Viktig information för alla plattformar

  • Filerna och filsökvägarna som anges här är standardinställningar. Vissa av dessa sökvägar går att anpassa i dialogrutan för inställningar eller kataloginställningar i Lightroom.
  • Byt namn på filer medan du felsöker, om det är möjligt, istället för att ta bort dem.
  • Säkerhetskopiera om möjligt kataloger på en annan hårddisk eller volym än disken där katalogen finns. Mer information om säkerhetskopiering i Lightroom finns i Säkerhetskopiera en katalog i Hjälp om Lightroom. Se även instruktionsvideon Säkerhetskopiera katalogen. (Videon togs fram för Lightroom 4 men gäller Lightroom 5.)

Filsökvägar i Mac OS X 

Obs!

Biblioteksmappen döljs som standard i Mac OS X 10.7 och senare. Tryck på Alternativ och välj Gå > Bibliotek i Finder för tillfällig tillgång till användarens biblioteksfil.

Lightrooms programfil

/Program/Adobe Photoshop Lightroom 5.app

Inställningar

/Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/com.adobe.Lightroom5.plist

Obs: Starta om din Macintosh på Mac OS 10.9.x för att återställa Lightrooms inställningar efter att du har raderat ovanstående fil. 

Katalog

/Användare/[användarnamn]/Bilder/Lightroom/Lightroom 5 Catalog.lrcat

Cache för förhandsvisning

/Användare/[användarnamn]/Bilder/Lightroom/Lightroom 5 Catalog Previews.lrdata

Cache för smart förhandsvisning

/Användare/[användarnamn]/Bilder/Lightroom/Lightroom 5 Catalog Smart Previews.lrdata

Låsfil till katalogen

/Användare/[användarnamn]/Bilder/Lightroom/Lightroom 5 Catalog.lrcat.lock

Obs!

Låsfilen förhindrar att katalogen skrivs över då den används.

Journalfil till katalogen

/Användare/[användarnamn]/Bilder/Lightroom/Lightroom 5 Catalog.lrcat-journal

Obs!

Öppna kataloger använder journalfilen för att söka efter ofullständiga databasposter. Ta inte bort journalfilen såvida du inte även tar bort katalogen som förknippas med den.

Säkerhetskopiering av katalog

/Användare/[användarnamn]/Bilder/Lightroom/Backups/[datum och tid för säkerhetskopieringen]/Lightroom 5 Catalog.lrcat

Förinställningar och mallar

/Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Application Support/Adobe/Lightroom/[förinställd eller mallmapp]/[förinställt eller mallfilnamn.lrtemplate]

Serienummer

/Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Application Support/Adobe/Lightroom/Lightroom 5.0 Registration

Filsökvägar i Windows 8 och 7

Obs: Vissa av de mappar du letar efter kan vara dolda. För att visa dem, välj Start > Kontrollpanelen > Utseende och anpassning > Mappalternativ. I den avancerade sektionen under fliken Visning, se till att Visa dolda filer och mappar har markerats och klicka på OK.

Lightrooms programfil

C:\Program\Adobe\Adobe Photoshop Lightroom 5\Lightroom 5.exe

Inställningar

C:\Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\Preferences\Lightroom 5 Preferences.agprefs

Katalog

C:\Användare\[användarnamn]\Bilder\Lightroom\Lightroom 5 Catalog.lrcat

Cache för förhandsvisning

C:\Användare\[användarnamn]\Bilder\Lightroom\Lightroom 5 Previews.lrdata

Cache för smart förhandsvisning

C:\Användare\[användarnamn]\Bilder\Lightroom\Lightroom 5 Smart Previews.lrdata

Låsfil till katalogen

C:\Användare\[användarnamn]\Bilder\Lightroom\Lightroom 5 Catalog.lrcat.lock

Obs!

Låsfilen förhindrar att katalogen skrivs över då den används.

Journalfil till katalogen

C:\Användare\[användarnamn]\Bilder\Lightroom\Lightroom 5 Catalog.lrcat-journal

Obs!

Öppna kataloger använder journalfilen för att söka efter ofullständiga databasposter. Ta inte bort journalfilen såvida du inte även tar bort katalogfilen som förknippas med den.

Säkerhetskopiering av katalog

C:\Användare\[användarnamn]\Bilder\Lightroom\Backups\[datum och tid för säkerhetskopieringen]\Lightroom 5 Catalog.lrcat

Förinställningar och mallar

C:\Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\[förinställd eller mallmapp]\[förinställt eller mallfilnamn.lrtemplate]

Serienummer

C:\ProgramData\Adobe\Lightroom\Lightroom 5.0 Registration.lrreg

Obs!

Lightroom 5 läser av registerposten för registrering av Lightroom 4.0, 3.0, 2.0, eller 1.0 när det validerar serienummer för uppgradering. Om du installerar en uppgraderingsversion av Lightroom 5 och inga filer för en tidigare version av Lightroom hittas uppmanas du att ange serienumren för den tidigare versionen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy