Det här dokumentet visar information om kundrapporterade problem som har korrigerats i varje utgivning.

November 2018 (version 13.0.1) utgivning

 • Kraschar ibland i CC Library (endast Windows)
 • Kompatibilitetsproblem med AVI-kodekar: Felaktigt varningsmeddelande vid start av Media Encoder; Krasch vid start när du laddar ExporterAVI.prm.
 • Problem med att importera Blackmagic Video Assist- och Hyper Deck ProRes-filer.
 • Problem med att exportera vissa Sony-filer så som JPEG 2000 MXF OP1-fil.

Oktober 2018 (version 13.0) utgivning

Problem förknippade med kraschar, låsningar, misslyckade importer eller exporter

 • Det går inte längre att importera vissa referensfiler från QuickTime.
 • Vissa MOV-filer i DVCPRO- och DVCPRO50-codecs importeras som enbart ljud.
 • Problem med dålig prestanda uppstår vid export med ProRes 422 HQ-kod.
 • 6144x6144 sekvensexport som 5968x4352 med hjälp av HEVC Match-källinställningar.
 • Att Exportera till HEVC 5760x5760 producerar en HEVC-fil vid 5760x4352.

Problem förknippade med textning

 • Med DL-import kan inte bildtext i projektet brännas in. Om bildtexten är inställd på Ingen blir hela videobilden blank.
 • Problem: Sekvenser i Premiere Pro med dolda undertexter visar offline-innehåll i Adobe Media Encoder när intern rendering har inaktiverats (endast Mac).

Problem förknippade med arbetsflöde eller användargränssnitt

 • Varje förinställd H.264 adaptiv bithastighet använder alltid minsta bithastigheten b (0,19 Mbps) om Premiere Pro / After Effects-projektet köas med Dynamic Link.

Kodning / avkodning av hårdvaruacceleration

 • Cannot disable the Hardware acceleration decode option in Preferences > Media.
 • H.264 muxing kräver dubbelt så stor skivstorlek som en destinationsutdatafil. 
 • Adobe Media Encoder verkar inte använda H.264 HW Decode.

Övriga problem

 • [XMP] Porträttbilden roteras med 90 grader på utgången.
 • Adobe Media Encoder trimmar utmatningen en ram mindre än Premiere Pro.
 • After Effects och Adobe Media Encoder visar fel ram med Dynamic Link för en 23.976 Character Animator-scen.

Juli 2018 (version 12.1.2) utgivning

 • När du försöker exportera en fil till MXF DNx-formatet saknar exportdialogens ljudflik alternativet för 12 ljudkanaler.
 • När du exporterar en fil som animerad GIF visar utdatafilen oönskade visuella artefakter.
 • Alternativet Välj fungerar inte när du använder  Lumetri Look/LUT-effekt i dialogrutan för exporteringsinställningar.

OBS! Namnet på den externa Look/LUT-filen visas inte korrekt i menyn efter att du har valt den, men den korrekta effekten tillämpas i exporterad media.

 • Lösenordet kan inte sparas och det visas inte i textruta Lösenord när du väljer ”Någon med ett lösenord" i Vimeo-sektionen.
 • Sekvenser i Premiere Pro med dolda undertexter på Mac OS visar offline-innehåll när intern rendering har inaktiverats.
 • I vissa fall tar utdata med låg upplösning längre att koda med hårdvaruacceleration och kan visa en sned förhandsgranskningsminiatyrbild vid kodning.
 • Bättre hårddiskkodning bör användas för att visa när en OS-version som inte längre stöds används.

April 2018 (version 12.1.1) utgivning

 • I vissa fall kraschar Adobe Media Encoder vid start när du läser in Cool Type-teckensnitt. Dessa teckensnitt kan då inte läsas in fullt ut. 
 • PNG-filer som innehåller Alpha visas inte på ett korrekt sätt med standardtolkningen av Straight Alpha.
 • När du exporterar PNG-ramsekvensen överlappar ramarna inte varandra i vissa fall.

April 2018 (version 12.1) utgivning

Problem förknippade med kraschar, låsningar, misslyckade importer eller exporter

 • Adobe Media Encoder kraschar vid export till kodek OP1A med vissa projektfiler.
 • Adobe Media Encoder kraschar vid smart renderade QuickTime-omorganiserade AVI-filer.
 • Export av en After Effects-komposition i en XDCAM MXF-källa misslyckas i Adobe Media Encoder.
 • MKV-import fungerar inte i Windows.
 • Det går inte att importera MXF-filer.
 • Det går inte att importera HEVC-källor i MKV-behållare.
 • opencl_runtime kraschar på Mac-datorer med NVIDIA-grafikprocessorer när H.264-källa kodas till sammanflätning.
 • De flesta H.264-kodningarna misslyckas med Android-förinställning.
 • Vid import av en grupp filer importeras de med fel bildrutehastighet.
 • H.264 förskjuter eller kodar bildrutor helt utanför sekvensen.
 • XAVC-kodning till 2K och högre förinställningar misslyckas direkt.
 • Ljuddelen av vissa ProRes MOV-filer i AAC-ljud importeras inte och skapar ett kodningsfel.
 • Sekvens med kapslad sekvens exporterar endast den kapslade sekvensen.
 • Adobe Media Encoder avslutas oväntat efter markering eller avmarkering av Använd kamera Orientering-alternativet i RED R3D källinställnings-dialogen.
 • Adobe Media Encoder kraschar när Retur-knappen trycks in efter att tidskoden har rensats för en anpassad miniatyrbild till YouTube.

Problem förknippade med textning

 • Inbrända undertexter visas mitt i videon när parallell kodning används.
 • Alternativ för EBU-undertexter visas i media utan EBU när en EBU-förinställning används.
 • Undertexterna i ett projekt visas inte på tidslinjen eller vid export.

Problem förknippade med arbetsflöde eller användargränssnitt

 • Genom att dra från Character Animator till Adobe Media Encoder visas felet ”källan är tom.”
 • Det går inte att ändra format/förinställning för flera jobb i köpanelen. 
 • HEVC: Intervallet för bithastighetsalternativen ändras inte i tid när nivåalternativet växlas.
 • Fel arbetsyta visas i ett projekt.
 • Det går inte att scrolla i popup-menyer med snabbmenyer på systemnivå.
 • I H.264 och HEVC försvinner alternativet för samplingshastighet vid byte från ljudkodek SurCode till AAC eller MPEG.

Problem förknippade med publicering

 • När kanaler växlas genom kanalmenyn i YouTube-inställningarna uppdateras inte statussträngen förrän dialogrutan Exportinställningar stängs och öppnas på nytt.
 • Teckengränsen för Twitter måste ökas till 280 istället för 140.
 • YouTube och andra publiceringssidor når tidsgränsen vid inloggning (HandleTokenRequest-fel).
 • För en bättre användarupplevelse bör sekretessalternativen som finns i publiceringspanelen EXPORT överensstämma med Facebooks sekretessalternativ.

Övriga problem

 • Meddelande om väntande media visas i förhandsgranskningsfönstret när ett giltigt resultat har importerats på nytt.
 • Suddiga/pixlada filikoner visas i mediefönstret.
 • Bilder i BMP- och GIF-format stöds inte som miniatyrbilder för YouTube-uppladdningar i Mac OS, men stöds däremot i Windows. 
 • [HEVC] Förskjutning med två bildrutor vid ny HEVC-kodek
 • XDCAMHD 422 vbv_delay-spill vid smart rendering.
 • Kodning av MPEG2 CBR genererar suddiga bilder några gånger i sekunden.

Januari 2018 (version 12.0.1) utgivning

 • När du importerar en HEVC-källfil av en MOV-behållare till Adobe Media Encoder, misslyckas importen.
 • När du exporterar en HEVC-källfil, behåller utmatningen inte aspektförhållandet för källfilen.
 • När du uppdaterar de importerade filerna, till exempel genom att lägga till en filtillägg till den importerade filen, upptas inte ytterligare data i Media Encoder.
 • När du exporterar Premiere Pro-sekvensprojektfiler från Adobe Media Encoder, förlorar de spända animationslagren sin egendom och animerar inte.
 • När du använder QuickTime Match Source-förinställd för DNx-källfiler, inträffar ett undantag och exporten av arbetsflödet misslyckas.
 • När du exporterar filer med någon av H264 Match Source-förinställningarna är storleken och bithastigheten för exporterade filer större än storleken och bithastigheten för källan.
 • I dialogrutan förinställda ritningar, välj "Använd nuvarande" alternativet från Anpassade miniatyrbildsinställningar. Dialogrutan visas tom för en sekund och ramtidskoden återställs till 00;00;00;00.
 • När du exporterar en fil med publicera inställningsdialogrutan för YouTube med ett auktoriserat konto visas dialogrutan Publiceringsstatus, en generell inloggad status istället för att visa kontohavarens namn.
 • I exportinställningar > Publicera tag visas inte lösenordsfältet i Vimeo-inställningarna när du väljer alternativet "Synligt av alla med lösenord".
 • När du exporterar en Vimeo-film i mp4-format med 4096x572 från Barco-escape ProRes4444-källa vid 6144X858, misslyckas Adobe Media Encoder att exportera filen.
 • När du exporterar något projekt med hjälp av Adobe Media Encoder, blir utmatningsvideon gjord utan inbränd bildtext.
 • När du aktiverar ”Bränn bildtexter till video" och fortsätter med Adobe Media Encoder-kön, får inte källor med flera spår av inbyggda slutna bildtexter den rätta direktuppspelningen.
 • I exportinställningar > Fliken Bildtext, när du väljer Skapa SideCar-filalternativ, visas inte menyalternativet STL-menyn längre i menyn Arkivformat.
 • Prestanda för DPX-importprocessen är inte i nivå med andra videoprogram.

Oktober 2017 (version 12.0) utgivning

Felkorrigeringar relaterade till krascher

 • Adobe Media Encoder CC kan oväntat avslutas vid export av Premiere Pro-projekt till H.264-format.
 • Meddelandet "Premiere Pro har stött på ett fel" kunde visas vid öppning av specifika Premiere Pro-projekt.
 • Krasch- eller felmeddelandet "Fel vid kompilering av film" kunde visas vid export med alternativet "maximal återgivningskvalitet" på vissa MacBook-system som använder NVIDIA GeForce GT 650M.
 • Vid kodning till stillbildsformat hänger sig Adobe Media Encoder ibland eller visar ett felmeddelande.
 • På macOS 10.12 kan Media Encoder krascha vid start när användarens hemmapp finns på nätverket.

Felkorrigeringar relaterade till mediekodning

 • Ett fel kan inträffa vid återgivning med MAXON Cinema 4D-filkälla i komposition.
 • Ett fel kunde inträffa vid kodning av vissa XDCAM HD422 .MOV-filer.
 • Ett fel kan inträffa första gången efter att cacheminnet för pluginprogram har rensats vid kodning av filer i HEVC.
 • Adobe Media Encoder kan inte skapa återgivningsfiler i kataloger som inte finns, även om dessa kataloger specificeras som standard.
 • Ett fel kunde inträffa vid export av ett Premiere Pro-projekt till QuickTime.
 • Minnesrelaterade fel kunde uppstå när specifika Premiere Pro-projekt över 1 GB exporterades.
 • Vid arbete med köade projekt kunde minnesfel uppstå och Media Encoder hänga sig.
 • Vid arbete med filer i QuickTime-format i GV Stratus-system kunde mediaåtergivningen misslyckas.

Felkorrigeringar relaterade till smart återgivning

 • Filer som återgavs i formatet XDCAM HD420 kunde hoppa över en bildruta.
 • Smart återgivning för filer i formatet XDCAM EX som hade spelats in med en Sony-kamera kunde misslyckas.
 • Adobe Media Encoder kan krascha vid återgivning med specifika sekvenser på macOS.
 • Återgivning av filer i formatet XDCAM kunde vara långsammare än vanligt.

Felkorrigeringar relaterade till bildtextning

 • Förhandsvisningen i exportinställningarna visar inte bildtexter när alternativet "Bränn bildtexter till video" har valts.
 • Källor med flera spår av inbäddad stängd bildtext blir inte inbränd när alternativet "Bränn bildtexter till video" har valts.
 • Alternativet "Bädda in bildtext" visas för format trots att de inte har stöd för inbäddad bildtext

Felkorrigeringar relaterade till ljud

 • Ljudet kunde ibland inte återges när filer med kodningsformatet H.264 användes med MPEG.
 • När filer importerades kunde vissa filer importeras utan ljud vid den första starten efter installationen.

Andra felkorrigeringar

 • Problem relaterade till offline-mediakodning för sekvenser med MPEG-förhandsvisning aktiverat.
 • En tom skärm med videoartefakter kunde visas om videoåtergivninställningarna hade ställts in på metall och media återgavs med LUT-förinställningen aktiverad.
 • Även om "Koda inte offline-filer" har valts kodar Adobe Media Encoder filen.
 • Ett fel kan inträffa vid arbete med projekt som har använt exportarbetsflöde från After Effects-projekt från Audition till Adobe Media Encoder.
 • Vid arbete med 2880x2880-material och inställningen "Matcha källa" hade valts kunde Adobe Media Encoder sänka formatet till 2304x2304.
 • Förinställningar som hade ställts in på "Matcha källa" kunde visa felaktiga eller blanka inställningar i dialogrutan Förinställningar.
 • Licensfel kunde visas när Adobe Media Encoder öppnades med anpassad plats.
 • Fantomskuggor kan uppstå vid kodning av sammanflätat material i Adobe Media Encoder.
 • Problem med färgblödning kunde uppstå vid export med H.264-format då inställningen "Matcha källa" hade valts.
 • Vid kodning till DNxHR-formatet kunde ett meddelande om att kodningen hade slutförts visas i Adobe Media Encoder.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy