Adobe-säkerhetsbulletin

Säkerhetsuppdatering för Adobe Photoshop | APSB22-52

Bulletin-ID

Publiceringsdatum

Prioritet

APSB22-52

13 sep  2022      

3

Sammanfattning

Adobe har släppt en uppdatering för Photoshop för Windows och macOS. Uppdateringen åtgärdar en kritisk sårbarhet.  Ett framgångsrikt utnyttjande kan leda till exekvering av godtycklig kod.    
                   

Berörda versioner

Produkt

Berörd version

Plattform

Photoshop 2021

22.5.8 och tidigare versioner     

Windows och macOS

Photoshop 2022

23.4.1 och tidigare versioner

Windows och macOS

Lösning

Adobe ger uppdateringarna följande prioritets klassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen via uppdateringsfunktionen i Creative Cloud-datorprogrammet.  Mer information finns på den här hjälpsidan.    

Produkt

Uppdaterade versioner

Plattform

Prioritet

Photoshop 2021

22.5.09

Windows och macOS

3

Photoshop 2022

23.5

Windows och macOS

3

Obs!

För hanterade miljöer kan IT-administratörer använda Admin Console för att distribuera Creative Cloud-program till slutanvändare. Mer information finns på den här hjälpsidan.

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori

Sårbarhetens inverkan

Allvarlighet

CVSS-baspoäng 

CVE-nummer

Överskridning av skrivningsgränser (CWE-787)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk

7.8

  

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-35713

Tack

Adobe tackar följande forskare för att de har rapporterat det här problemet och för att de samarbetar med Adobe i säkerhetsfrågor:   

  • Mat Powell från Trend Micro Zero Day Initiative – CVE-2022-35713
 


Mer information finns på https://helpx.adobe.com/se/security.html eller på PSIRT@adobe.com.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto