Problem

När du beskär en bild i Photoshop och anger bredd, höjd, och upplösning i alternativen för beskärning, meddelar ett fel att det virtuella minnet är fullt och att det inte går att beskära bilden.

Detaljerad information

Bilden kan beskäras om alternativet för beskärning lämnas tomt.

Lösning

Gör något av följande:

Lösning 1: Ange måttenheter vid beskärning.

Ange önskade måttenheter i beskärningsalternativen för bredd och höjd. Ange exempelvis 100 px för pixlar och 1 tum för tum.

Lösning 2: Ställ in standardmåttenheter.

Så här ställer du in standardmåttenheter:

1. Välj Redigera > Inställningar > Enheter och linjaler (Windows) eller Photoshop > Inställningar > Enheter och linjaler (Mac OS).

2. Välj en måttenhet för Type under avsnittet Enheter i dialogrutan Inställningar. Välj exempelvis Pixlar.

3. Klicka på OK.

Bakgrundsinformation

Felet "Det virtuella minnet är fullt " uppstår när den resulterande filen är för stor för det virtuella minnet att bearbeta. Detta fel uppstår om en fil skapades i pixeldimensioner men alternativen för beskärning är angivna i tum (standardmåttenhet). Om till exempel 700 x 800 anges i alternativen för beskärning som bredd och höjd blir tum standardmått i stället för pixlar. Du måste ange 700 px x 800 px för att uppnå det önskade resultatet eller ange pixlar som standardmåttenhet i Inställningar. Lämnar du alternativet för beskärning tomt, beskär Photoshop bilden till det angivna området med samma måttenheter med vilka bilden skapades.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy