Bildcitat

Skapa delbara projekt – perfekt för sociala medier och tryck. Lägg till inspirerande citat eller personliga meddelanden i dina bilder med förinställda mallar, mängder av anpassningar och coola animeringsalternativ.

Översikt

Videoöversikt
Exempel på bildcitat
Exempel på bildcitat som skapats med Photoshop Elements

Ange arbetsyta

Bildcitat är ett nytt alternativ i listrutan Skapa i det övre högra hörnet av programmet.

Ange arbetsyta

 1. Välj Skapa > Bildcitat.

 2. Markera tom arbetsyta, ett foto eller en mall.

 3. Markera en storlek.

Obs!
 • Välj Starta från början > Anpassade alternativ för att skapa en arbetsyta med anpassad storlek.
 • Välj alternativet Starta med ett foto om du vill öppna det markerade fotot från fotobehållaren och använda ett standardformat för text.
 • Välj Inställningar > Enheter & linjaler > Fotoprojektenheter om du vill ändra storleksinställningar.

Ändra bakgrund

Använd bakgrundspanelen om du vill ändra bakgrunden i ditt projekt eller importera ett foto som ska användas som bakgrund.

Ändra bakgrund

 

Bakgrundspanelen har två flikar – Bakgrund och Effekter.

 • Bakgrund – Använd bakgrundsfliken om du vill importera eller ändra bakgrund.
 • Effekter – Använd effektfliken om du vill använda en effekt på bakgrunden.

Fliken Bakgrund

Börja med att importera ett foto från datorn, album i Sorteraren eller fotobehållaren.

Eller

Använd färgväljaren eller övertoningsalternativet för att skapa en bakgrund med heltäckande färg eller övertoning.

Eller

Välj från den tillgängliga listan över bakgrundsförinställningar.

Fliken Effekter

Använd effektfliken om du vill använda coola effekter på din bakgrund.

Obs! Använd reglaget Intensitet för att justera effektens intensitet.

Lägga till text

Använd textpanelen om du vill lägga till eller ändra text.

Ändra bakgrund

 

 1. Dubbelklicka på texten om du vill redigera den eller klicka på Redigera text.
 2. Välj alternativet Lägg till text eller Lägg till lodrät text om du vill lägga till vågrät eller lodrät text.Alternativ för textverktyg

 • Använd listrutan Teckensnitt om du vill välja teckensnitt.
 • Använd reglaget Storlek om du vill ändra teckenstorleken.
 • Använd Teckenmellanrum och Radavstånd om du vill justera text.

Format för textverktyg

 • Använd alternativet Färg om du vill ändra teckenfärgen.
 • Använd Kantlinje om du vill lägga till kantlinje eller linje i ett teckensnitt.
 • Använd Skugga om du vill lägga till skugga i ett teckensnitt.

 

Tips

 • Om formatalternativen är avaktiverade kontrollerar du att texten på arbetsytan har den gröna bockmarkeringen.
 • Ett begränsat antal teckensnitt kan användas till bildcitat. Om du vill få tillgång till fler teckensnitt använder du expertläget.

Anpassa bildcitat

Klicka på textpanelen om du vill ändra textformat, lägga till en figur runt text, lägga till bild osv.

Ändra bakgrund

 

Textpanelen har tre flikar – Format, Form och Bild.

 • Format – Använd fliken Format (Text > Format) för att ändra textformat, till exempel form och andra relaterade egenskaper.
 • Form – Använd fliken Form (Text > Form) för att ändra den form som omsluter texten.
 • Bild – Använd fliken Grafik (Text > Bild) för att lägga till en bild i ditt projekt.

 

Fliken Textformat

Välj i listan med tillgängliga textformat.

Fliken Form

Välj i listan över tillgängliga former.  

Fliken Bild

Välj i listan med tillgängliga bilder.

Ändra format

Välj i listan med formatalternativ om du vill använda olika format i ditt projekt.

Ändra format

Ändra format

Ändra format

Format

Format

Format

Format

Lägg till animering

Lägg till animering i ditt projekt med animeringspanelen i det nedre högra hörnet.

Animera

Animera

Animera

Animera

Animera

Spara och skriv ut

Spara ditt projekt som bild eller som animerad GIF- eller MP4-fil. Mer information om MP4 finns i Spara bilder.

Spara

Klicka på Spara i aktivitetsfältet. Du kan spara bildcitatet i olika format, till exempel MP4, GIF, PSD, BMP, JPEG, PNG med flera.

När du har använt en animering kan du spara den som en GIF genom att klicka på Spara i panelen Animera.

Spara

Utskrift

Om du vill skriva ut bildcitat klickar du på Skriv ut i aktivitetsfältet.

Utskrift

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online