasch eller skador inträffar.
 • Om det är möjligt lagrar du säkerhetskopior av foton och katalog på en separat hårddisk.
 • Du kan använda speciella säkerhetskopieringsprogram för att automatisera processen och synkronisera ändringar mellan dina arbets- och säkerhetskopieringsfiler.
 • Om du oroar dig för att säkerhetskopieringsfilerna kan raderas skapar du extra säkerhetskopior på andra diskar eller på skrivskyddade medier som DVD-skivor.
 • För större säkerhet bör du förvara hårddisken för säkerhetskopiering på en annan plats än din arbetshårddisk, helst på en annan plats eller i ett brandsäkert kassaskåp.
 • Överväg att kopiera bilderna när du importerar dem. Kom ihåg att det bara ger dig en kopia av dina originalfoton, inte dina redigerade bilder. Se Säkerhetskopiera foton vid import.
Som standard sparas säkerhetskopior av kataloger på följande platser:
 • Windows: \Users\[användarnamn]\Pictures\Lightroom\[katalognamn]\Backups\
 • Mac OS: /Users/[användarnamn]/Pictures/Lightroom/[katalognamn]/Backups/
I mappen "Backups" skapas en mapp med tid och datum för säkerhetskopian med följande format: ÅÅÅÅ-MM-DD HHMM. (Tiden anges i 24-timmarsformat utan kolon mellan timmar och minuter.) Den säkerhetskopierade katalogen sparas i den datummärkta mappen med samma namn som arbetskatalogen.    En ny katalog skapas varje gång en säkerhetskopia skapas i Lightroom Classic. Om du vill spara utrymme på hårddisken kan du ta bort eller komprimera gamla säkerhetskopior. Se även till att du har skrivbehörighet på den plats där du sparar din säkerhetskopia.
Obs!

Du bör inte köra Time Machine-säkerhetskopiering eller -återställningsåtgärder i macOS när du använder Lightroom Classic

Obs!

I macOS går det inte att komprimera kataloger som är större än 4 GB till .zip-filer med hjälp av Lightroom Classic/Lightroom 6.1. Det beror på att standardverktyget för att packa upp .zip-filer i OS X inte kan hantera arkiv som är större än 4 GB och rapporterar att sådana .zip-filer med kataloger är "skadade".

Schemalägga säkerhetskopiering av kataloger

 1. Välj Redigera > Kataloginställningar (Windows) respektive Lightroom Classic > Kataloginställningar (macOS).

 2. Välj ett alternativ på menyn Säkerhetskopiera katalog i området Säkerhetskopia i panelen Allmänt:

  När Lightroom avslutas nästa gång

  Katalogen säkerhetskopieras nästa gång du avslutar Lightroom Classic och alternativet Säkerhetskopiera katalog ändras till Aldrig.

  Varje gång du avslutar Lightroom

  Katalogen säkerhetskopieras när du avslutar Lightroom Classic, vilket innebär att du alltid säkerhetskopierar ändringar från den aktuella arbetssessionen.

  En gång om dagen, när Lightroom avslutas

  Katalogen säkerhetskopieras första gången du avslutar Lightroom Classic en viss dag. Om du avslutar Lightroom Classic flera gånger om dagen kommer eventuella ytterligare ändringar inte att säkerhetskopieras förrän nästa dag.

  En gång i veckan, när Lightroom avslutas

  Katalogen säkerhetskopieras en gång i veckan. Om du avslutar Lightroom Classic flera gånger i veckan kommer eventuella ytterligare ändringar inte att säkerhetskopieras förrän nästa vecka.

  En gång i månaden, när Lightroom avslutas

  Katalogen säkerhetskopieras en gång i månaden. Om du avslutar Lightroom Classic flera gånger i månaden kommer eventuella ytterligare ändringar inte att säkerhetskopieras förrän nästa månad.

  Aldrig

  Inga säkerhetskopieringar utförs i Lightroom Classic. (Rekommenderas inte.)

Säkerhetskopiera en katalog automatiskt

 1. Avsluta Lightroom Classic under en schemalagd säkerhetskopiering i dina kataloginställningar.

 2. I dialogrutan Säkerhetskopiera katalog klickar du på Säkerhetskopiera för att säkerhetskopiera katalogen på standardplatsen och stänga Lightroom Classic.

  Du kan också välja något av följande innan du klickar på Säkerhetskopiera:

  Mapp för säkerhetskopia

  Standardplatsen för säkerhetskopior för Lightroom Classic Klicka på Välj för att säkerhetskopiera till en annan plats.

  Testa integriteten före säkerhetskopiering

  Testa om det finns skadade filer i katalogen innan säkerhetskopieringen slutförs i Lightroom Classic Det tar längre tid att säkerhetskopiera katalogen när integriteten testas, men det minskar risken för förlust av data.

  Obs!

  Du kan även testa katalogintegriteten när du öppnar en katalog. I panelen Allmänt i dialogrutan Inställningar väljer du Använd den här katalogen vid start > Fråga när Lightroom startas. Starta sedan Lightroom Classic. I dialogrutan Välj katalog väljer du Testa katalogens integritet och klickar på Öppna.

  Optimera katalogen efter säkerhetskopiering

  Rensar och omorganiserar databasfilen så att den blir snabbare och mer effektiv.

  Hoppa över tills i morgon

  Om du har valt att säkerhetskopiera katalogen en gång om dagen så klickar du här för att skjuta upp säkerhetskopieringen en dag.

  Hoppa över tills nästa vecka

  Om du har valt att säkerhetskopiera katalogen en gång i veckan så klickar du här för att skjuta upp säkerhetskopieringen en vecka.

  Hoppa över tills nästa månad

  Om du har valt att säkerhetskopiera katalogen en gång i månaden så klickar du här för att skjuta upp säkerhetskopieringen en månad.

  Hoppa över

  Klicka om du vill att skjuta upp säkerhetskopieringen till nästa gång du avslutar Lightroom Classic.

  Dialogrutan Säkerhetskopiera katalog i Lightroom Classic CC
  Dialogrutan Säkerhetskopiera katalog i Lightroom Classic CC

Säkerhetskopiera en katalog manuellt

 1. Välj Redigera > Kataloginställningar (Windows) respektive Lightroom Classic > Kataloginställningar (macOS).

 2. Välj Säkerhetskopiera katalog > När Lightroom avslutas nästa gång.

  Säkerhetskopiera katalog nästa gång Lightroom avslutas

 3. Stäng fönstret och avsluta Lightroom Classic.

Återställa en katalogsäkerhetskopia

 1. Leta upp och packa upp säkerhetskopian. 

 2. Välj Arkiv > Öppna katalog.

 3. Bläddra efter den säkerhetskopierade katalogfilen.
 4. Markera de säkerhetskopierade .lrcat- och .lrcat-data-filerna och klicka på Öppna.

 5. (Valfritt) Ersätt den ursprungliga katalogen genom att kopiera den säkerhetskopierade katalogen över den ursprungliga katalogen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online