Versioner som stöds

Adobe tillhandahåller teknisk support och säkerhetskorrigeringar för aktuell version och tidigare version som listas nedan. Felkorrigeringar tillhandahålls endast för aktuell version. Dessa versioner som stöds är tillgängliga för installation via Creative Cloud-datorprogram.

Namn # Version
Adobe Photoshop 2021 22.x Aktuell version
Adobe Photoshop 2020
21.x
Tidigare version

Versioner utan stöd

Creative Cloud

Installationsprogram, personlig teknisk support, säkerhetskorrigeringar och felkorrigeringar är inte tillgängliga för äldre versioner av Photoshop.

Permanent licens

Installationsprogram, personlig teknisk support, säkerhetskorrigeringar och felkorrigeringar är inte tillgängliga för permanenta licensversioner. Användare till användarlett stöd är tillgängligt via Adobes supportforum.

Fler resurser