Felsöka installationen med hjälp av loggar | Elements

Adobe Premiere Elements (PRE) och Photoshop Elements (PSE) registrerar genomförda åtgärder under installationsprocessen i loggfiler. När en installation misslyckas kan loggfiler vara användbara för att fastställa orsaken till misslyckandet. Vid installationer i bakgrunden är loggfilen den enda plats där felmeddelanden rapporteras.

Obs! Om du vill felsöka PRE-/PSE-fel som inträffade innan du klickade på Installera i installationsgränssnittet, se Analysera PDapp-loggen.

Analysera loggen för huvudinstallation manuellt

Om Adobe Support Advisor inte tillhandahåller en lösning automatiskt felsöker du installationsproblem för PRE/PSE genom att manuellt analysera loggen för huvudinstallation (MIL). Att analysera MIL kan bestå av följande steg. Fortsätt tills du har hittat ett installationsfel för att felsöka.

Analysera loggsammanfattningen

PRE/PSE-installationsprogrammet rapporterar de flesta fel i sammanfattningsdelen (Summary) av din installationsloggfil.

 1. Navigera till loggfilerna i någon av följande mappar:

  • Windows 32 bit: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Installers\
  • Windows 64 bit: C:\Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Installers\
  • Mac OS: //Library/Logs/Adobe/Installers/

  Loggfilen finns på ovanstående plats med filnamnet "installera.log".

 2. Öppna loggfilen med WordPad (Windows) eller TextEdit (Mac OS).

  Obs! Som standard öppnas .log-filer i konsolen på Mac OS. Markera all text genom att trycka på Kommando+A och kopiera och klistra sedan in den i en textredigerare innan du fortsätter.

 3. Bläddra längst ned i loggen till sammanfattningsavsnittet och sök efter rader som börjar med "Error" eller "FATAL".

  Om du hittar något av följande kan du läsa Installationsfel vid Visual Studio-körningar | CS5, CS5.5 | Windows.

  • Error: - Microsoft_VC80_ATL_x86: Install failed
  • Error: - Microsoft_VC80_CRT_x86: Install failed
  • Error: - Microsoft_VC80_MFC_x86: Install failed
  • Error: - Microsoft_VC80_MFCLOC_x86: Install failed
  • Error: - Microsoft_VC90_ATL_x86: Install failed
  • Error: - Microsoft_VC90_CRT_x86: Install failed
  • Error: - Microsoft_VC90_MFC_x86: Install failed
 4. För alla andra fel söker du i Adobes kunskapsbas efter en dokumentation som tillhandahåller en lösning. När du söker utelämnar du sökvägar och datorspecifik information från söksträngar. En lista över möjliga fel som kan visas finns i Installations- och startfel i Creative Suite 5.

Analysera PDapp-loggen

Om du felsöker installationsfel för PRE/PSE och felet uppstod innan du klickade på Installera, kan du analysera filen PDapp.log.

 1. Gå till filen PDapp.log i någon av följande mappar:

  Obs! Vissa av följande mappar är dolda som standard. Vid behov, se Visa dolda filer, mappar, filnamnstillägg | Windows 10 | Windows 11.

  • Windows 10 och 11: C:\Användare\[användarnamn]\AppData\Local\Temp\
  • Mac OS: //Users/[användarnamn]/Library/Logs/
 2. Öppna PDapp.log i en textredigerare, till exempel WordPad (Windows) eller TextEdit (Mac OS).

  PDapp.log registrerar installationsförsöken i följd. Varje rad i loggen börjar med att bekräfta installationsförsökets datum och tid. Varje installationsförsök börjar med ett build-versionsnummer.

  Analysera bara det senaste försöket. Om du inte kan avgöra vilket försök som är det senaste ska du ta bort PDapp-loggfilen och köra installationsprogrammet igen.
   

 3. I det senaste installationsförsöket letar du efter rader som identifierats med [Error] eller [FATAL]. Till exempel:

  5/1/2010 13:49:48.847 [Error] DWA.SystemRequirement SystemRequirements check FAILED for payload - Adobe Premiere Elements PCI wrapper

  5/1/2010 13:49:20 [FATAL] PIM - Error could not create PIM Common FolderPath... F:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\

Text

Felmeddelande

Lösning

FATAL

Avsluta Adobe-installationen. Avslutningskod: -5

FATAL

Det gick inte att skapa säkerhetskopieringsmappen [filsökväg]

Ersätt filen setup.xml

 1. Kopiera mappen Adobe Photoshop Elements eller Adobe Premiere Elements från skivan till skrivbordet.

  OBS! Om du redan har hämtat Elements hoppar du över det här steget.

 2. Öppna mappen Photoshop Elements eller Adobe Premiere Elements på skrivbordet.

 3. Hämta följande fil:

  Hämta

 4. Kopiera setup.xml till följande mappar och ersätt den befintliga filen:

  ..\[Installationsmappen för Elements]\SupportFiles\packages\

  ..\[Installationsmappen för Elements]\ElementsOrganizer\SupportFiles\packages\

  ..\[Installationsmappen för Elements]\ElementsSTIInstaller\packages\

 5. Dubbelklicka på filen setup.exe i rotinstallationsmappen och följ anvisningarna på skärmen.

Behöver du fortfarande hjälp?

Om det inte finns någon TechNote i kunskapsdatabasen för det fel du har stött på kan du kontakta Adobes supportavdelning.

Du kan också besöka Adobes produktforum.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?