Lär dig vilka program från Adobe som är tillgängliga. Vi tillhandahåller installationsprogram för våra aktuella program och den tidigare huvudversionen av programmen.

Enterprise- och teamkunder: Se din administratör för hjälp. Administratörer hanterar program i Admin Console.

Creative Cloud

Adobe-program Tillgängliga versioner Hämtningsinformation
Adobe Creative Cloud                   2021 Hämta och installera Creative Cloud-program
2020  Installera tidigare versioner av Creative Cloud-program

Letar du efter Creative Suite-program? Vi tillhandahåller inte längre Creative Suite-installationsprogram. Läs mer.

Acrobat

Adobe-program Tillgängliga versioner* Hämtningsinformation
Acrobat Pro och Standard DC   20 (prenumeration)  Hämta och installera Acrobat DC | Prenumeration
20 (icke-prenumeration)  Hämtnings- och installationshjälp för Acrobat
Adobe Acrobat Pro och Standard 2020
2020 Hämta Acrobat 2020
Adobe Acrobat Pro och Standard 2017 2017
Hämta Acrobat 2017

* Vi erbjuder installationsprogram endast för de aktuella versionerna av Acrobat för att säkerställa att du har de senaste säkerhetsuppdateringarna.

Adobe Photoshop Elements och Adobe Premiere Elements

Adobe-program Tillgängliga versioner Hämtningsinformation
Adobe Photoshop Elements         2021 Installera Adobe Photoshop Elements
2020 Hämta Adobe Photoshop Elements | 2020
Adobe Premiere Elements 2021 Installation av Adobe Premiere Elements
2020 Hämta Adobe Premiere Elements | 2020

Adobe Technical Communication Suite

Adobe-program Tillgängliga versioner Hämtningsinformation
Adobe Captivate 2019  Kom igång med Adobe Captivate (2019-utgåvan)
2017  Hämta Adobe Captivate (2017-utgåvan)
Adobe FrameMaker Sommarutgåva 2020
Kom igång med Adobe FrameMaker
2019 Hämta Adobe FrameMaker (2019-utgåvan)
Adobe Presenter 11  Kom igång med Adobe Presenter
10 Hämta Adobe Presenter 10
Adobe Presenter Video Express    
2017
Kom igång med Adobe Presenter Video Express 2017
Adobe RoboHelp Sommarutgåva 2020
Kom igång med Adobe RoboHelp
2019 Hämta Adobe RoboHelp (2019-utgåvan)

Övriga appar

Adobe-program Tillgängliga versioner Hämtningsinformation
Adobe ColdFusion                   2018  Kom igång med Adobe ColdFusion
2016 Hämta ColdFusion 2016
Adobe Connect 11  Kom igång med Adobe Connect
Adobe Digital Editions                 4.5
Hämta Adobe Digital Editions 4.5.10

Kan du inte hitta din version eller produkt?

Adobe tillhandahåller installationsprogram endast för aktuella program och den tidigare huvudversionen av programmen. Vi tillhandahåller inte installationsprogram för program som vi inte längre säljer. Mer information finns i Adobes riktlinjer för programvarusupport.

 

Om du har köpt programmet direkt från Adobe och ditt konto fortfarande är aktivt kan du kanske hämta det från kontot.