Synka en annan skrivbordskatalog med Lightroom för mobiler

Uppdaterat i Lightroom CC 2015.8/Lightroom 6.8

Lightroom CC 2015.8/Lightroom 6.8

Du kan bara synka en katalog mellan Lightroom på skrivbordet och Lightroom för mobiler.

Från och med Lightroom CC 2015.8/Lightroom 6.8 har en regel för att återställa förlorad eller oavsiktligt borttagen synkroniserad katalog lagts till. När du nu synkroniserar en ny katalog i Lightroom hämtas automatiskt alla synkroniserade mobila Lightroom-foton till den nya Lightroom-katalogen.I de tidigare Lightroom-versionerna var det svårt att återställa förlorade data i fall när du av misstag tagit bort dina mobila Lightroom-data medan du synkroniserade en annan katalog.

Om du vill hämta dina mobila foton när du synkroniserar en annan Lightroom-katalog på din stationära dator med Lightroom för mobilen:

 1. Välj Arkiv > Öppna katalog. I dialogrutan Öppna katalog anger du den nya katalogfilen och klickar på Öppna.

 2. När du öppnar en annan katalog stänger Lightroom den aktuella katalogen och startar om. Klicka på Starta om för att stänga den aktuella katalogen och starta om Lightroom när du uppmanas till det.

 3. Efter att Lightroom har öppnat en annan katalog klickar du på Aktivitetscenter i skärmens övre vänstra hörn och startar Synkronisera med Lightroom för mobilen. Den här åtgärden krävs inte om synkronisering redan är ”på”.

  Starta alternativet Synkronisera med Lightroom mobile i Lightrooms aktivitetscenter.

 4. Följande dialogruta visas. Klicka på Ja, synkronisera den är katalogen istället.

 5. Återställ den senast synkroniserade katalogen

  Lightroom på din stationära dator börjar nu hämta alla dina synkroniserade mobila foton till den nya Lightroom-katalogen.

  Tidigare synkroniserade Lightroom-foton och samlingar i Lightroom för mobilen.

  Panelen Katalog i Lightroom för stationära datorer.
  Panelen Katalog i Lightroom för stationära datorer. Alla synkroniserade foton i vyn ”Lightroom-foton” i Lightroom för mobilen (vänster) läggs till i ”Alla synkroniserade foton” i panelen Katalog.

  Samlingspanelen i Lightroom för stationära datorer. Alla synkroniserade samlingar hämtas under samlingsinställningen ”Från Lightroom för mobiler” i panelen Samlingar.

  • Alla synkroniserade samlingar hämtas under samlingsinställningen Från Lightroom för mobilen i panelen Samlingar
  • Alla synkroniserade foton i vyn Lightroom-foton i Lightroom för mobilen/vyn Alla foton i Lightroom på webben läggs till i Alla synkroniserade foton i panelen Katalog.
  Obs!

  Eftersom Lightroom endast synkroniserar Smarta förhandsgranskningar till Lightroom för mobilen som har synkroniserats från Lightroom för stationära datorer hämtas Smarta förhandsgranskningar och Original mappas om de finns på samma plats som fotot först synkroniserades ifrån.

Lightroom CC 2015.7/Lightroom 6.7 och Lightroom CC 2015.6/Lightroom 6.6

Obs!

Arbetsflödet för att synkronisera en annan katalog för stationära datorer har uppdaterats i Lightroom CC 2015.8/Lightroom 6.8.En regel för att återställa förlorad eller oavsiktligt borttagen synkroniserad katalog lagts till. 

Du kan bara synka en katalog mellan Lightroom på skrivbordet och Lightroom för mobiler. Därför måste du ta bort den aktuella katalogen med synkroniserade bilder om du vill synka en annan Lightroom-katalog i stället för den.

När du tar bort den aktuella katalogen kommer inga synkroniserade bilder från Lightroom på skrivbordet eller mobila enheter att visas på mobilen eller surfplattan – eller från en webbläsare – förrän du synkroniserar bilder på nytt från en annan skrivbordskatalog.

Obs!

De ursprungliga bilderna som du har synkroniserat från Lightroom på skrivbordet tas inte bort från datorns lokala hårddisk. Även ursprungliga bilder i din mobila enhets kamerarulle kommer att finnas kvar där.

I Lightroom CC 2015.7/Lightroom 6.7 och Lightroom CC 2015.6/Lightroom 6.6 dirigeras du till https://lightroom.adobe.com för att ta bort den aktuella katalogen med synkroniserade bilder när du vill ändra katalogen för stationära datorer som du synkroniserar.

Så här synkroniserar du en annan Lightroom-katalog på skrivbordet med Lightroom för mobiler:

 1. Välj Arkiv > Öppna katalog. I dialogrutan Öppna katalog anger du katalogfilen och klickar på Öppna.
 2. När du öppnar en annan katalog stänger Lightroom den aktuella katalogen och startar om. Klicka på Starta om för att stänga den aktuella katalogen och starta om Lightroom när du uppmanas till det.
 3. Efter att Lightroom har öppnat en annan katalog klickar du på Aktivitetscenter i skärmens övre vänstra hörn och startar Synkronisera med Lightroom mobile.
Starta alternativet Synkronisera med Lightroom mobile i Lightrooms aktivitetscenter.

 1. Följande dialogruta visas. Klicka på Ta bort synkroniserade foton.
Dialogrutan Ta bort synkroniserad katalog omdirigerar dig till Lightroom på webben

 1. Du omdirigeras nu till Lightroom på webben. Fortsätt genom att bekräfta åtgärderna.
Bekräfta åtgärden Ta bort Lightroom-katalog i Lightroom för webben

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto