Uppstod ett oåterkalleligt fel vid åtkomst av testdisken i Photoshop? Ta reda på hur du löser det här problemet.

”Ett oåterkalleligt fel uppstod vid åtkomst av testdisken”

Felet uppstår på grund av ett diskfel som orsakas av en felaktig maskinvarukomponent eller en felaktig anslutning till enheten.

Lösning