Tillägget kunde inte läsas in eftersom det inte har signerats korrekt

Problem

När du startar Photoshop visas följande felmeddelande:

<Tilläggsnamn>-tillägget kunde inte läsas in eftersom det inte har signerats korrekt.

Felmeddelande för Photoshop

Felmeddelandet indikerar att de installerade tilläggsfilerna inte är identiska med filerna som har skapats av programutvecklaren.
Det kan inträffa på grund av någon av följande orsaker:

 • Tilläggsfiler (vanligtvis de med ett JS-, JSX- eller JSXBIN-tillägg) har tagits bort eller i blivit satta i karantän av virusskyddsprogramvaran.
 • Osignerade eller oväntade filer som introduceras i mapparna som används av tillägg.
 • Filmetadata har ändrats eftersom filerna har extraherats och därefter placerats i ett moln eller på en nätverksenhet.
 • Filmetadata är felaktiga eftersom filerna har extraherats med ett extraheringsverktyg från tredje part som inte stöder signerade filer.

Installera den senaste versionen av Photoshop

Se till att Photoshop är uppdaterat och att du använder den senaste versionen.

Den aktuella versionen av Photoshop blockerar tillägg som är kända för att vara dåliga.

Lösning 1: Installera om tillägg och placera alla filer i karantän på tillåtelselista

Om du använder virusskyddsprogramvara ska du se till att alla filer i karantän finns på tillåtelselistan.

Följ anvisningarna nedan för att installera om tilläggen. 

 1. Hämta zip-filen med tillägget direkt från utvecklarens webbplats. 

 2. Extrahera filen på samma enhet där du har installerat Photoshop.

  Använd de inbyggda extraheringsverktygen i operativsystemet. 

  • Windows: Högerklicka på zip-filen och använd kommandot Extrahera alla. Om du inte ser kommandot kan du behöva avinstallera extraheringsprogramvaran från tredje part.
  • macOS: Ctrl-klicka på zip-filen och välj Öppna med > Archive Utility.
 3. Tillåt alla filer i karantän i virusskyddsprogramvaran.

Lösning 2: Avinstallera Photoshop och ta bort mappar som innehåller gamla tillägg och extra filer

Följ anvisningarna nedan för att ta bort alla osignerade eller oväntade filer. Följ sedan anvisningarna i lösning 1 ovan för att installera om tilläggen.

 1. När du har avinstallerat Photoshop kontrollerar du om följande mappar finns och tar bort dem manuellt.  

  Windows

  • C:\Programfiler\Adobe\Adobe Photoshop <version number>\
  • C:\Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CC\Generator\

  macOS

  • <Macintosh HD>/Program/Adobe Photoshop <versionsnummer>/
  • <Macintosh HD>/Bibliotek/Programsupport/Adobe/Tillägg/CC/Generator/
 2. Följ anvisningarna i lösning 1 för att installera om tilläggen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online