Göra oskarpt

Uppmjukning av detaljskärpan i en bild eller delar av en bild.

Den ursprungliga bilden till vänster har inte gjorts oskarp. I bilden till höger har området bakom flygplanet gjorts oskarpt.