Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

Du kan ändra inställningar för användargränssnittet i Lightroom Classic

Obs!

Om du återställer inställningarna utan att lägga till den aktuella katalogen visas ingen katalog när du startar om Lightroom Classic. Innan du återställer inställningarna bör du läsa du i Återställa katalogen och fotona efter att ha återställt inställningarna, som innehåller de steg du behöver utföra för att undvika det.

Öppna dialogrutan Inställningar

 • Välj Redigera > Inställningar i Windows.
 • Välj Lightroom Classic > Inställningar i macOS.

Återställa alla inställningar till standardinställningarna

Om du vill återställa inställningarna för Lightroom Classic till standardinställningarna använder du någon av följande metoder:

Metod 1: Kortkommando

 1. Avsluta Lightroom Classic.

 2. Mac OS

  Tryck på och håll ned Skift+Alt+Delete.

  Windows

  Tryck på och håll ned Skift+Alt.

 3. Starta Lightroom Classic utan att släppa tangenterna. Följande dialogruta visas:

  Dialogrutan Återställ Lightroom Classic CC-inställningar
  (Windows) Dialogrutan Återställ Lightroom Classic-inställningar
  Dialogrutan Återställ Lightroom Classic CC-inställningar
  (macOS) Dialogrutan Återställ Lightroom Classic-inställningar
 4. Bekräfta genom att klicka på Ja (Windows) respektive Återställ inställningar (macOS).

Metod 2: Ta bort inställningsfilen manuellt

 1. Navigera till följande plats:

  Mac OS

  /Users/[användarnamn]/Library/Preferences/

  Windows 7, 8 och 10

  Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\Preferences\

  Obs!

  (macOS): Användarbiblioteksfilen är dold som standard i macOS 10.7 och senare. Om du tillfälligt vill få åtkomst till användarbiblioteksfilen trycker du på Alt och väljer Gå > Bibliotek i Finder.

  (Windows): Mappen "AppData" är dold som standard. Om du vill visa den väljer du Start > Kontrollpanelen > Utseende och anpassning > Mappalternativ. Klicka på fliken Visa och markera Visa dolda filer och mappar i avsnittet Avancerat. Klicka sedan på OK.

 2. Dra följande fil till papperskorgen:

  Mac OS

  com.adobe.LightroomClassicCC7.plist

  Windows

  Lightroom Classic CC 7 Preferences.agprefs 

 3. Starta om datorn och starta Lightroom Classic igen.

Obs!

Om du vill ha mer information om viktiga Lightroom-filer använder du följande länkar:

Lagra förinställningar med katalogen

Som standard lagras de förinställningar och mallar du skapar i Lightroom Classic och i din katalog på olika platser i användarkontomappen på datorn. Om du vill ha information om standardplatser i macOS respektive Windows läser du under "Förinställningar och mallar" och "Katalog" i Inställningsfilen och andra filplatser | Lightroom Classic och Lightroom 6 och Inställningsfilen och andra filplatser | Lightroom 5.

Inställningar för förinställningar i Lightroom Classic
Inställningar för förinställningar i Lightroom Classic

Om du använder en viss mapp på flera datorer kan du lagra dina förinställningar och mallar i den katalogen. Gör så här:

 1. Välj Lightroom Classic (macOS)/Redigera (Windows) > Inställningar på menyraden.
 2. Dialogrutan Inställningar visas. Klicka på fliken Förinställningar och välj Lagra förinställningar med den här katalogen.

Viktigt:

När du aktiverar alternativet Lagra förinställningar med den här katalogen kopieras och flyttas inte dina befintliga förinställningar och mallar med den associerade katalogmappen. Endast nya förinställningar och mallar som du skapar lagras i mappen "Lightroom Classic-inställningar" i katalogmappen. När du klickar på Visa Lightroom Classic-förinställningsmappen (dialogrutan Inställningar, fliken Förinställningar) visas katalogmappen på hårddisken i stället för standardplatsen.

Om du skapar nya förinställningar eller mallar när du har aktiverat alternativet Lagra förinställningar med den här katalogen lagras de i en ny mapp med namnet "Lightroom Classic-inställningar" i den associerade katalogmappen.

Fördelen med att använda det här alternativet är att försinställningarna och mallarna är tillgängliga när du startar den associerade katalogen på en annan dator. De här förinställningarna och mallarna är bland annat framkallningsförinställningar, exportförinställningar, förinställningar för externa redigeringsprogram, filnamnsförinställningar, filterförinställningar, FTP-förinställningar, nyckelordsuppsättningar, etikettuppsättningar, förinställningar för lokala justeringar, metadataförinställningar, utskriftsmallar, textmallar, vattenstämplar och webbmallar.

Om du vill ha mer information använder du följande resurser:

Återställa förinställningar till standardinställningar

 1. Klicka på en återställningsknapp i området Standard i Förinställningar.

Återställa uppmaningar som du inte vill visa

 1. Klicka på Återställ alla varningsmeddelanden i området Uppmaningar i Allmänna inställningar.

Ändra gränssnittsteckensnitt eller panelslutsmarkering

 1. Välj alternativ på panelmenyerna i Gränssnittsinställningar.

Ändra språkinställning

I Lightroom Classic kan du visa menyer, alternativ och funktionsbeskrivningar på olika språk.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) respektive Lightroom Classic > Inställningar (macOS).

 2. På fliken Allmänt väljer du ett språk på menyn Språk.
 3. Stäng inställningarna och starta om Lightroom Classic.

Det nya språket används nästa gång du startar Lightroom Classic.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy