Fel: ”Det uppstod ett problem med Generator” när Photoshop startades

Generator är en JavaScript-baserad utökningsteknik. Det är ett Node.js-program som hanterar kommunikation mellan Photoshop och plugin-program i Generator. Photoshop innehåller ett Generator-tillägg som heter Bildresurser. Generator tillhandahåller också resursskaparlogiken bakom verktyget Exportera som.

Problem

Felet: ”Det uppstod ett problem med Generator. Avsluta Photoshop och försök sedan igen. Om problemet kvarstår bör du ta bort alla tillägg från tredjepartstillverkare och försöka installera Photoshop på nytt." kan inträffa när du startar Photoshop eller använder generatorrelaterade funktioner. 

Lösningar

Pröva någon av lösningarna nedan.

Konfigurera säkerhets-/antivirusprogramvaran

Generator använder en lokal nätverksanslutning för att kommunicera med Exportera som. Se till att port 8010 är öppen för att Generator och Exportera som ska fungera.

Se också till att Photoshop är vitlistat i säkerhets-/antivirusprogramvaran.

För att göra det ger du Photoshop åtkomst till kontrollerade mappar på din dator.

Främst är det noden tillåt listning som kan åtgärda det här problemet. Noden finns på följande platser:

  • Windows: C:\Program\Adobe\Adobe Photoshop 2022\node.exe
  • macOS: /Program/Adobe Photoshop 2022/Adobe Photoshop 2022.app/Innehåll/MacOS/node

Ta bort tillägg som inte är standard

Genereringsfel kan orsakas av tillägg från tredje part som du tidigare har installerat på en plats som:

  • Windows: C:\Program\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Tillägg\Generator
  • macOS: /Program/Adobe Photoshop 2022/Tillägg/Generator/

Om du vill testa detta kan du tillfälligt ta bort individuella mappar med tillägg, starta om Photoshop och se om problemet kvarstår.

Avaktivera Generator

Om du vill avaktivera Generator gör du följande:

  1. Gå till Inställningar > Tillägg.
  2. Avmarkera Aktivera Generator.
Obs!

Om du använder Arkiv > Exportera som, kommer Generator att återaktiveras.

Granska loggar efter fel

Photoshop har en logg med Generator-aktiviteter i en mapp som heter ”Adobe Photoshop [Version]” (t.ex. ”Adobe Photoshop 2022”) på följande plats: 

  • Windows: C:\Users\användarnamn\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Logs\Generator
  • macOS: /Användare/[ditt användarnamn]/Bibliotek/Logs/Adobe Photoshop 2022/Generator

Loggarna kan ge användbar information om vilka tillägg som läses in och vilket som orsakar ett fel.

Om du behöver mer hjälp kan du använda Log Collector-verktyget för att samla in loggarna.

Obs!

Mapparna AppData (Windows) och Bibliotek (MacOS) är dolda som standard. Gå till följande för att leta reda på dessa mappar: 

 Mappen där loggen sparats har eventuellt inte skapats än och behörigheter eller andra faktorer kan hindra att den skapas. 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto