Säkerhetsuppdatering | Photoshop CS5.1, CS5

Sammanfattning

Adobe har nyligen släppt en säkerhetsuppdatering till Adobe Photoshop CS5 och Adobe Photoshop CS5.1 till Windows och Mac OS. Uppdateringen åtgärdar sårbarheter i programvaran som kan göra det möjligt för obehöriga personer att ta kontroll över den utsatta datorn.

 • Sårbarhets-ID: APSB12-11
 • Prioritet: 3
 • CVE-nummer: CVE-2012-2027, CVE-2012-2028, CVE-2012-2052 
 • Plattform: Windows och Mac OS

Berörda programversioner

Photoshop CS5 och CS5.1 till Windows och Mac OS

Detaljerad information

Uppdateringen åtgärdar sårbarheter i programvaran som kan göra det möjligt för obehöriga personer att ta kontroll över den utsatta datorn. För att en obehörig person ska kunna utnyttja säkerhetsluckan måste användaren först öppna en skadlig TIF- eller DAE-fil i Photoshop CS5.1, Photoshop CS5 eller tidigare. Adobe har inte fått några rapporter om attacker som utförts till följd av dessa sårbarheter i Adobe Photoshop.

 • Uppdateringen åtgärdar en sårbarhet orsakad av TIFF-filer efter det att minne frigjorts (s.k. use-after-free-bugg) som skulle kunna leda till att skadlig kod körs (CVE-2012-2027, Bugtraq-ID 52634 som hänvisar till www.securityfocus.com/bid/52634/).
 • Uppdateringen åtgärdar ett buffertfyllnadsproblem som kan leda till att skadlig kod körs (CVE-2012-2028).
 • Uppdateringen åtgärdar ett stackbaserat buffertfyllnadsproblem orsakat av Colladas filformat .DAE (CVE-2012-2052, Bugtraq-ID 53464 som hänvisar till http://www.securityfocus.com/bid/53464/).
 • Den här uppdateringen gäller för alla språk utom nordafrikansk franska, grekiska samt språk från Mellanöstern. 


 • Uppdateringarna 12.0.5 och 12.1.1 åtgärdar endast denna säkerhetslucka. Det här problemet finns inte i Photoshop CS6.

Filhämtning

Om du har Photoshop CS5 hämtar och installerar du endast uppdatering 12.0.5. Om du har Photoshop CS5.1 hämtar och installerar du endast uppdatering 12.1.1.

Systemkrav

 • Någon av följande språkversioner för Photoshop CS5 eller Photoshop CS5.1: engelska, franska, spanska, portugisiska, tyska, italienska, nederländska, svenska, danska, finska, norska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, koreanska, japanska, tjeckiska, polska, ryska, turkiska, ungerska, ukrainska eller rumänska. 

 • Mac OS X 10.5.7, v10.6
 • Microsoft Windows XP med Service Pack 3 eller Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate eller Enterprise med Service Pack 2, Windows 7 (certifierat för 32-bitarsversion av Windows XP och 32- samt 64-bitarsversioner av Windows Vista eller Windows 7)

Installationsanvisningar

Obs!

Om du installerar uppdateringen i Windows måste du packa upp den hämtade filen med ett särskilt program, t.ex. WinZip eller PKZIP.

 1. Inaktivera alla antivirusprogram.
 2. Kontrollera att mappen som innehåller Photoshop på din hårddisk heter "Adobe Photoshop CS5". 

 3. Dubbelklicka på programmet "AdobePatchInstaller". Om uppdateringsprogrammet meddelar att det inte kan hitta några program att uppdatera avinstallerar du Photoshop CS5 eller CS5.1 och installerar sedan om programmet (i en mapp med standardnamnet "Adobe Photoshop CS5"). Avinstallera Photoshop i Windows genom att gå till mappen Program/Utilities/Adobe Installers mappen och köra Lägg till eller ta bort Adobe Photoshop CS5. När avinstallationen är slutförd installerar du om Photoshop och kör uppdateringsprogrammet på nytt. 

 4. Följ anvisningarna på skärmen.

Ytterligare anmärkningar

Uppdateringsprogrammet uppdaterar endast standardversioner av Adobe Photoshop CS5 och CS5.1, inte förhandsversioner (betaversioner). Bekräfta att uppdateringen har genomförts korrekt genom att starta Photoshop. Kontrollera att programmets versionsnummer vid start visas som 12.0.5 och inte 12.0.0 för Photoshop CS5, eller 12.1.1 och inte 12.1.0 för Photoshop CS5.1. Om numret inte är korrekt är det möjligt att du inte har en standardversion av Photoshop CS5. Kontakta din lokala Adobe-återförsäljare eller besök Adobes webbplats för att köpa rätt version.

Licensavtal

Licensavtal Genom att använda programvara från Adobe Systems Incorporated eller dess dotterbolag (”Adobe”) godkänner du följande villkor. Använd inte programvaran om du inte godkänner dessa villkor. Villkoren i det avtal för slutanvändare som medföljer en viss programvarufil vid installation eller nedladdning äger företräde framför villkoren nedan. Export och återexport av programvara från Adobe regleras av USA:s exportlagstiftning (United States Export Administration Regulations). Programvara får inte exporteras eller återexporteras till Kuba, Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Sudan, Syrien eller något annat land som omfattas av handelsembargo i USA. Adobes programvara får inte heller distribueras till personer som finns upptagna på listorna "Table of Denial Orders", "Entity List" eller "List of Specially Designated Nationals". Genom att ladda ned eller använda Adobes programvaror försäkrar du att du inte är medborgare i Kuba, Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Sudan, Syrien eller något annat land som omfattas av handelsembargo i USA, samt att du inte finns upptagen på någon av listorna ”Table of Denial Orders”, ”Entity List” eller ”List of Specially Designated Nationals”. Om programmet är avsett att användas tillsammans med en annan programvara (ett "värdprogram") från Adobe, ger Adobe dig en ej exklusiv licens att endast använda programmet tillsammans med värdprogrammet i fråga, under förutsättning att du har en giltig licens från Adobe för värdprogrammet. Utöver vad som anges nedan licensieras sådana program i enlighet med villkoren i det användarlicensavtal från Adobe som reglerar användningen av värdprogrammet. GARANTIFRISKRIVNING: DU GODKÄNNER ATT ADOBE INTE HAR GJORT NÅGRA UTFÄSTELSER BETRÄFFANDE PROGRAMMET OCH ATT DETTA TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER. ADOBE FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIANSPRÅK RÖRANDE PROGRAMVARAN, SÅVÄL UTTALADE SOM UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE OCH UTAN INSKRÄNKNING ALLA GARANTIER SOM AVSER LÄMPLIGHETEN FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, SÄLJBARHET, MARKNADSMÄSSIG KVALITET ELLER RÄTTIGHETSINTRÅNG. Lagstiftningen i vissa länder medger inte undantag från vissa garantier, vilket innebär att ovan nämnda begränsning inte är tillämplig i dessa länder. ANSVARSBEGRÄNSNING: ADOBE KAN UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT GENTEMOT ER FÖR NEDSATT ANVÄNDBARHET, AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN, ELLER SÄRSKILDA, DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE UTEBLIVNA INTÄKTER) OAVSETT HUR SKADAN UPPKOMMIT, GENOM KONTRAKTSBROTT, ANNAN ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), STRIKT PRODUKTANSVAR ELLER ANNAT, ÄVEN I DE FALL DÅ ADOBE HAR MEDDELATS ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPKOMMA. Lagstiftningen i vissa länder medger inte undantag eller begränsningar i ansvarsskyldighet gällande direkta och indirekta skador. Ovan nämnda begränsning är därmed inte tillämplig i dessa länder.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto