Övertoning

En övertoning är en av flera metoder för att få en jämn övergång mellan två intilliggande färger, inklusive svart och vitt.

A: Linjär övertoning från svart till vit, B: Linjär övertoning med flera färger, C: Linjär övertoning från färg till genomskinlighet (placeras över grafiken för att visa genomskinlighet), D: Radiell övertoning från färg till vit