Filter

Automatiska sätt att ändra utseendet på en bild, till exempel för att få ett mosaikmönster, lägga till ett unikt ljus, använda förvrängningar med mera.

Tre exempel på hur du kan ändra bilder med hjälp av filter. Längst upp till vänster: ursprungligt foto, längst upp till höger: filtret Kantlinje, längst ned till vänster: filtret Glödande kanter, längst ned till höger: filtret Målat glas